Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Daarnaast stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64 jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 30% in 2015 naar 51% in 2040. Dat betekent dat in 2040 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkenden zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

 

Leeftijdsopbouw in de gemeente Lochem

De gemeente Lochem heeft ruim 33.000 inwoners; dit is 10% van alle inwoners in Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Op 1 januari 2016 is ruim een op de vijf inwoners van de gemeente Lochem 0-20 jaar;  ruim een kwart van de inwoners is 65 jaar of ouder. Het verschil in percentages tussen deze twee leeftijdsgroepen is ook terug te zien in de groene en grijze druk; de grijze druk ligt hoger dan de groene druk.

De gemeente Lochem heeft een demografische druk van 90%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 90 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64 jaar). Vergeleken bij het landelijke percentage heeft de gemeente Lochem een hoge demografische, groene en grijze druk. De demografische en grijze druk liggen ook hoger dan de percentages in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Bevolkingsomvang, 2016
  Gemeente Lochem   Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 33.333  100% 345.635 812.262 16.900.726
Per leeftijdscategorie          
0-19 jaar 7.113 21% 22% 23% 23%
20-44 jaar 7.142 21% 27% 27% 31%
45-64 jaar 10.437 31% 30% 30% 28%
65-80 jaar 6.357 19% 16% 15% 13%
80+ 2.284 7% 5% 5% 4%
Demografische druk   90% 76% 76% 68%
Groene druk   41% 39% 40% 38%
Grijze druk   49% 37% 36% 30%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

leeftijdsopbouw LochemLeeftijdsopbouw Nederland

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognoses voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kennen een grote mate van onzekerheid. Daarom hebben onderstaande prognoses nadrukkelijk een indicatief karakter. Op basis van prognoses uit 2012 is het groeipercentage ten opzichte van het aantal inwoners in 2014  berekend.

Naar verwachting neemt de bevolkingsomvang in de gemeente Lochem de komende decennia iets af. Dit komt overeen met het beeld in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. In Nederland neemt naar verwachting de bevolkingsomvang toe.

Bevolkingsprognose, 2012
  Gemeente Lochem Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland  Nederland 
  Aantal  x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal inwoners per januari 20141 33,2   345,5   811,4   16.827,3  
Prognose aantal inwoners2                
2020 33,2 0% 344,8 -0% 812,6 0% 17.141,01 +2%
2025 33,1 0% 343,6 -1% 810,0 0% 17.389,11 +3%
2030 32,8 -1% 341,6 -1% 806,2 -1% 17.593,81 +5%
2035 32,9 -1% 339,4 -2% 801,4 -1% 17.739,21 +5%
1 Bron: CBS, 2014
2 Bron: Provincie Gelderland, 2012

Bevolkingsprognose gemeente LochemNaast de bevolkingsomvang verandert ook de bevolkingssamenstelling de komende decennia. In de gemeente Lochem neemt naar verwachting het aantal 0-20 jarigen iets af tot 2035. Het aantal 20-65 jarigen neemt ook af en het aantal 65-plussers neemt naar verwachting toe.

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

Demografische drukDe demografische druk loopt uiteen van 72% in de gemeenten Harderwijk en Doetinchem tot 90% in de gemeente Lochem. De gemeente Lochem is hiermee de gemeente met de hoogste demografische druk van Noord- en Oost-Gelderland.

De groene druk loopt uiteen van 37% in de gemeente Montferland tot 47% in de gemeente Elburg. De gemeente Lochem (41%) behoort tot de gemeenten met een gemiddeld percentage.

De grijze druk loopt uiteen van 29% in de gemeente Harderwijk tot 49% in de gemeente Lochem. De gemeente Lochem is hiermee de gemeente met de hoogste grijze druk in Noord- en Oost-Gelderland.

Groene drukGrijze druk

Bronnen