Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Doetinchem

De gemeente Doetinchem telt op 1 januari 2017 25.165 particuliere huishoudens. In 35% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is iets meer dan in Nederland en iets minder dan in Noord- en Oost-Gelderland. Eén op de vijf huishoudens met kinderen betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Doetinchem 34% uit van het aantal huishoudens; dat is meer dan in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland, maar minder dan in Nederland. Ruim een derde van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Doetinchem bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Doetinchem woont 5% in een institutioneel huishouden. De overige 95% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2017 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Doetinchem 2,2; dat is iets groter dat het gemiddelde in Nederland (2,1).

Huishoudenssamenstelling, 2017
  gemeente Doetinchem gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 25.165        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 7.896 31% 34% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 8.720 35% 35% 36% 33%
   Eenouderhuishoudens 1.701 7% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 8.549 34% 30% 31% 38%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 3.285 13% 14% 14% 12%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied AchterhoekDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting daalt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Doetinchem tussen 2020 en 2040 met ongeveer 3%. Voor het COROP-gebied Achterhoek wordt een daling van 4% verwacht tussen 2020 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Achterhoek tussen 2020 en 2040 met 9% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 7% zal dalen.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,2% in de gemeente Oldebroek tot 7,9% in de gemeente Zutphen. De gemeente Doetinchem (6,8%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de ongunstige categorie.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 25% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Zutphen. De gemeente Doetinchem (34%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de ongunstige categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen