Extra informatie

Geluid- en geurhinder

Generieke algemene omschrijving Geluid

Geluid- en geurhinder in de gemeente Nunspeet

In 2012 ervaart 7% van de 19-65 jarigen in de gemeente Nunspeet ernstige geluidhinder van één of meer geluidsbronnen. Geluidhinder wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door buren (3%) en verkeer met een snelheid lager dan 50 km/uur (2%).

Vier procent van de 19-65 jarigen in de gemeente Nunspeet ervaart ernstige geurhinder van één of meer geurbronnen. In de meeste gevallen is dit afkomstig van riolering of zuivering (3%).

In de gemeente Nunspeet wordt minder vaak ernstige geluidhinder ervaren dan gemiddeld in de regio Noord-Veluwe en in Noord- en  Oost-Gelderland. Er zijn geen verschillen ten aanzien van geurhinder tussen de gemeente Nunspeet en de Noord-Veluwe en/of Noord- en Oost-Gelderland.

Geluid- en geurhinder bij 19-65 jarigen, 2012
  Gemeente Elburg Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Ervaart ernstige geluidhinder van één of meer geluidsbronnen 7% 10% 10%
Ervaart ernstige geurhinder van één of meer geurbronnen 5% 5% 4%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

Het weergeven van trends is niet mogelijk, omdat in de voorgaande monitor (van 2008) andere vraagstellingen zijn gebruikt voor geluid- en geurhinder.

Verschillen tussen doelgroepen in de regio Noord-Veluwe

Ernstige geluid  en geurhinder Noord Veluwe

In de figuur is geluid- en geurhinder uitgesplitst naar de verschillende doelgroepen in de Noord-Veluwe. Statistisch significante verschillen zijn alleen aangetoond tussen de verschillende opleidingsniveaus voor geluidhinder.

Geluid- en geurhinder in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 19-65 jarigen dat ernstige geluidhinder ervaart, varieert van 7% in de gemeente Nunspeet tot 14% in de gemeente Brummen.

Het aandeel 19-65 jarigen dat ernstige geurhinder ervaart, varieert van 3% in de gemeente Berkelland tot 7% in de gemeente Brummen. De gemeente Nunspeet behoort tot de gemeenten in de middenmoot.

Aandeel 19 65 jarigen dat ernstige geluidhinder ondervindtAandeel 19 65 jarigen dat ernstige geurhinder ondervindt