Roken en drugsgebruik

Generieke algemene omschrijving Roken en drugsgebruik
Generieke algemene omschrijving Roken en drugsgebruik Jongeren

Roken en drugsgebruik in de gemeente Putten

In de gemeente Putten rookt in 2015 5% van de middelbare scholieren dagelijks. Ook heeft 5% recent softdrugs gebruikt, 1% ooit harddrugs gebruikt en 1% ooit lachgas gebruikt.

Het aandeel middelbare scholieren dat rookt of drugs gebruikt, is ongeveer hetzelfde als in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Roken en drugsgebruik middelbare scholieren, 2015
  Gemeente Putten Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Rookt dagelijks 5% 5% 5%
Heeft recent softdrugs gebruikt 5% 4% 4%
Heeft ooit harddrugs gebruikt 1% 1% 1%
Heeft ooit lachgas gebruikt 1% 1% 1%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Ongeveer één op de vijf middelbare scholieren in de gemeente Putten heeft wel eens softdrugs aangeboden gekregen; dat was meestal op straat of op een hangplek (7%). De meeste middelbare scholieren die softdrugs hebben gebruikt, verkregen de drugs via vrienden.

Meer gegevens over roken en drugsgebruik in de gemeente, de regio en Nederland staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers E-MOVO 2015.

Trends

J roken en drugs Putten

Sinds 2003 daalt het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks rookt in de Noord-Veluwe. In de gemeente Putten daalt het aandeel rokers sterk sinds 2011.

Het aandeel middelbare scholieren dat recent softdrugs heeft gebruikt daalde in de Noord-Veluwe tussen 2003 en 2011 en is daarna ongeveer gelijk gebleven. Dit geldt ook voor de gemeente Putten. Er lijkt sprake van een stijging na 2011, maar deze stijging is niet significant.

Het aandeel middelbare scholieren dat ooit harddrugs heeft gebruikt daalde in de Noord-Veluwe tussen 2007 en 2011 en is daarna gelijk gebleven. Dit lijkt ook te gelden voor de gemeente Putten. De daling tussen 2007 en 2011 is echter niet significant.

 

Verschil tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

J roken en drugs NV

Jongens roker vaker dagelijks en hebben vaker recent softdrugs gebruikt dan meisjes.

Vierdeklassers roken vaker dagelijks, hebben vaker recent softdrugs gebruikt en hebben vaker ooit harddrugs gebruikt dan tweedeklassers.

Vmbo’ers roken vaker dagelijks, hebben vaker recent softdrugs gebruikt en hebben vaker ooit harddrugs gebruikt dan havo/vwo’ers.

Westerse allochtone hebben vaker recent softdrugs gebruikt dan autochtone middelbare scholieren.

Roken en drugsgebruik in Noord- en Oost-Gelderland

J roken

Het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks rookt, loopt uiteen van 3% in de gemeente Doetinchem tot 8% in de gemeente Epe. De gemeente Putten behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren (5%).

Het aandeel middelbare scholieren dat recent softdrugs heeft gebruikt, loopt uiteen van 2% in de gemeente Elburg tot 8% in de gemeente Ermelo. De gemeente Putten behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren (5%).

Het aandeel middelbare scholieren dat ooit harddrugs heeft gebruikt, loopt uiteen van < 0,5% in de gemeente Hattem tot 2% in de gemeente Montferland. De gemeente Putten behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren (1%).

J softdrugsJ harddrugs