Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Hattem

De gemeente Hattem telt op 1 januari 2017 bijna 5.000 particuliere huishoudens. In 37% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets meer dan één op de zeven huishoudens met kinderen in de gemeente Hattem betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Hattem 28% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. De helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Hattem bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Hattem woont 3% in een institutioneel huishouden. De overige 97% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2017 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Hattem 2,4; dit is iets groter dan het gemiddelde in Nederland (2,1).

Huishoudenssamenstelling, 2017
  gemeente Hattem gemeente Hattem Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 4.991        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 1.716 34% 33% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 1.866 37%  34%  36%  33%
   Eenouderhuishoudens 254 5%  6%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 1.409 28%  33%  31%  38%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 674 14%  14%  14%  13%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied VeluweDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting groeit het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Hattem tussen 20210 en 2040 met ongeveer 8%. Voor het COROP-gebied Veluwe wordt een groei van 8% verwacht tussen 2020 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Veluwe tussen 2020 en 2040 met 15% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 5%.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 25% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Zutphen. De gemeente Hattem (28%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gunstige categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,2% in de gemeente Oldebroek 7,9% in de gemeente Zutphen. De gemeente Hattem (5,1%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de gunstige categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen