Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Lochem

De gemeente Lochem telt op 1 januari 2017 ruim 14.000 particuliere huishoudens. In 32% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is minder dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Ruim één op de zes huishoudens met kinderen in de gemeente Lochem betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Lochem 30% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets meer dan de helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Lochem bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Lochem woont 3% in een institutioneel huishouden. De overige 97% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2017 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Lochem 2,2; dat is iets hoger dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2017
  gemeente Lochem gemeente Lochem Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 14.594        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 5.482 38% 33% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 4.716 32%  34%  36%  33%
   Eenouderhuishoudens 711 5%  6%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 4.396 30%  33%  31%  38%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 2.360 16%  14%  14%  13%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied AchterhoekDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting blijftt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Lochem tussen 2020 en 2040 stabiel. Voor het COROP-gebied Achterhoek wordt een daling van 4% verwacht tussen 2020 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Achterhoek tussen 2020 en 2040 met 9% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 7% zal dalen.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 25% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Zutphen. De gemeente Lochem (30%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gemiddelde categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,2% in de gemeente Oldebroek tot 7,9% in de gemeente Zutphen. De gemeente Lochem (4,9%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de gunstige categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen