Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Generieke algemene omschrijving Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente Lochem

In 2016 verricht 43% van de volwassenen van 19-65 jaar in de gemeente Lochem vrijwilligerswerk. Eén op de vijf volwassenen is mantelzorger. Twee procent van alle volwassenen in de gemeente Lochem is tamelijk zwaar belast tot overbelast door het geven van mantelzorg.

Het aandeel vrijwilligers is groter in de gemeente Lochem dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Bovendien is het aandeel mantelzorgers groter in de gemeente Lochem dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 19-65 jarigen, 2016
  Gemeente Lochem Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 43% 36% 37%
Is mantelzorger¹ 20% 16% 17%
Is tamelijk zwaar tot overbelast door mantelzorg geven 2% 2% 2%
¹ Langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

 Meer gegevens over vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

Trends

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg LochemHet aandeel vrijwilligers onder de 19-65 jarigen is gelijk gebleven tussen 2012 en 2016 in Midden-IJssel / Oost-Veluwe. Dit geldt ook voor de gemeente Lochem.

Er zijn sinds 2012 meer volwassenen mantelzorg gaan verlenen in Midden-IJssel / Oost-Veluwe. Hetzelfde geldt voor de gemeente Lochem.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg MIJOV

Het aandeel vrouwen dat mantelzorg geeft is twee keer zo groot als het aandeel mannen.

35-65 jarigen doen vaker vrijwilligerswerk dan 19-34 jarigen.
Het grootste aandeel mantelzorgers bevindt zich in de leeftijdsgroep 50-64 jaar en het kleinste aandeel in de leeftijdsgroep 19-34 jaar. Mantelzorg wordt vaak gegeven door (schoon)kinderen. Volwassenen in de leeftijdsgroep 50-64 jaar hebben relatief vaak oudere ouders die hulpbehoevend zijn.

Hoogopgeleide volwassenen doen vaker vrijwilligerswerk dan volwassenen met een gemiddeld of laag opleidingsniveau.

Het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet of mantelzorg geeft verschilt niet tussen alleenwonende en samenwonende volwassenen.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 28% in de gemeente Doetinchem tot 47% in de gemeente Heerde. De gemeente Lochem behoort tot de gemeenten met meer vrijwilligers dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland.

Het aandeel volwassenen dat mantelzorg geeft, varieert van 14% in de gemeente Apeldoorn tot 22% in de gemeente Aalten. De gemeente Lochem behoort tot de gemeenten met meer mantelzorgers dan gemiddeld in de regio.

V vrijwilligerswerkV mantelzorg geven

Generieke algemene omschrijving Vrijwilligerswerk Ouderen

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente Lochem

In 2016 verricht 44% van de 65-plussers in de gemeente Lochem vrijwilligerswerk. Eén op de zeven 65-plussers is mantelzorger; één op de veertien 65-plussers ontvangt mantelzorg. Eén procent van alle 65-plussers in de gemeente Lochem is tamelijk zwaar belast tot overbelast door het geven van mantelzorg.

Het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk verricht is in de gemeente Lochem groter dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Het aandeel ouderen dat mantelzorg ontvangt is in gemeente Lochem kleiner dan in Noord- en Oost-Gelderland.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 65-plussers, 2016
  Gemeente Lochem Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 44% 35% 36%
Is mantelzorger¹ 14% 16% 15%
Is mantelzorgontvanger 7% 10% 11%
Is tamelijk zwaar tot overbelast door mantelzorg geven 1% 2% 2%
1 Langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

O Vrijwilligerswerk en mantelzorg MIJOV

Mannen doen vaker vrijwilligerswerk dan vrouwen.
Een groter aandeel vrouwen dan mannen ontvangt mantelzorg. Dat heeft deels met de leeftijd te maken. Onder de oudste ouderen zijn meer vrouwen dan mannen, en de zorgbehoefte neemt toe met de leeftijd.

Onder 65-74 jarigen is het aandeel vrijwilligers en mantelzorgers groter dan onder 75-plussers.
Het aandeel 75-plussers dat mantelzorg ontvangt, is ruim drie keer zo groot als het aandeel 65-74 jarigen dat mantelzorg ontvangt.

Naarmate het opleidingsniveau toeneemt, is het aandeel vrijwilligers en mantelzorgers groter.
Het aandeel dat mantelzorg ontvangt, is kleiner bij hoger opgeleiden. Deels hangt dit samen met de leeftijd. Jongere ouderen zijn gemiddeld hoger opgeleid en hebben minder zorg nodig dan oudere ouderen.

Van de 65-plussers die met minimaal één persoon samen wonen, is een groter aandeel vrijwilliger en/of mantelzorger dan van de 65-plussers die alleen wonen.
Van de alleenwonende 65-plussers ontvangt een groter aandeel mantelzorg dan van de samenwonende 65-plussers. Dit hangt deels samen met de leeftijd: oudere ouderen wonen vaker alleen en hebben vaker zorg nodig dan jongere ouderen.

 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in Noord- en Oost-Gelderland

O vrijwilligerswerk

Het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 29% in de gemeente Doetinchem tot 44% in de gemeente Lochem. De gemeente Lochem 44% heeft van alle gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland het hoogste aandeel vrijwilligers onder de 65-plussers.

Het aandeel 65-plussers dat mantelzorg geeft, varieert van 13% in de gemeente Montferland tot 21% in de gemeente Ermelo. De gemeente Lochem 14% behoort tot de gemeenten met minder mantelzorgers dan gemiddeld in de regio.

Het aandeel 65-plussers dat mantelzorg ontvangt, varieert van 7% in de gemeente Lochem tot 16% in de gemeente Montferland. De gemeente Lochem 7% heeft het kleinste aandeel mantelzorgontvangers van alle gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland.

 

O mantelzorg gevenO mantelzorg ontvangen