Voeding

Een gevarieerd en gezond voedingspatroon draagt bij aan een goede gezondheid en het welbevinden van mensen. Het draagt bij aan een gezond gewicht en aan het voorkomen van ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose en een aantal vormen van kanker.

Het dagelijks eten van voldoende groente en fruit en het beperken van zoete dranken zijn belangrijke elementen van een gezond voedingspatroon van kinderen. Voor kinderen tussen 1 en 12 jaar beveelt het Voedingscentrum dagelijks 50-200 gram groente en 1,5 tot 2 porties fruit aan, waarbij de kleinste hoeveelheden voor de jongste kinderen gelden. Voor sap, diksap, limonade of frisdrank is de aanbeveling om dit maar één keer in de week te drinken. Zoete dranken bevatten namelijk veel suiker en dus veel calorieën. Water is de beste dorstlesser.

Voeding in de gemeente Berkelland

In de gemeente Berkelland eet 64% van de kinderen dagelijks fruit en eet de helft dagelijks groente. Een kwart van de kinderen drinkt dagelijks meer dan twee zoete drankjes. Het aandeel kinderen dat dagelijks groente eet, is hoger in de gemeente Berkelland dan in Noord- en Oost-Gelderland.

Voeding kinderen, 2017
  Gemeente Berkelland Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Eet dagelijks fruit 64% 97% 97%
Eet dagelijks groente 49% 54% 53%
Drinkt dagelijks meer dan twee zoete drankjes 47% 43% 39%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

K voeding Berkelland

In de Achterhoek is het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet en het aandeel dat dagelijks groente eet tussen 2013 en 2017 toegenomen. Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt, vertoont sinds 2009 een dalende trend.

In de gemeente Berkelland zijn dezelfde trends. De stijging van het aandeel kinderen dat dagelijks groente eet, is in de gemeente echter niet significant.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

K voeding AH

Meisjes drinken minder zoete drankjes per dag dan jongens.

Jonge kinderen eten vaker dagelijks groente en fruit dan oudere kinderen. Ook drinken jonge kinderen minder zoete drankjes per dag dan oudere kinderen.

Naarmate de sociaaleconomische status hoger wordt, eten kinderen vaker dagelijks groente en fruit en drinken ze minder zoete drankjes per dag.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Kinderen die dagelijks fruit eten, 2017

Het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 50% in de gemeente Oldebroek tot 74% in de gemeente Voorst. De gemeente Berkelland (64%) behoort tot de gemeenten met gemiddelde scores.

Het aandeel kinderen dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 54% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Berkelland (49%) behoort tot de gemeenten die gunstig scoren.

Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt, loopt uiteen van 18% in gemeente Ermelo tot 32% in gemeente Elburg. Hier valt de gemeente Berkelland (26%) in de categorie met de gemiddelde scores.

Kinderen die dagelijks  2 zoete drankjes drinken, 2017 Kinderen die dagelijks groente eten, 2017

Bronnen

  • Stevens G et al. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, HBSC 2017
  • Universiteit Utrecht, Utrecht

Ontbijten en het dagelijks eten van voldoende groente en fruit zijn belangrijke elementen van een gezond voedingspatroon. Het ontbijt geeft je weer energie na de nacht. Ontbijten brengt de spijsvertering op gang. Bovendien voorkomt het trek in snoep of koek later op de ochtend. Voor jongeren van 14 jaar en ouder beveelt het Voedingscentrum dagelijks 250 gram groente en 200 gram fruit aan.

Voeding in de gemeente Berkelland

In de gemeente Berkelland ontbijt in 2015 81% van de middelbare scholieren dagelijks, 51% eet dagelijks groente en 33% eet dagelijks fruit. In de gemeente Berkelland ontbijten de middelbare scholieren vaker dagelijks dan gemiddeld in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland. Ook eten de middelbare scholieren in de gemeente Berkelland vaker dagelijks groente dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland.

Voeding middelbare scholieren, 2015
  Gemeente Berkelland Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Ontbijt dagelijks 81% 78% 75%
Eet dagelijks fruit 33% 30% 30%
Eet dagelijks groente 51% 50% 43%
Als er een significant verschil (p__lt__0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Trends

J voeding Berkelland

Net als in de Achterhoek ontwikkelt het ontbijtgedrag van de middelbare scholieren in de gemeente Berkelland zich sinds 2003 in gunstige zin. In de gemeente Berkelland is geen duidelijke trend in de consumptie van groente en fruit te zien. In de Achterhoek is het percentage middelbare scholieren dat dagelijks groente eet gestegen ten opzichte van 2011. Het percentage middelbare scholieren dat dagelijks fruit eet is in 2015 juist lager dan in 2007 in de Achterhoek.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

J voeding Ah

Jongens ontbijten vaker dagelijks dan meisjes, maar eten minder vaak dagelijks fruit en groente dan meisjes.

Tweedeklassers ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks fruit dan vierdeklassers.

Havo/vwo’ers ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks fruit en groente dan vmbo’ers.

Autochtonen ontbijten vaker dagelijks dan allochtonen.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Middelbare scholieren die dagelijks ontbijtenHet aandeel middelbare scholieren dat dagelijks ontbijt, loopt uiteen van 69% in de gemeente Heerde tot 84% in de gemeente Voorst. Het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 30% in de gemeente Elburg tot  58% in de gemeente Oost Gelre en het aandeel dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 26% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Lochem. De gemeente Aalten behoort zowel ten aanzien van dagelijks ontbijten (77%) als dagelijks fruit eten (30%) bij de gemeenten die gemiddeld scoren; ten aanzien van dagelijks groente eten (53%) behoort de gemeente Aalten tot de gunstig scorende gemeenten.

Middelbare scholieren die dagelijks fruit eten Middelbare scholieren die dagelijks groente eten

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • E-MOVO 2015.
  • Stichting Voedingscentrum
  • Richtlijnen Schijf van Vijf 2016