Lichamelijke activiteit

Lichamelijke activiteit verbetert de kwaliteit van leven en is goed voor de gezondheid. Matig intensief bewegen zijn activiteiten als fietsen, stevig wandelen of trampolinespringen. Deze activiteiten verlagen het risico op hartziekten, diabetes, beroerte, depressie, botontkalking en vroegtijdig overlijden. Daarnaast verlaagt het ook het risico op verschillende soorten kanker. Intensief bewegen, zoals hardlopen, voetballen of tennis, verbetert daarnaast de conditie van het hart en de longen. 

In 2017 zijn nieuwe beweegrichtlijnen gemaakt. Deze zijn eind 2017 door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg aangenomen. In de nieuwe beweegrichtlijn staat dat kinderen dagelijks minstens één uur matig intensief lichamelijk actief moeten zijn. Daarnaast moeten ze ook minimaal drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten doen en moeten ze voorkomen om veel te zitten. Verder wordt geadviseerd om veel zitten te voorkomen. In 2021 zaten kinderen gemiddeld 7 uur en 12 minuten per dag; school is voor kinderen de belangrijkste zitactiviteit.

Een richtlijn die ouders kunnen gebruiken om oogproblemen te voorkomen is de 20-20-2 richtlijn: na 20 minuten dichtbij kijken (bijvoorbeeld beeldschermgebruik), 20 seconden in de verte kijken en daarnaast minimaal twee uur per dag naar buiten. Door deze richtlijn te hanteren kan ook het beeldschermgebruik van kinderen verminderd worden.

Lichamelijke activiteit in de gemeente Ermelo

In de gemeente Ermelo beweegt in 2021 42% van de kinderen minstens één uur per dag. Daarnaast is 72% van de kinderen lid van een sportvereniging. Aan de andere kant blijkt dat 26% van de kinderen elke dag meer dan twee uur tv kijkt of computert.

In de gemeente Ermelo is het aandeel kinderen dat lid is van een sportvereniging en het aandeel kinderen dat wekelijks meer dan 14 uur achter de tv of computer zit, kleiner dan in Noord- en Oost-Gelderland.

Lichamelijke activiteit van kinderen, 2021
  Gemeente Ermelo Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Beweegt minstens 1 uur per dag  42% 37% 38%
Is lid van een sportvereniging 72% 71% 77%
Wekelijks > 14 uur tv kijken of computeren 26% 29% 30%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Trends

K lichamelijke activiteit Ermelo

In de Noord-Veluwe en de gemeente Ermelo is in 2021 een stijging te zien in het aandeel kinderen dat wekelijks meer dan veertien uur tv kijkt of computert en het aandeel kinderen dat lid is van een sportvereniging.

Verschil tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

K lichamelijke activiteit Noord-Veluwe

Jongens bewegen vaker minstens één uur per dag en besteden vaker meer dan veertien uur per week aan tv kijken of computeren dan meisjes.

Oudere kinderen zijn vaker lid van een sportvereniging, maar besteden ook vaker meer dan veertien uur per week aan tv kijken of computeren dan jongere kinderen. Daarnaast bewegen vier- tot en met zevenjarige kinderen vaker minstens één uur per dag dan acht- tot twaalfjarige kinderen.

Kinderen uit een gezin met een hoge sociaaleconomische status bewegen vaker minstens één uur per dag, zijn vaker lid van een sportvereniging en besteden minder vaak meer dan veertien uur per week aan tv kijken of computeren dan kinderen uit een gezin met een lage sociaaleconomische status.

Lichamelijke activiteit in Noord- en Oost-Gelderland

Kinderen (4-12 jaar) die bewegen

Het aandeel kinderen dat minstens één uur per dag beweegt, loopt uiteen van 34% in de gemeente Harderwijk tot 48% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Ermelo (42%) hoort bij de gemeenten die gemiddeld scoort.

Het aandeel kinderen dat lid is van een sportvereniging loopt uiteen van 61% in gemeente Nunspeet tot 87% in gemeente Oost Gelre. De gemeente Ermelo (72%) hoort bij de gemeenten die gemiddeld scoort.

Het aandeel kinderen dat wekelijks meer dan veertien uur tv kijkt of computert, loopt uiteen van 20% in gemeente Nunspeet tot 37% in gemeente Oude IJsselstreek. De gemeente Ermelo (26%) hoort bij de gemeenten die gemiddeld scoort.

Beeldschermgebruik bij kinderen (0-12 jaar)Kinderen (4 12 jaar) die lid zijn van een sportvereniging

Volgens de beweegrichtlijn moeten jongeren tot 18 jaar dagelijks minimaal een uur matig intensief bewegen. Vanaf 18 jaar is de richtlijn om wekelijks minimaal 2,5 uur aan matig intensieve inspanning moeten doen verspreid over meerdere dagen.

Daarnaast wordt in de beweegrichtlijn geadviseerd aan jongeren tot 18 jaar om minstens drie keer per week spier- en botversterkende oefeningen te doen. Vanaf 18 jaar is de richtlijn om dit minimaal twee keer per week te doen.

De beweegrichtlijnen zijn vooral gericht op het onderhouden van gezondheid op de lange termijn.

Lichamelijke activiteit in de gemeente Ermelo

Middelbare scholieren (tweede- en vierdeklassers)  

In de gemeente Ermelo beweegt in 2021 14% van de middelbare scholieren dagelijks minimaal een uur en is 87% wekelijks actief in de vrije tijd. In 2019 was 63% van de middelbare scholieren lid van een sportvereniging.

De lichamelijke activiteit van middelbare scholieren in de gemeente Ermelo is vergelijkbaar met die in de Noord-Veluwe en Nederland.

Lichamelijke activiteit middelbare scholieren, 2021
  Gemeente Ermelo Noord-Veluwe Nederland
Beweegt iedere dag minimaal een uur  14% 16% 16%
Is wekelijks actief (sport/bewegen) in de vrije tijd 87% 86% 88%
Is lid van een sportvereniging * 63% 63% -
- : Geen gegevens beschikbaar
* : Cijfers uit Gezondheidsmonitor Jeugd 2019; niet nagevraagd in 2021
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) 

In 2022 beweegt 56% van de jongvolwassenen in de gemeente Ermelo minstens vijf dagen per week minimaal 30 minuten. Daarnaast sport 48% minstens twee keer per week. Bijna de helft van de jongvolwassenen is lid van een sportclub, sportvereniging of heeft een (online) sportabonnement.

De gemeente Ermelo verschilt hierin niet significant van de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Lichamelijke activiteit jongvolwassenen, 2022
  Gemeente Ermelo Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Beweegt minstens 5 dagen per week minimaal 30 minuten  56%  53% 58%
Sport minimaal 2 keer per week  48%  52% 59%
Is lid van sportclub, sportvereniging of heeft een (online) sportabonnement 47%  51% 57%
Als er een significant verschil (p<0,01) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over lichamelijke activiteit in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij ‘Zie ook’, Cijfers Gezondheidsmonitor Jeugd en Cijfers Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. 

Trends

J lichamelijke activiteit Ermelo

Middelbare scholieren (tweede- en vierdeklassers)

In de gemeente Ermelo is het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks minimaal een uur beweegt tussen 2015 en 2021 afgenomen. Het aandeel middelbare scholieren dat lid is van een sportvereniging is tussen 2011 en 2019 afgenomen, maar deze afname was niet significant.

In de Noord-Veluwe is het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks minimaal een uur beweegt tussen 2011 en 2015 toegenomen. Tussen 2015 en 2021 is dit aandeel niet significant veranderd. Het aandeel middelbare scholieren dat lid is van een sportvereniging is tussen 2011 en 2019 niet significant veranderd.

 JV lichamelijke activiteit ErmeloJongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) 

In de gemeente Ermelo is het aandeel jongvolwassenen dat minstens vijf dagen per week minimaal 30 minuten beweegt tussen 2019 en 2022 afgenomen, maar deze afname is niet significant. Het aandeel jongvolwassenen dat twee of meer dagen per week sport is tussen 2019 en 2022 niet veranderd.

In de Noord-Veluwe is het aandeel jongvolwassenen dat minstens vijf dagen per week minimaal 30 minuten beweegt tussen 2019 en 2022 afgenomen. Het aandeel jongvolwassenen dat twee of meer dagen per week sport is tussen 2019 en 2022 niet veranderd.

Verschil tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

J lichamelijke activiteit Noord-Veluwe

Middelbare scholieren 

Jongens bewegen vaker dagelijks minimaal een uur en zijn vaker lid van een sportvereniging dan meisjes.

Havo/vwo’ers zijn vaker lid van een sportvereniging van vmbo’ers.

 

Jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) 

Mannen bewegen vaker minstens vijf dagen per week 30 minuten dan vrouwen.

Jongvolwassenen die havo, vwo, hbo of wo hebben afgerond of volgen, zijn vaker lid van een sportclub, sportvereniging of hebben vaker een (online) sportabonnement dan jongvolwassenen die geen opleiding hebben afgerond of praktijkonderwijs of (v)mbo hebben afgerond of volgen.

 

Lichamelijke activiteit in Noord- en Oost-Gelderland

Middelbare scholieren

Het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks minimaal een uur beweegt, loopt uiteen van 11% in de gemeente Oldebroek tot 25% in de gemeente Lochem. De gemeente Ermelo (14%) hoort bij de gemeenten met de ongunstige scores.

Het aandeel dat lid is van een sportvereniging loopt uiteen van 52% in de gemeente Nunspeet tot 83% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Ermelo (63%) hoort bij de gemeenten met de gemiddelde scores.

 

J NNGBJ lid sportvereniging

Jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) 

Het aandeel jongvolwassenen dat minstens vijf dagen per week minimaal 30 minuten beweegt, loopt uiteen van 46% in de gemeente Oude IJsselstreek tot 64% in de gemeente Doetinchem. De gemeente Ermelo (56%) hoort bij de gemeenten met een gemiddelde score.

Het aandeel jongvolwassenen dat lid is van een sportclub, sportvereniging of een (online) sportabonnement heeft, loopt uiteen van 47% in de gemeente Ermelo tot 67% in de gemeente Aalten. De gemeente Ermelo (47%) hoort tot de gemeentes met een ongunstige score.

 

 

JV lid sportvereniging

JV beweegnorm

Bronnen

  • Gezondheidsraad
  • Beweegrichtlijnen 2017
  • Den Haag: Gezondheidsraad, 2017

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) stelt dat volwassenen minstens vijf dagen per week een half uur matig inspannend actief moeten zijn. De norm is vooral gericht op het onderhouden van gezondheid op de lange termijn.

Intensieve lichamelijke activiteit bevordert de conditie van hart en longen, ofwel de cardiorespiratoire fitheid. Ook hier is een norm voor: de Fitnorm. Een volwassene voldoet aan de Fitnorm wanneer hij/zij op ten minste drie dagen per week minimaal twintig minuten per dag intensief beweegt.

Volwassenen zijn inactief wanneer ze op geen enkele dag minimaal 30 minuten bewegen.

Lichamelijke activiteit in de gemeente Ermelo

In de gemeente Ermelo voldoet in 2020 53% van de volwassenen aan de beweegrichtlijn 2017. Ruim drie op de vijf volwassenen beweegt minstens 150 minuten per week matig intensief en vier op de vijf volwassenen doet minstens twee keer per week bot- en spierversterkende activiteiten. Ruim de helft van de volwassenen sport minstens één keer per week.

Het percentage volwassenen in de gemeente Ermelo dat voldoet aan de beweegrichtlijn en dat minstens één keer per week sport, is gelijk aan het gemiddelde in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Lichamelijke activiteit bij 18-65 jarigen, 2020
  Gemeente Ermelo Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Voldoet aan de beweegrichtlijn1 53% 53% 55%
Beweegt minstens 150 minuten per week 62% 59% 63%
Doet minimaal 2 keer per week bot- en spierversterkende activiteiten 81% 83% 82%
Sport minimaal 1 keer per week 52% 51% 55%
1 : Minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning en minstens 2 keer per week bot- en spierversterkende activiteiten
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over lichamelijke activiteit in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020.

Trends

V lichamelijke activiteit Ermelo

In de Noord-Veluwe is een significante afname te zien in het aandeel volwassenen dat voldoet aan de beweegrichtlijn van 2016 naar 2020. Dit aandeel ligt in 2020 op vrijwel hetzelfde niveau als in 2012. Met betrekking tot het aandeel volwassenen dat minimaal 1 keer per week sport is eveneens van 2016 naar 2020 een significante afname te zien.

In de gemeente Ermelo neemt het aandeel volwassenen dat voldoet aan de beweegrichtlijn significant af in de periode 2012-2020. Ook het aandeel volwassenen dat minimaal 1 keer per week sport laat een significant dalende trend zien gedurende deze periode.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

V lichamelijke activiteit NV

Mannen voldoen vaker aan de beweegrichtlijn en sporten dan mannen.

Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt het percentage volwassenen dat ten minste eens per week sport af.

Volwassenen met een hoge sociaaleconomische status (SES) voldoen vaker aan de beweegrichtlijn dan volwassenen met een gemiddelde of lage SES. Naarmate de SES toeneemt, neemt het percentage volwassenen dat wekelijks sport toe.

Van de volwassenen die alleen wonen, voldoet een kleiner percentage aan de beweegrichtlijn en sport een kleiner percentage wekelijks dan van de volwassenen die met minimaal één persoon samenwonen.

Lichamelijke activiteit volwassenen in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen dat voldoet aan de beweegrichtlijn, loopt uiteen van 51% in de gemeente Oldebroek tot 65% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Ermelo (53%) behoort tot de gemeenten die ongunstig scoren.

Het percentage volwassenen dat minstens één dag per week sport, loopt uiteen van 46% in de gemeente Nunspeet tot 64% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Ermelo (52%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

V voldoet aan NNGBV sport minstens een dag per week

Bronnen

De beweegrichtlijn 2017 stelt dat 65-plussers minstens 150 minuten per week matig inspannend actief moeten zijn, verspreid over meerdere dagen. Daarnaast moeten 65-plussers minstens twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten uitvoeren, in combinatie met balansoefeningen. De beweegrichtlijn is een minimumrichtlijn om mensen te motiveren in beweging te komen. Voor mensen die voldoen aan de richtlijn geldt dat meer bewegen nog beter is. 

Lichamelijke activiteit in de gemeente Ermelo

In de gemeente Ermelo voldoet in 2020 bijna twee op de vijf 65-plussers aan de beweegrichtlijn 2017. Bijna de helft van de 65-plussers beweegt minstens 150 minuten per week matig intensief en bijna drie kwart doet minstens twee keer per week bot- en spierversterkende activiteiten. Daarnaast doet 6% van de 65-plussers minstens twee keer per week balansoefeningen.

Ruim een op de drie 65-plussers sport minimaal één keer per week. Een op de acht 65-plussers maakt gebruik van sport- en/of beweegactiviteiten voor ouderen vanuit een activiteiten- of dienstencentrum en 16% maakt gebruik van overige sport- en/of beweegactiviteiten in de eigen gemeente.

De lichamelijke activiteit van 65-plussers in de gemeente Ermelo komt overeen met het gemiddelde in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Lichamelijke activiteit 65-plussers, 2020
  Gemeente Ermelo Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Voldoet aan de beweegrichtlijn 20171 37% 37% 40%
Beweegt minstens 150 minuten per week matig intensief 46% 46% 48%
Doet minimaal 2 keer per week bot- en spierversterkende activiteiten 72% 69% 72%
Doet minstens 2 keer per week balansoefeningen 6% 7% 7%
Sport minimaal 1 keer per week 35% 32% 35%
Maakt gebruik van sport- en/of beweegactiviteiten in de eigen gemeente 12% 12% 13%
Maakt gebruik van overige sport- en/of beweegactiviteiten in de eigen gemeente 16% 14% 17%
1 : Minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning en minstens 2 keer per week bot- en spierversterkende activiteiten
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over lichamelijke activiteit in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020.

 

Trends

O lichamelijke activiteit Elburg

In de Noord-Veluwe stijgt het aandeel ouderen dat voldoet aan de beweegrichtlijn, maar deze trend is niet significant. Het percentage ouderen dat minimaal 1 keer per week sport neemt licht af van 2016 naar 2020, maar deze trend is niet significant.

In de gemeente Ermelo neemt het aandeel ouderen dat voldoet aan de beweegrichtlijn af, maar deze trend is niet significant. Ook het percentage ouderen dat minimaal 1 keer per week sport daalt, maar deze trend is eveneens niet significant.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

O lichamelijke activiteit NV

Mannen voldoen vaker aan de beweegrichtlijn dan vrouwen.

Mensen van 65 tot en met 74 jaar voldoen vaker aan de beweegrichtlijn en sporten vaker dan 75-plussers.

Naarmate de sociaaleconomische status (SES) toeneemt, neemt het percentage 65-plussers dat voldoet aan de beweegrichtlijn en dat minstens één keer per week sport toe.

65-plussers die alleen wonen voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijn en sporten minder vaak dan 65-plussers die samenwonen.

Lichamelijke activiteit in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 65-plussers dat voldoet aan de beweegrichtlijn, loopt uiteen van 32% in gemeente Oldebroek tot 47% in gemeente Doetinchem. De gemeente Ermelo (38%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel 65-plussers dat minstens eens per week sport, loopt uiteen van 28% in de gemeente Oldebroek tot 41% in de gemeente Doetinchem. De gemeente Ermelo (35%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

O voldoet aan NNGBO is inactief

Bronnen