Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Daarnaast stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64 jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 30% in 2015 naar 51% in 2040. Dat betekent dat in 2040 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkenden zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

 

Leeftijdsopbouw in de gemeente Putten

De gemeente Putten heeft ruim 24.000 inwoners; dit is 14% van alle inwoners op de Noord-Veluwe. Op 1 januari 2016 is bijna een kwart van de inwoners van de gemeente Putten 0-20 jaar; bijna een op de vijf inwoners is 65 jaar of ouder. Het verschil in percentages tussen deze twee leeftijdsgroepen is ook terug te zien in de groene en grijze druk; de groene druk ligt hoger dan de grijze druk.

De gemeente Putten heeft een demografische druk van 77%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 77 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64 jaar). Vergeleken met Noord- en Oost-Gelderland en Nederland is de demografische druk in de gemeente Putten hoog. Zowel de groene als de grijze druk liggen hoger dan het landelijke percentage; de grijze druk is lager dan in Noord- en Oost-Gelderland.

Bevolkingsomvang, 2016
  Gemeente Putten    Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 24.516  100% 169.857 814.854 16.979.120
Per leeftijdscategorie          
0-19 jaar 5.976 24% 25% 23% 22%
20-44 jaar 7.111 29% 29% 27% 31%
45-64 jaar 6.737 27% 28% 30% 28%
65-80 jaar 3.514 14% 14% 16% 14%
80+ 1.178 5% 5% 5% 4%
Demografische druk   77% 77% 77% 69%
Groene druk   43% 44% 40% 38%
Grijze druk   34% 33% 37% 31%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

leeftijdsopbouw PuttenLeeftijdsopbouw Nederland

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognoses voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kennen een grote mate van onzekerheid. Daarom hebben onderstaande prognoses nadrukkelijk een indicatief karakter. Op basis van prognoses uit 2012 is het groeipercentage ten opzichte van het aantal inwoners in 2014  berekend.

Naar verwachting neemt de bevolkingsomvang in de gemeente Putten de komende decennia toe. Dit komt overeen met het beeld in de Noord-Veluwe en in Nederland. In Noord- en Oost-Gelderland neemt de bevolkingsomvang naar verwachting iets af.

Bevolkingsprognose, 2012
  Gemeente Putten   Noord-Veluwe  Noord- en Oost-Gelderland  Nederland 
  Aantal  x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal inwoners per januari 20141 23,9   167,8   811,4   16.827,3  
Prognose aantal inwoners2                
2020 24,4 +2% 173,1 +3% 812,6 0% 17.141,01 +2%
2025 24,5 +3% 176,4 +5% 810,0 0% 17.389,11 +3%
2030 24,9 +4% 180,1 +7% 806,2 -1% 17.593,81 +5%
2035 25,6 +7% 183,9 +10% 801,4 -1% 17.739,21 +5%
1 Bron: CBS, 2014
2 Bron: Provincie Gelderland, 2012

Bevolkingsprognose gemeente PuttenNaast de bevolkingsomvang verandert ook de bevolkingssamenstelling de komende decennia. In de gemeente Putten neemt naar verwachting het aantal 0-20 jarigen tot 2035 iets toe. Het aantal 20-65 jarigen neemt iets af en het aantal 65-plussers neemt sterk toe.

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

Demografische drukDe demografische druk loopt uiteen van 72% in de gemeenten Harderwijk en Doetinchem tot 90% in de gemeente Lochem. De gemeente Putten (77%) behoort tot de gemeenten met een lager percentage dan gemiddeld.

De groene druk loopt uiteen van 37% in de gemeente Montferland tot 47% in de gemeente Elburg. De gemeente Putten (43%) behoort tot de middenmoot.

De grijze druk loopt uiteen van 29% in de gemeente Harderwijk tot 49% in de gemeente Lochem. De gemeente Putten (34%) behoort hier tot de gemeente die lager dan gemiddeld scoren.

Groene drukGrijze druk

Bronnen