Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Daarnaast stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64 jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 30% in 2015 naar 51% in 2040. Dat betekent dat in 2040 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkenden zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

 

Leeftijdsopbouw in de gemeente Zutphen

De gemeente Zutphen heeft bijna 47.000 inwoners; dit is 14% van alle inwoners in Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Op 1 januari 2016 is bijna een kwart van de inwoners van de gemeente Zutphen 0-20 jaar; een op de vijf inwoners is 65 jaar of ouder. Het verschil in percentages tussen deze twee leeftijdsgroepen is ook terug te zien in de groene en grijze druk; de groene druk ligt hoger dan de grijze druk.

De gemeente Zutphen heeft een demografische druk van 74%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 74 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64 jaar). Vergeleken met het landelijke percentage heeft de gemeente Zutphen een hoge demografische, groene en grijze druk. De demografische en grijze druk liggen echter lager dan de percentages in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Bevolkingsomvang, 2016
  Gemeente Zutphen   Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 46.997  100% 347.005 814.854 16.979.120
Per leeftijdscategorie          
0-19 jaar 10.778 23% 22% 23% 22%
20-44 jaar 12.868 27% 27% 27% 31%
45-64 jaar 14.197 30% 30% 30% 28%
65-80 jaar 6.985 15% 16% 16% 14%
80+ 2.169 5% 5% 5% 4%
Demografische druk   74% 77% 77% 69%
Groene druk   40% 39% 40% 38%
Grijze druk   34% 38% 37% 31%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

leeftijdsopbouw ZutphenLeeftijdsopbouw Nederland

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognoses voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kennen een grote mate van onzekerheid. Daarom hebben onderstaande prognoses nadrukkelijk een indicatief karakter. Op basis van prognoses uit 2012 is het groeipercentage ten opzichte van het aantal inwoners in 2014  berekend.

Naar verwachting neemt de bevolkingsomvang in de gemeente Zutphen de komende decennia eerst iets toe en vervolgens iets af. In Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland neemt de bevolkingsomvang iets af en in Nederland neemt naar verwachting de bevolkingsomvang toe.

Bevolkingsprognose, 2012
  Gemeente Zutphen Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland  Nederland 
  Aantal  x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal inwoners per januari 20141 47,2   345,5   811,4   16.827,3  
Prognose aantal inwoners2                
2020 48,2 2% 344,8 -0% 812,6 0% 17.141,01 +2%
2025 47,9 2% 343,6 -1% 810,0 0% 17.389,11 +3%
2030 47,4 0% 341,6 -1% 806,2 -1% 17.593,81 +5%
2035 46,9 -1% 339,4 -2% 801,4 -1% 17.739,21 +5%
1 Bron: CBS, 2014
2 Bron: Provincie Gelderland, 2012

Bevolkingsprognose gemeente ZutphenNaast de bevolkingsomvang verandert ook de bevolkingssamenstelling de komende decennia. In de gemeente Zutphen neemt naar verwachting het aantal 0-20 jarigen iets af tot 2035. Het aantal 20-65 jarigen neemt ook af en het aantal 65-plussers neemt naar verwachting toe.

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

Demografische drukDe demografische druk loopt uiteen van 72% in de gemeenten Harderwijk en Doetinchem tot 90% in de gemeente Lochem. De gemeente Zutphen (74%) behoort tot de gemeenten met een lager percentage dan gemiddeld.

De groene druk loopt uiteen van 37% in de gemeente Montferland tot 47% in de gemeente Elburg. De gemeente Zutphen (40%) behoort tot de gemeenten die lager dan gemiddeld scoren.

De grijze druk loopt uiteen van 29% in de gemeente Harderwijk tot 49% in de gemeente Lochem. De gemeente Zutphen (34%) behoort ook hier tot de gemeenten die lager dan gemiddeld scoren.

Groene drukGrijze druk

Bronnen