Voeding

Een gevarieerd en gezond voedingspatroon is belangrijk voor een goede gezondheid. Het draagt bij aan een gezond gewicht en aan het voorkomen van ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en een aantal vormen van kanker

Het dagelijks eten van voldoende groente en fruit en het beperken van zoete dranken zijn belangrijke elementen van een gezond voedingspatroon van kinderen. Voor kinderen tussen 1 en 12 jaar beveelt het Voedingscentrum dagelijks 50-200 gram groente en 1,5 tot 2 porties fruit aan, waarbij de kleinste hoeveelheden voor de jongste kinderen gelden. Voor sap, diksap, limonade of frisdrank is de aanbeveling om dit maar één keer in de week te drinken. Zoete dranken bevatten namelijk veel suiker en dus veel calorieën. Water is de beste dorstlesser.

Voeding in de gemeente Ermelo

In de gemeente Ermelo eet 55% van de kinderen dagelijks fruit en eet 43% eet dagelijks groente. Bijna een op de vijf kinderen drinkt dagelijks meer dan twee zoete drankjes. Het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet, is lager in de gemeente Ermelo dan in Noord- en Oost-Gelderland. Het aandeel dat dagelijks groente eet, is hoger dan in de Noord-Veluwe. En tot slot is het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt in de gemeente Ermelo lager dan in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Voeding kinderen, 2017
  gemeente Ermelo Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Eet dagelijk fruit 55% 54% 62%
Eet dagelijks groente 43% 36% 44%
Drinkt dagelijks meer dan twee zoete drankjes 18% 25% 23%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

K voeding Ermelo

In de Noord-Veluwe is het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet en het aandeel dat dagelijks groente eet tussen 2013 en 2017 toegenomen. Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt, vertoont sinds 2009 een dalende trend.

In de gemeente Ermelo zijn dezelfde trends. De toename van het aandeel kinderen dat dagelijks groente eet, is in de gemeente echter niet significant.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

K voeding NV

Jongens drinken vaker meer dan twee zoete drankjes per dag dan meisjes.

Kinderen tot vier jaar eten vaker dagelijks groente en fruit dan kinderen van vier jaar en ouder. Ook drinken jonge kinderen minder zoete drankjes per dag dan oudere kinderen.

Naarmate de sociaaleconomische status hoger wordt, eten kinderen vaker dagelijks groente en fruit en drinken ze minder zoete drankjes per dag.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Kinderen die dagelijks fruit eten, 2017

Het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 50% in de gemeente Oldebroek tot 74% in de gemeente Voorst. De gemeente Ermelo (55%) behoort tot de gemeenten met ongunstige scores.

Het aandeel kinderen dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 54% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Ermelo (43%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt, loopt uiteen van 18% in gemeente Ermelo tot 32% in gemeente Elburg. De gemeente Ermelo scoort van alle gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland het meest gunstig.

Kinderen die dagelijks  2 zoete drankjes drinken, 2017Kinderen die dagelijks groente eten, 2017

Bronnen

  • Stevens G et al. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, HBSC 2017
  • Universiteit Utrecht, Utrecht

Gezond eten vormt voor jongeren de basis om gezond te zijn, te groeien en te ontwikkelen. Voor jongeren vanaf 14 jaar gelden dezelfde Schijf van Vijf adviezen als voor volwassenen. Twee van de vijf vakken gaan over groente en fruit en dranken. 

Het Voedingscentrum beveelt jongeren vanaf 14 jaar aan om 250 gram groente en 200 gram fruit per dag te eten. Voor dranken wordt aanbevolen om water en koffie en thee zonder suiker te drinken.  

Dranken met suiker staan niet in de Schijf van Vijf. Deze dranken zijn gelinkt aan diabetes mellitus type 2 en overgewicht. Voorbeelden van dranken met suiker zijn sportdrankjes, limonade, suikerhoudende frisdrank en vruchtensappen. 

.

Voeding in de gemeente Ermelo

In de gemeente Ermelo ontbijt in 2015 76% van de middelbare scholieren dagelijks, 38% eet dagelijks groente en 31% eet dagelijks fruit. In de gemeente Ermelo eten de middelbare scholieren minder vaak dagelijks groente dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland.

Voeding middelbare scholieren, 2015
  Gemeente Ermelo Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland1
Ontbijt dagelijks 76% 76% 75%
Eet dagelijks fruit 31% 29% 30%
Eet dagelijks groente 38% 34% 43%
1: exclusief de gemeente Hattem
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Trends

J voeding Ermelo

In de gemeente Ermelo ontbijten middelbare scholieren in 2015 vaker dagelijks dan in 2003. In de Noord-Veluwe ontbijten middelbare scholieren in 2015 ook vaker dagelijks dan in 2007 en 2003. In de gemeente Ermelo eten middelbare scholieren in 2015 vaker dagelijks groente dan in 2007. In de Noord-Veluwe eten middelbare scholieren in 2015 ook vaker dagelijks groente dan in 2011, 2007 en 2003. In de gemeente Ermelo en de Noord-Veluwe is geen duidelijk trend in de consumptie van fruit te zien.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

J voeding NV

Jongens ontbijten vaker dagelijks dan meisjes, maar eten minder vaak dagelijks fruit en groente dan meisjes.

Tweedeklassers ontbijten vaker dagelijks dan vierdeklassers.

Havo/vwo’ers ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks fruit en groente dan vmbo’ers.

Autochtonen ontbijten vaker dagelijks dan allochtonen, maar eten minder vaak dagelijks groente dan westerse allochtonen.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Middelbare scholieren die dagelijks ontbijtenHet aandeel middelbare scholieren dat dagelijks ontbijt, loopt uiteen van 69% in de gemeente Heerde tot 84% in de gemeente Voorst. Het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 30% in de gemeente Elburg tot  58% in de gemeente Oost Gelre en het aandeel dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 26% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Lochem. De gemeente Aalten behoort zowel ten aanzien van dagelijks ontbijten (77%) als dagelijks fruit eten (30%) bij de gemeenten die gemiddeld scoren; ten aanzien van dagelijks groente eten (53%) behoort de gemeente Aalten tot de gunstig scorende gemeenten.

Middelbare scholieren die dagelijks fruit etenMiddelbare scholieren die dagelijks groente eten

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • E-MOVO 2015.
  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • Gezondheidsmonitor Jeudg 2019
  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2019