Arbeidsparticipatie

Het verrichten van betaalde arbeid hangt sterk samen met de gezondheid. Een goede gezondheid bevordert de participatie. Mensen met een minder goede gezondheid hebben een grotere kans op uitval uit het arbeidsproces door werkloosheid, vroegpensioen of arbeidsongeschiktheid. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 74% van de mensen met een goede ervaren gezondheid werkt, tegenover 45% van de mensen met een minder goede ervaren gezondheid.

Arbeidsparticipatie heeft positieve effecten op de gezondheid. Het geeft onder meer dagelijkse structuur, financiële zekerheid, mogelijkheden tot ontwikkeling en contact met anderen. Ook vermindert arbeidsparticipatie het risico op depressie en heeft het een gunstig effect op herstel van een depressie.

Op grond van de Participatiewet zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor de re-integratie in het arbeidsproces van mensen met een beperking.

 

Arbeidsparticipatie in de gemeente Aalten

Van de 15-75 jarigen in de gemeente Aalten heeft 67% betaald werk, dit is meer dan in de Achterhoek. In de gemeente Aalten hebben in 2015 ongeveer 2.100 volwassenen een uitkering. Dat is 13% van de potentiële beroepsbevolking (15 – 65 jarigen). Zeven procent heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO), 4% een werkloosheidswetsuitkering (WW) en 2% een bijstandsuitkering. Het percentage volwassenen met een AO-uitkering is lager dan in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland. Het aandeel volwassenen met een bijstandsuitkering is ook lager dan gemiddeld in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Arbeidsparticipatie, januari 2015
  Gemeente Aalten Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Betaald werk (15 - 75 jarigen) 13.325 67% 66% 66% 65%
AO-uitkering (15 - 65 jarigen) 1.140 7% 8% 8% 6%
WW-uitkering (15-65 jarigen) 660 4% 4% 4% 3%
Bijstandsuitkering (15 - 65 jarigen) 310 2% 3% 3% 3%
Bron: CBS statline
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

 

Trends

In Nederland is het aantal volwassenen met betaald werk tussen 2008 en 2013 afgenomen. Tussen 2013 en 2015 is het stabiel.

Het aantal volwassenen met een uitkering is tussen 2008 en 2014 gestegen. Vanaf 2014 lijkt het aantal volwassenen met een uitkering te stabiliseren.

In de Achterhoek is het aantal volwassenen met betaald werk tussen 2008 en 2012 ongeveer hetzelfde gebleven. Na 2012 is er een lichte daling in het aantal volwassenen met betaald werk. Het aantal volwassenen met een uitkering is toegenomen.

In de gemeente Aalten is het aantal volwassenen met betaald werk tussen 2008 en 2015 redelijk stabiel.

Het aantal volwassenen met een uitkering is toegenomen tussen 2008 en 2015. Vooral het aantal volwassenen met een WW-uitkering is gestegen. Het aantal volwassenen met een bijstandsuitkering is minder sterk gestegen en het aantal met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is iets gedaald.

Arbeidsparticipatie AaltenUitkeringen Aalten 

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

Arbeidsparticipatie AHMannen hebben vaker betaald werk dan vrouwen.

Volwassenen in de leeftijd van 50-64 jaar hebben minder vaak betaald werk en vaker een uitkering dan de jongere leeftijdsgroepen.

Volwassenen met een laag opleidingsniveau hebben minder vaak betaald werk dan midden- en hoogopgeleiden. Het aandeel volwassenen dat een uitkering ontvangt, is onder laagopgeleiden bijna drie keer zo groot als onder midden- en hoogopgeleide volwassenen.

Samenwonende volwassenen hebben vaker betaald werk dan alleenwonende volwassenen. Van de alleenwonende volwassenen ontvangt bijna een kwart een uitkering. Dit percentage is ongeveer 2,5 keer zo groot als dat van samenwonende volwassenen.

Niet-westerse allochtonen hebben minder vaak betaald werk dan westerse allochtonen en autochtonen. Daarnaast is het aandeel niet-westerse allochtonen dat een uitkering ontvangt hoger dan het aandeel westerse allochtonen en autochtonen dat een uitkering ontvangt.

Arbeidsparticipatie in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 15-75 jarigen met een betaalde baan (minimaal 12 uur per week), loopt uiteen van 63% in de gemeente Zutphen tot 69% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Aalten (67%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel 15-65 jarigen dat een uitkering ontvangt, loopt uiteen van 10% in de gemeente Putten tot 21% in de gemeente Zutphen. De gemeente Aalten (13%) behoort tot de gemeenten die onder gemiddeld (gunstiger) scoren.

Het aandeel 15 65 jarigen dat een uitkering ontvangt, 2015Het aandeel 15 75 jarigen met een betaalde baan, 2015

Bronnen

  • Harbers MM, Hoeymans N
  • Gezondheid en maatschappelijke participatie - Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014
  • Bilthoven, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2013.
  • GGD Noord- en Oost-Gelderland, Monitor volwassenen en ouderen 2012.