Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Zutphen

De gemeente Zutphen telt op 1 januari 2017 ruim 21.000 particuliere huishoudens. In 33% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is minder dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Eén op de vier huishoudens met kinderen in de gemeente Zutphen betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Zutphen 38% uit van het aantal huishoudens; dat is meer dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Iets minder dan een derde van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Zutphen bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Zutphen woont 4% in een institutioneel huishouden. De overige 96% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2017 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Zutphen 2,1; dat komt overeen met het gemiddelde in Nederland (2,1).

Huishoudenssamenstelling, 2017
  gemeente Zutphen gemeente Zutphen Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 21.701        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 6.312 29% 33% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 7.054 33%  34%  36%  33%
   Eenouderhuishoudens 1.713 8%  6%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 8.335 38%  33%  31%  38%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 3.073 14%  14%  14%  13%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied AchterhoekDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting stijgt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Zutphen tussen 2020 en 2040 met ongeveer 4%. Voor het COROP-gebied Achterhoek wordt een daling van 4% verwacht tussen 2020 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Achterhoek tussen 2020 en 2040 met 9% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 7% zal dalen.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 25% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Zutphen. De gemeente Zutphen valt qua percentage eenpersoonshuishoudens dus in de ongunstige categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,2% in de gemeenteOldebroek tot 7,9% in de gemeente Zutphen. De gemeente Zutphen valt qua percentage eenouderhuishoudens dus in de ongunstige categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen