Gewicht

Mensen met een gezond gewicht hebben minder risico op onder meer diabetes, hart- en vaatziekten, aandoeningen van het bewegingsstelsel, verminderde vruchtbaarheid en psychische problemen dan mensen met overgewicht of obesitas. Mensen met overgewicht hebben daarnaast relatief vaker last van stigmatisering en discriminatie dan mensen met een gezond gewicht.

Overgewicht veroorzaakt bijna 4% van de totale ziektelast in Nederland. Het stimuleren van een gezond gewicht levert dus aanzienlijke gezondheidswinst op. Dat vertaalt zich in maatschappelijke en economische winst: minder ziekteverzuim, minder arbeidsongeschiktheid en minder zorgkosten. Het terugdringen van overgewicht is één van de doelen van het Nationaal Preventieakkoord.

Ook ondergewicht is ongezond en brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Bij mensen met ondergewicht bestaat er een grote kans op een tekort aan voedingsstoffen. Hierdoor kunnen mensen zich lusteloos gaan voelen, neemt de werking van het afweersysteem af en neemt de kans op botbreuken toe. Daarnaast zal het lichaam reservevoorraden uit vet- en spierweefsel gebruiken; vooral de afbraak van spierweefsel is nadelig.

Een gezond gewicht draagt eraan bij dat kinderen en jongeren lekker in hun vel zitten.

De Jeugdgezondheid meet lengte en gewicht  van kinderen en jongeren op diverse momenten tijdens hun ontwikkeling. Op basis van deze metingen wordt bepaald hoeveel jeugdigen een gezond gewicht hebben en hoeveel daar onder of boven zitten. Jeugdigen die geen gezond gewicht hebben, krijgen extra aandacht van de Jeugdgezondheid. 

Door de coronapandemie kon Jeugdgezondheid in 2020 niet alle onderzoeken uitvoeren. De lockdowns in het begin van het jaar belemmerden de uitvoering van vrijwel alle onderzoeken. Cijfers over het schooljaar 2019-2020 zijn daardoor niet betrouwbaar en worden niet gepubliceerd. Ook in het schooljaar 2020-2021 zijn onderzoeken uitgevallen door corona. De cijfers over dit schooljaar zijn daardoor wat minder betrouwbaar.

Gewicht in de gemeente Aalten

In de gemeente Aalten is in de jaren 2020-2022 11% van de 4/5-jarigen, 18% van de 9/10-jarigen en 22% van de 13/14-jarigen te zwaar; zij hebben overgewicht of obesitas. Eén procent van de jeugdigen heeft ernstig ondergewicht.

In de gemeente Aalten is het aandeel 13/14-jarigen dat te zwaar is groter dan in de Achterhoek.

Gewicht jeugd, gemiddelde van de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022
    Gemeente Aalten Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
 overgewicht of obesitas 4/5-jarigen 11% 11% 11%
  9/10-jarigen 18% 18% 17%
  13/14-jarigen 22% 16% 17%
ernstig ondergewicht 4/5-jarigen 1% 2% 2%
  9/10-jarigen 1% 1% 1%
  13/14-jarigen 1% 2% 2%
     Bronnen: GGD NOG; CJG Apeldoorn; GGD Gelderland-Midden; GGD IJsselland
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer cijfers over gewicht in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers Jeugdgezondheidszorg.

Trends

J gewicht Aalten

In de Achterhoek vertoont het aandeel 9/10-jarigen met overgewicht of obesitas geen duidelijke trend tussen de schooljaren 2016-2017 en 2021-2022. Bij de andere leeftijdsgroepen zijn de metingen tussen schooljaar 2016-2017 en 2018-2019 op een andere leeftijd gedaan dan vanaf het schooljaar 2020-2021. Aangezien het aandeel jeugdigen dat te zwaar is samenhangt met de leeftijd, is voor deze groepen geen trend te bepalen.

In de gemeente Aalten vertoont het aandeel 9/10-jarigen met overgewicht of obesitas geen duidelijke trend tussen de schooljaren 2016-2017 en 2021-2022.

 

 

 

 

¹: De metingen zijn uitgevoerd onder 5/6-jarigen in de jaren 2014 t/m 2019; vanaf 2020 zijn de metingen uitgevoerd onder 4/5-jarigen.

²: De metingen zijn uitgevoerd onder 12/13-jarigen in de jaren 2014 t/m 2019; vanaf 2020 zijn de metingen uitgevoerd onder 13/14-jarigen.

 

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

J gewicht AH

Meisjes van 4/5 jaar hebben vaker overgewicht of obesitas dan jongens van die leeftijd.

Meisjes van 9/10 jaar hebben vaker overgewicht of obesitas dan jongens van die leeftijd.

4/5-jarigen hebben minder vaak overgewicht of obesitas dan de andere leeftijdsgroepen.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland 

K 5 6 jarigen met overgewicht incl obesitas

Het aandeel 4/5-jarigen met overgewicht of obesitas, loopt uiteen van 7% in de gemeente Oost Gelre tot 14% in de gemeente Zutphen. Het aandeel 9/10-jarigen met overgewicht of obesitas, loopt uiteen van 12% in de gemeente Heerde tot 24% in de gemeente Oldebroek. Het aandeel 13/14-jarigen met overgewicht of obesitas, loopt uiteen van 12% in de gemeente Hattem tot 22% in de gemeente Nunspeet.

De gemeente Aalten hoort bij de gemeenten die gemiddeld scoren wat betreft het aandeel 4/5-jarigen met overgewicht of obesitas (11%) en wat betreft het aandeel 9/10-jarigen met overgewicht of obesitas (18%). De gemeente Aalten scoort ongunstig wat betreft het aandeel 13/14-jarigen met overgewicht of obesitas (22%). 

K 9 10 jarigen met overgewicht incl obesitasK 12 13 jarigen met overgewicht incl obesitas

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland, afdeling Jeugdgezondheid.

Overgewicht bij volwassenen is bepaald met de Body Mass Index (BMI). De BMI geeft de verhouding aan tussen lengte en gewicht. De gebruikte gegevens zijn op basis van zelfrapportage. Hierdoor wordt het werkelijke percentage volwassenen met overgewicht mogelijk onderschat.

Gewicht in de gemeente Aalten

In de gemeente Aalten heeft in 2020 2% van de volwassenen ondergewicht en 52% een normaal gewicht. Bijna de helft van de volwassenen in de gemeente Aalten heeft matig overgewicht (31%) of ernstig overgewicht (15%). Het percentage volwassenen met matig en ernstig overgewicht komt overeen met het gemiddelde in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht 18-65 jarigen, 2020
  Gemeente Aalten Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 2% 2% 2%
Normaal gewicht 52% 48% 48%
Matig overgewicht 31% 35% 35%
Ernstig overgewicht 15% 16% 16%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020

Trends

V gewicht Aalten

Het aandeel volwassenen met matig overgewicht lijkt te dalen in de gemeente Aalten en de Achterhoek sinds 2012, maar deze trend is niet significant. Het percentage volwassenen met ernstig overgewicht lijkt iets te zijn toegenomen in de gemeente Aalten en de Achterhoek sinds 2012. Deze toename is alleen significant voor de Achterhoek.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

V gewicht AH

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen. Vrouwen hebben vaker ernstig overgewicht in vergelijking met mannen.

Naarmate de leeftijd toeneemt, komt ernstig overgewicht vaker voor. Bij 18 t/m 34 jarigen komt matig overgewicht minder vaak voor dan bij oudere volwassenen.

Naarmate de sociaaleconomische status (SES) lager is, komt ernstig overgewicht vaker voor.

Onder alleenwonende volwassenen komt ernstig overgewicht vaker voor dan onder samenwonende volwassenen.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen met matig overgewicht loopt uiteen van 30% in de gemeente Zutphen tot 40% in de gemeente Putten. Het aandeel volwassenen met ernstig overgewicht loopt uiteen van 12% in de gemeenten Hattem, Oost-Gelre en Heerde tot 20% in de gemeente Brummen.

De gemeente Aalten behoort wat betreft het percentage volwassenen met matig overgewicht (31%) tot de gemeenten met gunstige scores. Wat betreft ernstig overgewicht (15%), behoort de gemeente Aalten tot de gemeenten met gemiddelde scores.

V matig overgewicht, 2016V ernstig overgewicht, 2016

Bronnen

Gewicht in de gemeente Aalten

In de gemeente Aalten heeft in 2020 1% van de 65-plussers ondergewicht en 42% een normaal gewicht. Bijna drie op de vijf 65-plussers in de gemeente Aalten is te zwaar: 41% heeft matig overgewicht en 16% heeft ernstig overgewicht. Het percentage 65-plussers met matig en ernstig overgewicht komt overeen met het gemiddelde in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht 65-plussers, 2020
  Gemeente Aalten Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 1% 1% 1%
Normaal gewicht 42% 38% 40%
Matig overgewicht 41% 43% 41%
Ernstig overgewicht 16% 19% 18%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020.

Trends

O gewicht AaltenHet aandeel 65-plussers met matig overgewicht is ongeveer constant gebleven in de Achterhoek sinds 2016. In de gemeente Aalten is het percentage 65-plussers met matig overgewicht gedaald sinds 2016. Het aandeel 65-plussers met ernstig overgewicht is gelijk gebleven in de Achterhoek en de gemeente Aalten sinds 2016.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

O overgewicht AH

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen.

Matig en ernstig overgewicht komt even vaak voor bij 65 t/m 74 jarigen als bij 75-plussers.

Naarmate de sociaaleconomische status (SES) lager is, komt ernstig overgewicht meer voor.

Er is geen significant verschil in matig en ernstig overgewicht tussen alleenwonenden en samenwonenden.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 65-plussers met matig overgewicht loopt uiteen van 37% in de gemeente Apeldoorn tot 47% in de gemeente Oost Gelre. Het aandeel 65-plussers met ernstig overgewicht loopt uiteen van 14% in de gemeente Lochem tot 22% in de gemeente Montferland.

De gemeente Aalten behoort wat betreft het percentage 65-plussers met matig overgewicht (41%) tot de gemeenten met gemiddelde scores. Wat betreft ernstig overgewicht (16%), behoort de gemeente Aalten tot de gemeenten met gunstige scores.

O matig overgewicht, 2020.jpgO ernstig overgewicht, 2020 2.0.jpg

Bronnen