Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Nunspeet

De gemeente Nunspeet telt op 1 januari 2017 ruim 10.000 particuliere huishoudens. In 39% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets minder dan één op de zes huishoudens met kinderen in de gemeente Nunspeet zijn eenouderhuishoudens.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Nunspeet 28% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Noord-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets minder dan de helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Nunspeet bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Nunspeet woont 5% in een institutioneel huishouden. De overige 95% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2017 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Nunspeet 2,4; dat is meer dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2017
  gemeente Nunspeet gemeente Nunspeet Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 10.496        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 3.417 33% 32% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 4.125 39% 39%  36%  33%
   Eenouderhuishoudens 541 5% 6%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 2.954 28% 29%  31%  38%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 1.386 13% 12%  14%  13%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied VeluweDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting blijft het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Nunspeet tussen 2020 en 2040 ongeveer gelijk. Voor het COROP-gebied Veluwe wordt een groei van 8% verwacht tussen 2020 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Veluwe tussen 2020 en 2040 met 15% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 5%.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 25% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Zutphen. De gemeente Nunspeet (28%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gunstige categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,2% in de gemeente Oldebroek  tot 7,9% in de gemeente Zutphen. De gemeente Nunspeet (5,2%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de gunstige categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen