Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Daarnaast stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64 jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 30% in 2015 naar 51% in 2040. Dat betekent dat in 2040 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkenden zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

 

Leeftijdsopbouw in de gemeente Hattem

De gemeente Hattem heeft ruim 12.000 inwoners. Op 1 januari 2018 is bijna een kwart van de inwoners van de gemeente Hattem 0-19 jaar; ruim een vijfde van de inwoners is 65 jaar of ouder.

De gemeente Hattem heeft een demografische druk van 87%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 87 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64 jaar). Vergeleken met het landelijke percentage heeft de gemeente Hattem een hoge demografische, groene en grijze druk. De demografische, groene en grijze druk liggen in Hattem ook hoger dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Bevolkingsomvang, 2018
  Gemeente Hattem   Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 12.154  100% 350.968 820.165 17.181.084
Per leeftijdscategorie          
0-19 jaar 2.952 24% 22% 22% 22%
20-44 jaar 3.071 25% 26% 26% 31%
45-64 jaar 3.443 28% 30% 30% 28%
65-80 jaar 1.995 16% 17% 16% 14%
80+ 693 6% 5% 5% 5%
Demografische druk   87% 79% 79% 70%
Groene druk   45% 39% 40% 38%
Grijze druk   41% 40% 38% 32%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

leeftijdsopbouw Nederlandleeftijdsopbouw Hattem

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

Demografische druk

De demografische druk loopt uiteen van 74% in de gemeente Harderwijk tot 93% in de gemeente Lochem. De gemeente Hattem (87%) behoort tot de gemeenten met een hoge demografische druk.

De groene druk loopt uiteen van 36% in de gemeente Montferland tot 47% in de gemeente Elburg. De gemeente Hattem (45%) behoort tot de gemeenten met een hoog percentage.

De grijze druk loopt uiteen van 31% in de gemeente Harderwijk tot 53% in de gemeente Lochem. De gemeente Hattem (41%) behoort tot de gemeenten met een gemiddelde grijze druk.

Groene drukGrijze druk

Bronnen