Gemeente Lochem

In het noordwesten van de Achterhoek ligt de gemeente Lochem. Een groene gemeente met veel bos, hei, agrarisch landschap en landgoederen. Onze leefomgeving nodigt uit tot wonen, werken, winkelen, wandelen, fietsen, buitenspelen, ontmoeten. De gemeente telt circa 34.000 inwoners, waarvan ruim een derde in de plaats Lochem woont. Daarnaast zijn er veel buurtschappen en dorpen.

Gezond in Lochem

Gemeente Lochem streeft naar een samenleving waar een gezonde levensstijl de normaalste zaak van de wereld is. Gezonde mensen voelen zich over het algemeen beter, zijn minder vaak ziek en werken meer en langer. Kortom: ze kunnen beter meedoen. Gezondheidswinst helpt dus de inwoner èn de samenleving. In de nota 'Investeren in gezondheid - lokaal gezondheidsbeleid 2020' staan de belangrijkste gezondheidsspeerpunten van de Gemeente Lochem:

1. Gezonde leefstijl (o.a. alcoholmatiging en terugdringen roken en overgewicht),  
2. Mentaal gezond (o.a. mentaal welbevinden, voorkomen van depressie en eenzaamheid)  
3. Gezonde leefomgeving (gezondheid integreren in de omgevingsvisie en omgevingsplannen).
4. Gezond ouder worden. (Ouderennota 2019)

Samenwerken aan gezondheid

We werken met diverse partners samen aan het bevorderen van een goede gezondheid van onze inwoners. Partners zijn onder meer ’t Baken, Yunio, Stichting Welzijn Lochem en GGD-NOG.

‘t Baken
Lochemse inwoners met een hulpvraag in het sociaal domein kunnen terecht bij ’t Baken: www.bakenlochem.nl. Met ‘t Baken is er één plek voor elke inwoner met een vraag over zorg, jeugd, werk en inkomen. Elke inwoner voelt zich gehoord, ziet nieuwe mogelijkheden en heeft meer grip op zijn situatie. Doel is goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Stichting Welzijn Lochem
Stichting Welzijn Lochem (SWL) is een innovatieve welzijnsorganisatie die klaarstaat voor burgers in de gemeente Lochem. SWL ondersteunt alle groepen: senioren, jongeren, mantelzorgers, vrijwilligers, ouders en kinderen. Zo zorgt SWL voor een inclusieve samenleving in de gemeente Lochem waar iedereen aan mee kan doen. www.welzijnlochem.nl.

Yunio
Yunio is een jeugdgezondheidszorg-organisatie van 0-4 jaar (ook wel ‘consultatiebureau’). Yunio  helpt ouders bij opvoedvragen, volgt de ontwikkeling van het kind en begeleidt als er behoefte is aan extra hulp. www.yunio.nl

JOGG
Lochem is een JOGG-gemeente (Jongeren op gezond gewicht). De JOGG-aanpak wordt uitgevoerd onder leiding van SWL. JOGG biedt een lokale en bewezen effectieve ‘community’-aanpak voor gelukkige, gezonde en krachtige kinderen. Dat betekent dat iedereen in een stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

Cijfers
Cijfers over de gezondheid van de inwoners van de gemeente (uit monitors van de GGD en landelijke bronnen) vindt u achter het tabblad Cijfers boven aan deze pagina. Informatie over de gezondheid van de inwoners van de gemeente vindt u via de links in de blokken hieronder.

Voor algemene informatie over de gemeente kunt u terecht op de website van de gemeente.

Op www.bakenlochem.nl staat informatie over zorg, opvoeden, wonen, werk, inkomen en meedoen en gegevens van organisaties die kunnen helpen.