Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Berkelland

De gemeente Berkelland telt op 1 januari 2017 ruim 18.500 particuliere huishoudens. In 36% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Nederland. Iets minder dan één op de zeven huishoudens met kinderen betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Berkelland 28% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in de Achterhoek, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. De helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Berkelland bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Berkelland woont 3% in een institutioneel huishouden. De overige 97% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2017 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Berkelland 2,3; dat is iets groter dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2017
  gemeente Berkelland gemeente Berkelland Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 18.665        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 6.662 36% 34% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 6.654 36% 35% 35% 33%
   Eenouderhuishoudens 979 5% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 5.349 28% 30% 31% 38%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 2.660 14% 14% 14% 13%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied AchterhoekDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting daalt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Berkelland tussen 2020 en 2040 met ongeveer 6%. Voor het COROP-gebied Achterhoek wordt een daling van 4% verwacht tussen 2020 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Achterhoek tussen 2020 en 2040 met 9% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 7% zal dalen.

 

 

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,2% in de gemeenten Oldebroek tot 7,9% in de gemeente Zutphen. De gemeente Berkelland (5,2%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de meest gunstige categorie.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Zutphen. De gemeente Berkelland (29%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gunstige categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen