Lokaal onderzoek

De GGD voert op verzoek specifiek onderzoek uit voor een gemeente. Bijvoorbeeld een gebiedsanalyse, onderzoek in het sociaal domein of evaluatieonderzoek. Hieronder treft u links naar deze onderzoeken aan.

 

Veelbelovende resultaten uit evaluatie B-Fit Lochem!

De evaluatie van B-Fit op vijf kindercentra in Lochem laat positieve effecten zien bij de pedagogisch medewerkers: na twee jaar hebben zij meer kennis over een gezonde leefstijl, stimuleren zij de kinderen vaker om te bewegen en gezond te eten en achten zij zichzelf beter in staat om kinderen en hun ouders te overtuigen van een gezonde leefstijl. Lees de resultaten in de Infographic.

Meer informatie over dit programma en de evaluatie is te vinden op de projectpagina.