Gewicht

Generieke algemene omschrijving Overgewicht
Generieke algemene omschrijving gewicht Jeugd

Gewicht in de gemeente Doetinchem

In de gemeente Doetinchem is in de jaren 2014 - 2016 9% van de 3-jarigen, 11% van de 5/6-jarigen en 14% van de 12/13-jarigen te zwaar. Ernstig ondergewicht komt voor bij 2% van de 5/6-jarigen en 2% van de 12/13-jarigen.

De gemeente Doetinchem verschilt niet significant van de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland in het percentage kinderen dat te zwaar is of ernstig ondergewicht heeft.

Gewicht jeugd, 2014-2016
    Gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
3-jarigen1 overgewicht of obesitas 9% 9% 8%
5/6-jarigen2 overgewicht of obesitas 11% 10% 10%
  ernstig ondergewicht 2% 2% 2%
12/13-jarigen2 overgewicht of obesitas 14% 14% 14%
  ernstig ondergewicht 2% 2% 2%
1 : Bron Yunio Jeugdgezondheidszorg, betreft kalenderjaar 2014 en 2015
2 : Betreft schooljaar 2014-2015 en 2015-2016
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer cijfers over gewicht in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers Jeugdgezondheidszorg.

Trends

J gewicht DoetinchemIn de Achterhoek is sinds schooljaar 2010-2011 een dalende trend te zien in het aandeel 5/6-jarigen dat te zwaar is. In de gemeente Doetinchem is geen significante trend.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

J gewicht AHMeisjes van 3 jaar hebben vaker obesitas dan jongens van dezelfde leeftijd. Overgewicht lijkt bij 3-jarige meisjes ook meer voor te komen, maar het verschil met jongens is niet statistisch significant.

Meisjes van 5/6 jaar hebben vaker overgewicht dan jongens van die leeftijd; obesitas komt bij meisjes en jongens even vaak voor.

12/13-jarige meisjes hebben even vaak overgewicht of obesitas als jongens van dezelfde leeftijd.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

K 5 6 jarigen met ernstig ondergewichtHet aandeel 5/6-jarigen met ernstig ondergewicht loopt uiteen van 0,4% in de gemeente Lochem tot 3,5% in de gemeente Ermelo. De gemeente Doetinchem hoort bij de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel 5/6-jarigen met overgewicht (inclusief obesitas) loopt uiteen van 8% in de gemeente Epe tot 13% in de gemeente Oldebroek. De gemeente Doetinchem hoort bij de gemeenten die ongunstig scoren.

Het aandeel 12/13-jarigen met overgewicht (inclusief obesitas) loopt uiteen van 11% in de gemeente Aalten tot 21% in de gemeente Oldebroek. De gemeente Doetinchem hoort bij de gemeenten die gunstig scoren.

K 5 6 jarigen met overgewicht incl obesitasK 12 13 jarigen met overgewicht incl obesitas

Zie ook

Cijfers jeugdgezondheidszorg gemeente Doetinchem - gewicht 2010-2016
Generieke algemene omschrijving Overgewicht Volwassenen

Gewicht in de gemeente Doetinchem

In de gemeente Doetinchem heeft in 2016 6% van de volwassenen ondergewicht en 41% een normaal gewicht. Ruim de helft van de volwassenen in de gemeente Doetinchem heeft matig overgewicht (39%) of ernstig overgewicht (13%). Het percentage volwassenen met matig en ernstig overgewicht komt overeen met het gemiddelde in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht 19-65 jarigen, 2016
  Gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 6% 5% 6%
Normaal gewicht 41% 43% 45%
Matig overgewicht 39% 37% 36%
Ernstig overgewicht 13% 14% 13%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en volwassenen 2016

Trends

V gewicht Doetinchem

In de gemeente Doetinchem en de Achterhoek is het percentage volwassenen met matig overgewicht constant gebleven ten opzichte van 2012. Het percentage lijkt toe te nemen in de gemeente Doetinchem, maar deze toename is niet significant.

Het percentage volwassenen met ernstig overgewicht in de Achterhoek is iets toegenomen ten opzichte van 2012. Wat betreft het percentage met ernstig overgewicht in de gemeente Doetinchem, is de trend niet significant.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

V gewicht AH

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen.

Naarmate de leeftijd toeneemt, komt matig overgewicht vaker voor. Bij 19-34 jarigen komt ernstig overgewicht minder vaak voor dan bij oudere volwassenen.

Naarmate het opleidingsniveau lager is, komt ernstig overgewicht vaker voor.

Onder alleenwonende volwassenen komt ernstig overgewicht vaker voor dan onder samenwonende volwassenen. 

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen met matig overgewicht loopt uiteen van 32% in de gemeente Harderwijk tot 39% in de gemeente Doetinchem. Het aandeel volwassenen met ernstig overgewicht loopt uiteen van 9% in de gemeente Oost Gelre tot 17% in de gemeente Oude IJsselstreek.

De gemeente Doetinchem behoort wat betreft het percentage volwassenen met matig overgewicht (39%) tot de gemeenten met ongunstige scores. Wat betreft ernstig overgewicht (13%), behoort de gemeente Doetinchem tot de gemeenten met gemiddelde scores.

V matig overgewicht, 2016V ernstig overgewicht, 2016

Gewicht in de gemeente Doetinchem

In de gemeente Doetinchem heeft in 2016 2% van de 65-plussers ondergewicht en 38% een normaal gewicht. Drie op de vijf 65-plussers in de gemeente Doetinchem heeft matig overgewicht (42%) of ernstig overgewicht (18%). Het percentage ouderen met matig of ernstig overgewicht komt overeen met het gemiddelde in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht 65-plussers, 2016
  Gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 2% 3% 3%
Normaal gewicht 38% 35% 37%
Matig overgewicht 42% 44% 43%
Ernstig overgewicht 18% 19% 17%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

O overgewicht AH

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen. Vrouwen hebben vaker ernstig overgewicht dan mannen.

Onder 65-74 jarigen komt ernstig overgewicht vaker voor dan onder 75-plussers.

Naarmate het opleidingsniveau lager is, komt ernstig overgewicht meer voor.

Alleenwonende ouderen hebben vaker ernstig overgewicht dan samenwonende ouderen.

 

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 65-plussers met matig overgewicht loopt uiteen van 38% in de gemeente Zutphen tot 51% in de gemeente Aalten. Het aandeel 65-plussers met ernstig overgewicht loopt uiteen van 12% in de gemeente Lochem tot 24% in de gemeente Oude IJsselstreek.

De gemeente Doetinchem behoort wat betreft het percentage 65-plussers met matig overgewicht (42%) en ernstig overgewicht (18%) tot de gemeenten met gemiddelde scores.

O matig overgewichtO ernstig overgewicht