Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Daarnaast stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64 jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 30% in 2015 naar 51% in 2040. Dat betekent dat in 2040 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkenden zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

 

Leeftijdsopbouw in de gemeente Berkelland

De gemeente Berkelland heeft ruim 44.000 inwoners. Op 1 januari 2018 is ruim een op de vijf inwoners van de gemeente Berkelland 0-19 jaar; bijna een kwart van de inwoners is 65 jaar of ouder.

De gemeente Berkelland heeft een demografische druk van 83%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 83 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64 jaar). Vergeleken met het landelijke percentage heeft de gemeente Berkelland een hoge demografische, groene en grijze druk. De demografische en grijze druk liggen ook boven het percentage in de Achterhoek en in Noord- en Oost-Gelderland.

Bevolkingsomvang, 2018
  Gemeente Berkelland   Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 44.032  100% 298.534 820.165 17.181.084
Per leeftijdscategorie          
0-19 jaar 9.392 21% 22% 22% 22%
20-44 jaar 10.414 24% 25% 26% 31%
45-64 jaar 13.671 31% 31% 30% 28%
65-80 jaar 8.085 18% 17% 16% 14%
80+ 2.470 6% 5% 5% 5%
Demografische druk   83% 79% 79% 70%
Groene druk   39% 39% 40% 38%
Grijze druk     44% 40% 38% 32%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

leeftijdsopbouw Berkellandleeftijdsopbouw Nederland

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

Demografische druk

De demografische druk loopt uiteen van 74% in de gemeente Harderwijk tot 93% in de gemeente Lochem. De gemeente Berkelland (83%) behoort tot de middenmoot.

De groene druk loopt uiteen van 36% in de gemeente Montferland tot 47% in de gemeente Elburg. De gemeente Berkelland (39%) behoort tot de gemeenten  met een lage groene druk.

De grijze druk loopt uiteen van 31% in de gemeente Harderwijk tot 53% in de gemeente Lochem. De gemeente Berkelland (44%) behoort hier tot de middenmoot.

Groene drukGrijze druk

Bronnen