Roken en drugsgebruik

Roken verlaagt de kwaliteit van leven en verhoogt de kans op ziekten, zoals (long)kanker, longziekten en hart- en vaatziekten. In Nederland is roken de belangrijkste oorzaak van voortijdige sterfte. Het inademen van tabaksrook uit de omgeving (passief roken of meeroken) is ook schadelijk voor de gezondheid. Stoppen met roken heeft zowel op korte als lange termijn positieve effecten op de gezondheid. Overheidsbeleid richt zich op het voorkómen dat jongeren gaan roken, het bevorderen dat rokers stoppen met roken en het beschermen van niet-rokers tegen meeroken.

Drugsgebruik kan leiden tot lichamelijke en psychische problemen, zoals concentratiestoornissen, depressie en verslaving. Ook veroorzaakt het sociale schade, zoals overlast, agressie, ziekteverzuim en criminaliteit. In de Nederlandse Opiumwet wordt onderscheid gemaakt tussen soft- en harddrugs. Softdrugs hebben een kleiner risico voor de gezondheid dan harddrugs. Het is in Nederland verboden om drugs te bezitten.

Voor jongeren is roken extra schadelijk. Het leidt tot een verminderde longfunctie en blijvende hersenschade. Ook hebben jongeren die roken meer kans om later drugs te gebruiken. Ook meeroken is voor jongeren extra ongezond en verhoogt de kans op ziekten, zoals longkanker, een hartaanval of beroerte. Het rookgedrag van ouders is van invloed op het rookgedrag van jongeren. Sinds 1 januari 2014 is het per wet verboden aan jongeren onder de 18 jaar tabak te verkopen.

Ook drugsgebruik is voor jongeren extra schadelijk. Het belemmert de ontwikkeling van de hersenen en kan leiden tot schizofrenie. Drugsgebruik kan ook een negatieve invloed hebben op de persoonlijke en sociale ontwikkeling, zoals gedragsproblemen en voortijdig schoolverlaten.

Roken en drugsgebruik in de gemeente Nunspeet

In de gemeente Nunspeet rookt in 2015 6% van de middelbare scholieren dagelijks. Ook heeft 2% recent softdrugs gebruikt, <0,5% ooit harddrugs gebruikt en 1% ooit lachgas gebruikt.

Het aandeel middelbare scholieren dat recent softdrugs heeft gebruikt, is kleiner dan in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Roken en drugsgebruik middelbare scholieren, 2015
  Gemeente Nunspeet Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Rookt dagelijks 6% 5% 5%
Heeft recent softdrugs gebruikt 2% 4% 4%
Heeft ooit harddrugs gebruikt <0,5% 1% 1%
Heeft ooit lachgas gebruikt 1% 1% 1%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

15% van de middelbare scholieren in de gemeente Nunspeet heeft wel eens softdrugs aangeboden gekregen; dat was meestal op straat of op een hangplek (10%). Verreweg de meeste middelbare scholieren die softdrugs hebben gebruikt, verkregen de drugs via vrienden.

Meer gegevens over roken en drugsgebruik in de gemeente, de regio en Nederland staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers E-MOVO 2015.

Trends

J roken en drugs Nunspeet

Sinds 2003 daalt het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks rookt in de Noord-Veluwe. In de gemeente Nunspeet bleef het aandeel rokers gelijk tot 2011, daarna lijkt er een afname te zijn. Deze afname is echter niet significant.

Het aandeel middelbare scholieren dat recent softdrugs heeft gebruikt daalde in de Noord-Veluwe tussen 2003 en 2011 en is daarna ongeveer gelijk gebleven. In de gemeente Nunspeet fluctueert het aandeel scholieren dat softdrugs gebruikt.

Het aandeel middelbare scholieren dat ooit harddrugs heeft gebruikt daalde in de Noord-Veluwe tussen 2007 en 2011 en is daarna gelijk gebleven. Dit geldt ook voor de gemeente Nunspeet.

Verschil tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

J roken en drugs NV

Jongens roker vaker dagelijks en hebben vaker recent softdrugs gebruikt dan meisjes.

Vierdeklassers roken vaker dagelijks, hebben vaker recent softdrugs gebruikt en hebben vaker ooit harddrugs gebruikt dan tweedeklassers.

Vmbo’ers roken vaker dagelijks, hebben vaker recent softdrugs gebruikt en hebben vaker ooit harddrugs gebruikt dan havo/vwo’ers.

Westerse allochtone hebben vaker recent softdrugs gebruikt dan autochtone middelbare scholieren.

Roken en drugsgebruik in Noord- en Oost-Gelderland

J roken

Het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks rookt, loopt uiteen van 3% in de gemeente Doetinchem tot 8% in de gemeente Epe. De gemeente Nunspeet behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren (6%).

Het aandeel middelbare scholieren dat recent softdrugs heeft gebruikt, loopt uiteen van 2% in de gemeente Elburg tot 8% in de gemeente Ermelo. De gemeente Nunspeet behoort tot de gemeenten die gunstig scoren (2%).

Het aandeel middelbare scholieren dat ooit harddrugs heeft gebruikt, loopt uiteen van < 0,5% in de gemeente Hattem tot 2% in de gemeente Montferland. De gemeente Nunspeet behoort tot de gemeenten die gunstig scoren (<0,5%).

J softdrugsJ harddrugs

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • E-MOVO 2015.