Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Daarnaast stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64 jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 30% in 2015 naar 51% in 2040. Dat betekent dat in 2040 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkenden zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

 

Leeftijdsopbouw in de gemeente Ermelo

De gemeente Ermelo heeft ongeveer 26.500 inwoners; dit is 16% van alle inwoners op de Noord-Veluwe. Op 1 januari 2016 is ruim een vijfde van de inwoners van de gemeente Ermelo 0-20 jaar; ruim een op de vijf inwoners is 65 jaar of ouder.

De gemeente Ermelo heeft een demografische druk van 80%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 80 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64 jaar). Vergeleken met de Noord-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland heeft de gemeente Ermelo een hoge demografische en grijze druk. De groene druk ligt hoger dan het landelijke percentage, maar onder het percentage van de Noord-Veluwe.

Bevolkingsomvang, 2016
  Gemeente Ermelo   Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 26.507  100% 169.857 814.854 16.979.120
Per leeftijdscategorie          
0-19 jaar 5.957 22% 25% 23% 22%
20-44 jaar 7.037 27% 29% 27% 31%
45-64 jaar 7.658 29% 28% 30% 28%
65-80 jaar 4.378 17% 14% 16% 14%
80+ 1.477 6% 5% 5% 4%
Demografische druk - 80% 77% 77% 69%
Groene druk - 41% 44% 40% 38%
Grijze druk - 40% 33% 37% 31%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

leeftijdsopbouw ErmeloLeeftijdsopbouw Nederland

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognoses voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kennen een grote mate van onzekerheid. Daarom hebben onderstaande prognoses nadrukkelijk een indicatief karakter. Op basis van prognoses uit 2012 is het groeipercentage ten opzichte van het aantal inwoners in 2014  berekend.

Naar verwachting neemt de bevolkingsomvang in de gemeente Ermelo de komende decennia toe. Dit komt overeen met het beeld in de Noord-Veluwe en in Nederland. In Noord- en Oost-Gelderland neemt de bevolkingsomvang naar verwachting iets af.

Bevolkingsprognose, 2012
  Gemeente Ermelo Noord-Veluwe  Noord- en Oost-Gelderland  Nederland 
  Aantal  x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal inwoners per januari 20141 26,0   167,8   811,4   16.827,3  
Prognose aantal inwoners2                
2020 26,5 +2% 173,1 +3% 812,6 0% 17.141,01 +2%
2025 27,1 +4% 176,4 +5% 810,0 0% 17.389,11 +3%
2030 27,7 +6% 180,1 +7% 806,2 -1% 17.593,81 +5%
2035 28,7 +10% 183,9 +10% 801,4 -1% 17.739,21 +5%
1 Bron: CBS, 2014
2 Bron: Provincie Gelderland, 2012

Bevolkingsprognose gemeente ErmeloNaast de bevolkingsomvang verandert ook de bevolkingssamenstelling de komende decennia. In de gemeente Ermelo neemt naar verwachting het aantal 0-20 jarigen iets to tot 2035. Het aantal 20-65 jarigen neemt af en het aantal 65-plussers neemt naar verwachting toe.

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

Demografische drukDe demografische druk loopt uiteen van 72% in de gemeenten Harderwijk en Doetinchem tot 90% in de gemeente Lochem. De gemeente Ermelo (80%) behoort hier tot de middenmoot.

De groene druk loopt uiteen van 37% in de gemeente Montferland tot 47% in de gemeente Elburg. De gemeente Ermelo (41%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

De grijze druk loopt uiteen van 29% in de gemeente Harderwijk tot 49% in de gemeente Lochem. Ook hier behoort de gemeente Ermelo (40%) tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Groene drukGrijze druk

Bronnen