Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Lochem

De gemeente Lochem telt op 1 januari 2020 ruim 14.700 particuliere huishoudens. In 32% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is minder dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets minder dan één op de zes huishoudens met kinderen zijn eenouderhuishoudens.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Lochem 31% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets meer dan de helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Lochem bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Lochem woont 4% in een institutioneel huishouden. De overige 96% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2020 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Lochem 2,2; dat is iets groter dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2020
  gemeente Lochem gemeente Lochem Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 14.787        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 5.570 38% 33% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 4.681 32%  33%  35%  33%
   Eenouderhuishoudens 735 5%  7%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 4.536 31%  34%  32%  39%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 2.451 17%  14%  14%  13%
Bron: CBS, 2020
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied Achterhoek

De verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De belangrijkste reden hiervoor is dat het gemiddelde aantal personen in een huishouden kleiner wordt. Dit komt met name door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Daarnaast speelt de vergrijzing ook een rol. Er zijn namelijk meer ouderen die een grotere kans hebben om alleen te komen wonen doordat hun partner overlijdt of doordat ze eerder al zijn gescheiden.

Naar verwachting blijft het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Lochem tussen 2020 en 2040 ongeveer gelijk. Voor Midden-IJssel/Oost-Veluwe wordt een stijging van 4% verwacht voor deze periode. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens in Midden-IJssel/Oost-Veluwe tussen 2020 en 2040 met 13% zal stijgen. In Lochem zal dit aantal naar verwachting juist dalen met 4%. Het aantal eenouderhuishoudens in Midden-IJssel/Oost-Veluwe zal naar verwachting met 4% dalen. Voor Lochem wordt echter verwacht dat dit aantal ongeveer gelijk zal blijven.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,9% in de gemeente Oldebroek tot 8,3% in de gemeente Zutphen. De gemeente Lochem (5,0%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de meest gunstige categorie.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24,7% in de gemeente Oldebroek tot 39% in de gemeente Zutphen. De gemeente Lochem (30,7%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gemiddelde categorie.

 

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen