Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Zutphen

De gemeente Zutphen telt op 1 januari 2020 ruim 22.000 particuliere huishoudens. In 32% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is minder dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Eén op de vier huishoudens met kinderen zijn eenouderhuishoudens.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Zutphen 39% uit van het aantal huishoudens; dat is meer dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Bijna 40% van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Zutphen bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Zutphen woont 4% in een institutioneel huishouden. De overige 96% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2020 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Zutphen 2,1; dat is gelijk aan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2020
  gemeente Zutphen gemeente Zutphen Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 22.046        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 6.414 29% 33% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 7.045 32%  33%  35%  33%
   Eenouderhuishoudens 1.833 8%  7%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 8.587 39%  34%  32%  39%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 3.386 15%  14%  14%  13%
Bron: CBS, 2020
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Particuliere huishoudens, totaal21.701    Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal6.31229%33%33%29%Huishoudens met kinderen, totaal7.05433% 34% 36% 33%   Eenouderhuishoudens1.7138% 6% 6% 7%Eenpersoonshuishoudens, totaal8.33538% 33% 31% 38%   Eenpersoonshuishoudens 65+3.07314% 14% 14% 13%Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied Achterhoek

De verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De belangrijkste reden hiervoor is dat het gemiddelde aantal personen in een huishouden kleiner wordt. Dit komt met name door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Daarnaast speelt de vergrijzing ook een rol. Er zijn namelijk meer ouderen die een grotere kans hebben om alleen te komen wonen doordat hun partner overlijdt of doordat ze eerder al zijn gescheiden.

Naar verwachting stijgt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Zutphen tussen 2020 en 2040 met 4%. Voor Midden-IJssel/Oost-Veluwe wordt eenzelfde stijging verwacht voor deze periode. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens in Midden-IJssel/Oost-Veluwe tussen 2020 en 2040 met 13% zal stijgen. Ook voor Zutphen wordt er een stijging verwacht; 17%. Het aantal eenouderhuishoudens in Midden-IJssel/Oost-Veluwe zal naar verwachting met 4% dalen. Voor Zutphen wordt een sterkere daling van 25% verwacht.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,9% in de gemeente Oldebroek tot 8,3% in de gemeente Zutphen. De gemeente Zutphen (8,3%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de meest ongunstige categorie.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24,7% in de gemeente Oldebroek tot 39% in de gemeente Zutphen. De gemeente Zutphen (39,0%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de meest ongunstige categorie.

 

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen