Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Generieke algemene omschrijving Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente Doetinchem

In 2016 verricht 28% van de volwassenen van 19-65 jaar in de gemeente Doetinchem vrijwilligerswerk. Eén op de vijf volwassenen is mantelzorger. Drie procent van alle volwassenen in de gemeente Doetinchem is tamelijk zwaar belast tot overbelast door het geven van mantelzorg.

Het aandeel vrijwilligers is in de gemeente Doetinchem kleiner dan in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 19-65 jarigen, 2016
  Gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 28% 37% 37%
Is mantelzorger¹ 20% 18% 17%
Is tamelijk zwaar tot overbelast door mantelzorg geven 3% 2% 2%
¹ Langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

 Meer gegevens over vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

Trends

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg Doetinchem

In de Achterhoek is het aandeel vrijwilligers en mantelzorgers onder 19-65 jarigen toegenomen tussen 2012 en 2016 toegenomen.

In de gemeente Doetinchem is het aandeel vrijwilligers tussen 2012 en 2016 gelijk gebleven (de toename die er in de grafiek lijkt te zijn, is niet significant). Het aandeel mantelzorgers in de gemeente Doetinchem is toegenomen tussen 2012 en 2016.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg AH

Het aandeel vrouwen dat mantelzorg geeft is bijna twee keer zo groot als het aandeel mannen.

Het grootste aandeel mantelzorgers bevindt zich in de leeftijdsgroep 50-64 jaar en het kleinste aandeel in de leeftijdsgroep 19-34 jaar. Mantelzorg wordt vaak gegeven door (schoon)kinderen. Volwassenen in de leeftijdsgroep van 50-64 jaar hebben relatief vaak oudere ouders die hulpbehoevend zijn.

Hoogopgeleide volwassenen doen vaker vrijwilligerswerk dan volwassenen met een gemiddeld of laag opleidingsniveau.

Samenwonende volwassenen zijn vaker mantelzorger dan alleenstaande volwassenen.

 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 28% in de gemeente Doetinchem tot 47% in de gemeente Heerde. De gemeente Doetinchem heeft het laagste percentage vrijwilligers van Noord- en Oost-Gelderland.

Het aandeel volwassenen dat mantelzorg geeft, varieert van 14% in de gemeente Apeldoorn tot 22% in de gemeente Aalten. De gemeente Doetinchem behoort tot de gemeenten die gunstig scoren.

 

V vrijwilligerswerkV mantelzorg geven

Generieke algemene omschrijving Vrijwilligerswerk Ouderen

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente Doetinchem

In 2016 verricht 29% van de 65-plussers in de gemeente Doetinchem vrijwilligerswerk. Eén op de zeven 65-plussers is mantelzorger; één op de acht 65-plussers ontvangt mantelzorg. Twee procent van alle 65-plussers in de gemeente Doetinchem is tamelijk zwaar belast tot overbelast door het geven van mantelzorg.

Het aandeel ouderen dat vrijwilligerswerk verricht is in de gemeente Doetinchem kleiner dan in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 65-plussers, 2016
  Gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 29% 36% 36%
Is mantelzorger¹ 14% 14% 15%
Is mantelzorgontvanger 12% 12% 11%
Is tamelijk zwaar tot overbelast door mantelzorg geven 2% 2% 2%
1 Langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

O Vrijwilligerswerk en mantelzorg AH

Mannen doen vaker vrijwilligerswerk dan vrouwen.
Een groter aandeel vrouwen dan mannen ontvangt mantelzorg. Dat heeft deels met de leeftijd te maken. Onder de oudste ouderen zijn meer vrouwen dan mannen, en de zorgbehoefte neemt toe met de leeftijd.

Onder 65-74 jarigen is het aandeel vrijwilligers en mantelzorgers groter dan onder 75-plussers.
Het aandeel 75-plussers dat mantelzorg ontvangt, is ruim drie keer zo groot als het aandeel 65-74 jarigen dat mantelzorg ontvangt.

Naarmate het opleidingsniveau toeneemt, is het aandeel vrijwilligers groter.
Het aandeel dat mantelzorg ontvangt, is kleiner bij hoger opgeleiden. Deels hangt dit samen met de leeftijd. Jongere ouderen zijn gemiddeld hoger opgeleid en hebben minder zorg nodig dan oudere ouderen.

Van de 65-plussers die met minimaal één persoon samen wonen, is een groter aandeel vrijwilliger en/of mantelzorger dan van de 65-plussers die alleen wonen.
Van de alleenwonende 65-plussers ontvangt een groter aandeel mantelzorg dan van de samenwonende 65-plussers. Dit hangt deels samen met de leeftijd: oudere ouderen wonen vaker alleen en hebben vaker zorg nodig dan jongere ouderen.

 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in Noord- en Oost-Gelderland

O vrijwilligerswerk

Het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 29% in de gemeente Doetinchem tot 44% in de gemeente Lochem. De gemeente Doetinchem heeft het laagste percentage vrijwilligers van de gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland.

Het aandeel 65-plussers dat mantelzorg geeft, varieert van 13% in de gemeente Montferland tot 21% in de gemeente Ermelo. De gemeente Doetinchem (14%) behoort tot de gemeenten met minder mantelzorgers dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland.

Het aandeel 65-plussers dat mantelzorg ontvangt, varieert van 7% in de gemeente Lochem tot 16% in de gemeente Montferland. De gemeente Doetinchem (12%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

 

O mantelzorg gevenO mantelzorg ontvangen