Voeding

Generieke algemene omschrijving Voeding
Generieke algemene omschrijving Voeding Kinderen

Voeding in de gemeente Putten

In de gemeente Putten ontbijten in 2013 bijna alle kinderen dagelijks. Verder eet 43% van de kinderen in de gemeente Putten dagelijks fruit en 35% dagelijks groente. In de gemeente Putten eten minder kinderen dagelijks fruit dan in Noord- en Oost-Gelderland.

Voeding kinderen, 2013
  gemeente Putten Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
ontbijt dagelijks 96% 97% 97%
eet dagelijks fruit 43% 45% 53%
eet dagelijks groente 35% 33% 39%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

K voeding PuttenLandelijk is er tussen 2001 en 2009 een gunstige trend in het ontbijten bij leerlingen in het basisonderwijs. Deze trend heeft zich in 2013 niet doorgezet. Het aantal basisschoolleerlingen dat dagelijks groente of fruit eet, is gestegen tussen 2001 en 2013.

In de Noord-Veluwe zijn in 2013 meer kinderen die dagelijks ontbijten, maar minder kinderen die dagelijks groente of fruit eten dan in 2009. In de gemeente Putten eten in 2013 minder kinderen dagelijks groente en fruit dan in 2009.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

K voeding NVJonge kinderen ontbijten vaker en eten vaker dagelijks groente en fruit dan oudere kinderen.

Naarmate de sociaaleconomische status hoger wordt ontbijten kinderen vaker dagelijks en eten ze vaker dagelijks groente en fruit.

Autochtonen ontbijten vaker dagelijks dan niet-westerse allochtonen, maar minder vaak dan westerse allochtonen.  Verder eten autochtonen minder vaak dagelijks groente dan westerse allochtonen.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Kinderen die dagelijks ontbijten, 2013Het aandeel kinderen dat dagelijks ontbijt, loopt uiteen van 96% in de gemeenten Oldebroek en Elburg tot 99% in de gemeente Brummen. Het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 40% in de gemeente Nunspeet tot 60% in de gemeente Voorst. En tot slot loopt het aandeel kinderen dat dagelijks groente eet, uiteen van 25% in gemeente Nunspeet tot 49% in gemeente Oost Gelre. De gemeente Putten scoort voor wat betreft dagelijks groente eten (35%) gemiddeld. Voor wat betreft dagelijks ontbijten (96%) en dagelijks fruit eten (43%) valt de gemeente Putten in de categorie met de ongunstige scores.

Kinderen die dagelijks groente eten, 2013Kinderen die dagelijks fruit eten, 2013

Generieke algemene omschrijving Voeding Jongeren

Voeding in de gemeente Putten

In de gemeente Putten ontbijt in 2015 74% van de middelbare scholieren dagelijks, 33% eet dagelijks groente en 27% eet dagelijks fruit. In de gemeente Putten eten middelbare scholieren minder vaak dagelijks groente dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland.

Voeding middelbare scholieren, 2015
  Gemeente Putten Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland1
Ontbijt dagelijks 74% 76% 75%
Eet dagelijks fruit 27% 29% 30%
Eet dagelijks groente 33% 34% 43%
1: exclusief de gemeente Hattem
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Trends

J voeding Putten

In de gemeente Putten ontbijten middelbare scholieren in 2015 vaker dagelijks dan in 2003. In de Noord-Veluwe ontbijten middelbare scholieren in 2015 ook vaker dagelijks dan in 2007 en 2003. In de gemeente Putten zijn geen duidelijke trends te zien in de consumptie van groente en fruit. In de Noord-Veluwe In de Noord-Veluwe eten middelbare scholieren in 2015 vaker dagelijks groente dan in 2011, 2007 en 2003. Voor de consumptie van fruit is in de Noord-Veluwe ook geen duidelijke trend te zien.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

J voeding NV

Jongens ontbijten vaker dagelijks dan meisjes, maar eten minder vaak dagelijks fruit en groente dan meisjes.

Tweedeklassers ontbijten vaker dagelijks dan vierdeklassers.

Havo/vwo’ers ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks fruit en groente dan vmbo’ers.

Autochtonen ontbijten vaker dagelijks dan allochtonen, maar eten minder vaak dagelijks groente dan westerse allochtonen.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Middelbare scholieren die dagelijks ontbijtenHet aandeel middelbare scholieren dat dagelijks ontbijt, loopt uiteen van 69% in de gemeente Heerde tot 84% in de gemeente Voorst. Het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 30% in de gemeente Elburg tot  58% in de gemeente Oost Gelre en het aandeel dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 26% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Lochem. De gemeente Aalten behoort zowel ten aanzien van dagelijks ontbijten (77%) als dagelijks fruit eten (30%) bij de gemeenten die gemiddeld scoren; ten aanzien van dagelijks groente eten (53%) behoort de gemeente Aalten tot de gunstig scorende gemeenten.

Middelbare scholieren die dagelijks fruit etenMiddelbare scholieren die dagelijks groente eten