Lokaal onderzoek

De GGD voert op verzoek specifiek onderzoek uit voor een gemeente. Bijvoorbeeld een gebiedsanalyse, onderzoek in het sociaal domein of evaluatieonderzoek. Hieronder treft u links naar deze onderzoeken aan.

Mentale gezondheid in de gemeente Zutphen, 2020
Deze infographic toont indicatoren van de mentale gezondheid van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in de gemeente Zutphen.

Leefstijl in de gemeente Zutphen, 2020
Deze infographic geeft een overzicht van de leefstijl van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in de gemeente Zutphen.

Gezond opgroeiklimaat in de gemeente Zutphen, 2016
Dit rapport geeft inzicht in het opgroeiklimaat in Zutphen; waar lopen jonge gezinnen tegenaan en wat zijn hun wensen en behoeften als het gaat om gezond opgroeien en opvoeden.
De gemeente Zutphen vindt het belangrijk dat ieder kind zich goed kan ontwikkelen. Dat er een klimaat heerst waarin alle kinderen gezond kunnen opgroeien. Dat ouders zich gesteund voelen in het opvoeden van hun kinderen. Dat eventuele kwetsbaarheid van kinderen en gezinnen vroegtijdig wordt gesignaleerd. Zo kunnen problemen snel en gericht opgelost worden.

Evaluatie samenwerking binnen het CJG Zupthen, 2016