Arbeidsparticipatie

Het verrichten van betaalde arbeid hangt sterk samen met de gezondheid. Een goede gezondheid bevordert de participatie. Mensen met een minder goede gezondheid hebben een grotere kans op uitval uit het arbeidsproces door werkloosheid, vroegpensioen of arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsparticipatie heeft positieve effecten op de gezondheid. Het geeft onder meer dagelijkse structuur, financiële zekerheid, mogelijkheden tot ontwikkeling en contact met anderen. Ook vermindert arbeidsparticipatie het risico op depressie en heeft het een gunstig effect op herstel van een depressie.

 

Arbeidsparticipatie in de gemeente Nunspeet

In de gemeente Nunspeet hebben zeven op de tien 15-75 jarigen betaald werk in 2017. Ongeveer 1830 volwassenen hebben een uitkering. Dat is 11% van de potentiële beroepsbevolking (15 – 65 jarigen). Hieronder vallen ook de uitkeringen die niet in onderstaande tabel zijn opgenomen. Zes procent heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO), 3% een werkloosheidswetsuitkering (WW) en 2% een bijstandsuitkering.

In de gemeente Nunspeet is het aandeel volwassenen met betaald werk hoger en het aandeel met een AO- of bijstandsuitkering lager dan in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland.

Arbeidsparticipatie, januari 2017
  Gemeente Nunspeet Noord Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Betaald werk (15 - 75 jarigen) 14.000 69% 69% 67% 67%
AO-uitkering (15 - 65 jarigen) 1.050 6% 7% 7% 7%
WW-uitkering (15 - 65 jarigen) 440 3% 3% 3% 3%
Bijstandsuitkering (15 - 65 jarigen) 320 2% 2% 3% 4%
Bron: CBS statline
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

In de Noord-Veluwe is het aandeel volwassenen met betaald werk ongeveer gelijk gebleven sinds 2008. Het aandeel volwassenen met een uitkering is toegenomen tot 2015 en daarna ongeveer gelijk gebleven.

In de gemeente Nunspeet gelden ongeveer dezelfde trends.

In de gemeente Nunspeet is het aantal volwassenen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering tussen 2009 en 2016 gedaald. Het aantal volwassenen met een WW-uitkering is tussen 2008 en 2015 gestegen, daarna daalde dit aantal. Het aantal volwassenen met een bijstandsuitkering is vanaf 2008 gestaag toegenomen.

Uitkeringen NunspeetArbeidsparticipatie Nunspeet

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

Arbeidsparticipatie NV

Mannen hebben vaker betaald werk dan vrouwen.

Volwassenen in de leeftijd van 50-64 jaar hebben minder vaak betaald werk dan jongere volwassenen. Naarmate de leeftijd toeneemt neemt ook het aandeel volwassenen dat werkloos, arbeidsongeschikt of bijstandsgerecht is, toe.

Naarmate volwassenen een hogere opleiding hebben, hebben ze vaker betaald werk en zijn ze minder vaak werkloos, arbeidsongeschikt en/of bijstandsgerechtigd.

Samenwonende volwassenen hebben vaker betaald werk dan alleenwonende volwassenen. Het aandeel volwassenen dat werkloos, arbeidsongeschikt of bijstandsgerechtigd is, is onder alleenwonende volwassenen aanzienlijk groter dan onder samenwonende volwassenen.

Arbeidsparticipatie in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 15-75 jarigen met een betaalde baan (minimaal 12 uur per week), loopt uiteen van 64% in de gemeente Zutphen tot 70% in de gemeente Nunspeet. De gemeente Nunspeet (69%) heeft relatief veel volwassenen met een betaalde baan.

Het aandeel 15-65 jarigen dat een uitkering ontvangt, loopt uiteen van 9% in de gemeente Putten tot 20% in de gemeente Zutphen. De gemeente Nunspeet (11%) behoort tot de gemeenten die gunstig scoren.

Totaal betaalde baanTotaal uitkeringen