Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Aalten

De gemeente Aalten telt op 1 januari 2017 ruim 11.000 particuliere huishoudens. In 36% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Nederland. Iets minder dan één op de zeven huishoudens met kinderen zijn eenouderhuishoudens.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Aalten 30% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets minder dan de helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Aalten bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Aalten woont 4% in een institutioneel huishouden. De overige 96% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2017 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Aalten 2,3; dat is iets groter dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2017
  gemeente Aalten gemeente Aalten Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 11.302        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 3.902 35% 34% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 4.060 36% 35% 35% 33%
   Eenouderhuishoudens 588 5% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 3.340 30% 30% 31% 38%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 1.515 13% 14% 14% 13%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied AchterhoekDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting daalt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Aalten tussen 2020 en 2040 met ongeveer 8%. Voor het COROP-gebied Achterhoek wordt een daling van 4% verwacht tussen 2020 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Achterhoek tussen 2020 en 2040 met 9% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 7% zal dalen.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,2% in de gemeente Oldebroek tot 7,9% in de gemeente Zutphen. De gemeente Aalten (5,2%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de meest gunstige categorie.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Zutphen. De gemeente Aalten (30%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gemiddelde categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen