Psychische gezondheid

Generieke algemene omschrijving Psychisch functioneren
Generieke algemene omschrijving Psychisch functioneren Kinderen

Psychische gezondheid in de gemeente Nunspeet

In de gemeente Nunspeet heeft in 2013 18% van de 4-12 jarige kinderen een indicatie voor psychosociale problemen. Het aandeel kinderen met een indicatie voor psychosociale problemen is in lijn met dat in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Psychische gezondheid  kinderen (4-12 jaar), 2013
  Gemeente Nunspeet Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Heeft indicatie voor psychosociale problemen 18% 19% 18%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trend

K psychische gezondheid, NunspeetIn de Noord-Veluwe is het aandeel kinderen met een indicatie voor psychosociale problemen in 2013 ongeveer hetzelfde als 2009. In de gemeente Nunspeet lijkt een lichte daling te zijn, maar deze daling is niet statistisch significant.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

K psychische gezondheid NVJongens hebben vaker een indicatie voor psychosociale problemen dan meisjes.

Oudere kinderen hebben vaker een indicatie voor psychosociale problemen dan jongere kinderen.

Naarmate de sociaaleconomische status lager is, is het percentage kinderen met een indicatie voor psychosociale problemen groter.

Autochtone kinderen hebben minder vaak een indicatie voor psychosociale problemen dan allochtone kinderen.

Psychische gezondheid in Noord- en Oost-Gelderland

Kinderen (4-12-jr) met een indicatie voor psychosociale problemen, 2013De kaart laat zien dat het aandeel kinderen met een indicatie voor psychosociale problemen afneemt van het westelijk naar het oostelijk deel van de regio Noord- en Oost-Gelderland. De gemeente Bronckhorst heeft het kleinste aandeel kinderen met een indicatie voor psychosociale problemen (14%) en de gemeente Oldebroek het grootste (22%). De gemeente Nunspeet (18%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Generieke algemene omschrijving Psychisch functioneren Jongeren

Psychische gezondheid in de gemeente Nunspeet

In de gemeente Nunspeet heeft in 2015 13% van de middelbare scholieren een indicatie voor psychosociale problemen, 14% heeft depressieve gevoelens en 8% is onvoldoende weerbaar.

Er zijn geen significante verschillen tussen de gemeente Nunspeet en de Noord-Veluwe of Noord- en Oost-Gelderland.

Psychische gezondheid  middelbare scholieren, 2015
  Gemeente Nunspeet Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Heeft indicatie voor psychosociale problemen 13% 13% 12%
Heeft depressieve gevoelens 14% 15% 15%
Is onvoldoende weerbaar 8% 8% 8%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over psychische gezondheid in de gemeente, in de regio en in Nederland staan onderaan deze pagina bij ‘Zie ook’, Cijfers E-MOVO 2015.

Trends

In de Noord-Veluwe is het aandeel middelbare scholieren met een indicatie voor psychosociale problemen ongeveer gelijk gebleven. Dit geldt ook voor de gemeente Nunspeet.

Het aandeel middelbare scholieren met depressieve gevoelens lijkt in de Noord-Veluwe iets te zijn gestegen, maar deze toename is niet significant. Ook in de gemeente Nunspeet lijkt er een toename te zijn, maar dit is niet significant.

J psychosoc Gemeente NunspeetJ depressie Gemeente Nunspeet

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

J psychische gezondheid NV

Meisjes hebben vaker een indicatie voor psychosociale problemen en depressieve gevoelens dan jongens. Ook zijn meisjes vaker onvoldoende weerbaar dan jongens.

Vierdeklassers hebben vaker depressieve gevoelens dan tweedeklassers.

Vmbo’ers hebben vaker een indicatie voor psychosociale problemen en depressieve gevoelens dan havo/vwo’ers. Ook zijn vmbo’ers vaker onvoldoende weerbaar dan havo/vwo’ers.

Niet-westerse allochtonen hebben vaker depressieve gevoelens dan autochtonen.

Psychische gezondheid in Noord- en Oost-Gelderland

J indicatie voor psychosociale problemen

Het aandeel middelbare scholieren met een indicatie voor psychosociale problemen loopt uiteen van 8% in de gemeente Montferland tot 17% in de gemeente Heerde. De gemeente Nunspeet (13%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel middelbare scholieren met depressieve gevoelens loopt uiteen van 10% in de gemeente Berkelland tot 18% in de gemeente Ermelo. De gemeente Nunspeet (14%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel middelbare scholieren dat onvoldoende weerbaar is, loopt uiteen van 5% in de gemeente Berkelland tot 12% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Nunspeet (8%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

 

J depressieve gevoelensJ onvoldoende weerbaar

Generieke algemene omschrijving Psychisch functioneren Volwassenen

Psychische gezondheid in de gemeente Nunspeet

In 2016 lopen ruim twee op de vijf 19-65 jarigen in de gemeente Nunspeet risico op een angststoornis of depressie. Ruim negen op de tien 19-65 jarigen ervaren regie over het eigen leven en 89% vindt het leven zinvol.

Het aandeel volwassenen met risico op een angststoornis of depressie, dat regie over het eigen leven ervaart en dat het leven zinvol vindt, is in de gemeente Nunspeet ongeveer even groot als in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Psychische gezondheid  19-65 jarigen, 2016
  Gemeente Nunspeet Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Risico op angststoornis/depressie 44% 45% 44%
Regie over eigen leven 92% 91% 92%
Het leven zinvol vinden 89% 87% 87%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over psychische gezondheid in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

Trends

V psychische gezondheid Nunspeet

Tussen 2012 en 2016 steeg het aandeel volwassenen van 19-65 jaar met risico op een angststoornis of depressie in Noord-Veluwe. Dit lijkt ook te gelden voor de gemeente Nunspeet, maar deze stijging is niet significant.

Tussen 2012 en 2016 daalde het aandeel volwassenen van 19-65 jaar met regie over het eigen leven in Noord-Veluwe. Dit lijkt ook te gelden voor de gemeente Nunspeet, maar deze daling is niet significant.

 

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

V Psychische gezondheid NV

Van de vrouwen heeft een groter deel risico op een angststoornis of depressie dan van de mannen.

Bij 19-34 jarigen is het aandeel dat risico op een angststoornis of depressie heeft het grootst en bij 50-65 jarigen het kleinst. Bij 50-65 jarigen is het aandeel dat regie over het eigen leven ervaart het kleinst en bij 19-34 jarigen het grootst.

Naarmate het opleidingsniveau hoger is, is het aandeel volwassenen met risico op een angststoornis of depressie kleiner. Het aandeel volwassenen dat regie over het eigen leven ervaart en dat het leven zinvol vindt, is groter naarmate het opleidingsniveau hoger is.

Van de volwassenen die alleen wonen, heeft een groter deel risico op een angststoornis of depressie dan van de volwassenen die niet alleen wonen. Van de alleenwonende volwassenen ervaart een kleiner deel regie over het eigen leven en vindt een kleiner deel het leven zinvol dan van de volwassenen die niet alleen wonen.

Psychische gezondheid in Noord- en Oost-Gelderland

V risico op angststoornis of depressie

Het aandeel volwassenen van 19-65 jaar met risico op een angststoornis of depressie, loopt uiteen van 37% in de gemeente Heerde tot 49% in de gemeente Winterswijk. De gemeente Nunspeet (44%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel volwassenen van 19-65 jaar dat regie over het eigen leven ervaart, varieert van 89% in de gemeente Winterswijk tot 96% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Nunspeet (92%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel volwassenen van 19-65 jaar dat het leven zinvol vindt, varieert van 81% in de gemeente Winterswijk tot 92% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Nunspeet (89%) behoort tot de gemeenten die gunstig scoren.

 

 

V regie over eigen levenV het leven zinvol vinden

Generieke algemene omschrijving Psychisch functioneren Ouderen

Psychische gezondheid in de gemeente Nunspeet

In 2016 loopt bijna twee op de vijf van de 65-plussers in de gemeente Nunspeet risico op een angststoornis of depressie. Negen op de tien 65-plussers ervaart regie over het eigen leven en 85% vindt het leven zinvol.

Een risico lopen op een angststoornis of depressie komt relatief minder vaak voor in de gemeente Nunspeet dan in Noord- en Oost-Gelderland.

Psychische gezondheid  65-plussers, 2016
  Gemeente Nunspeet Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Risico op angststoornis/depressie 37% 41% 44%
Regie over eigen leven 89% 87% 87%
Het leven zinvol vinden 85% 85% 83%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over psychische gezondheid in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

O psychische gezondheid NV

Van de vrouwen loopt een groter deel risico op een angststoornis of depressie dan van de mannen.

Het aandeel 75-plussers met risico op een angststoornis of depressie is groter dan dat van 65-74 jarigen. Van de 75-plussers ervaart een kleiner deel regie over het eigen leven dan van de 65-74 jarigen. Daarnaast is het aandeel 75-plussers dat het leven zinvol vindt kleiner dan dat van de 65-74 jarigen.

Naarmate het opleidingsniveau hoger is, komt risico op een angststoornis of depressie minder voor. Het aandeel 65-plussers dat regie over het eigen leven heeft en het leven zinvol vindt, is groter naarmate het opleidingsniveau hoger is.

Van de 65-plussers die alleen wonen, loopt een groter aandeel risico op een angststoornis of depressie dan van de 65-plussers die niet alleen wonen. Ook ervaart een kleiner deel van de alleenwonende 65-plussers regie over het eigen leven, en vindt een kleiner deel het leven zinvol dan van de 65-plussers die niet alleen wonen.

Psychische gezondheid in Noord- en Oost-Gelderland

O risico angststoornis of depressie

Het aandeel 65-plussers met risico op een angststoornis of depressie, loopt uiteen van 37% in de gemeente Nunspeet tot 49% in de gemeente Apeldoorn. De gemeente Nunspeet is hiermee de gemeente met het laagste percentage van Noord- en Oost-Gelderland.

Het aandeel 65-plussers dat regie over het eigen leven ervaart, varieert van 82% in de gemeente Montferland tot 91% in de gemeente Lochem. De gemeente Nunspeet (89%) behoort tot de gemeenten die gunstig scoren.

Het aandeel 65-plussers dat het leven zinvol vindt, varieert van 78% in de gemeente Oude IJsselstreek tot 88% in de gemeente Winterswijk. De gemeente Nunspeet (85%) behoort tot de gemeenten die gunstig scoren.

 

 

 

O regie over eigen levenO leven zinvol vinden