Psychische gezondheid

Mentale gezondheid gaat over het welzijn van mensen. Dit welzijn is op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Wanneer het op één van deze gebieden niet helemaal goed gaat, kan iemand mentaal ongezond zijn. Mentale ongezondheid vormt een groot deel van de totale ziektelast onder de bevolking. Preventie is daarom belangrijk, ook omdat behandeling maar een klein deel van de ziektelast kan verminderen.

Mentale ongezondheid kan zich uiten in verschillende klachten. Dit kunnen psychische klachten zijn als stress ervaren, je ‘down’ voelen en angstig zijn. Ook kunnen lichamelijke klachten optreden, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid.

Mentale gezondheid is een subjectief begrip en wordt gedefinieerd als ‘’de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Tegelijkertijd gaat het ook over hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren".  

Tijdens de Covid-19 pandemie voelden mensen zich vaker eenzaam, angstig, somber en gestrest. De mentale gezondheid is hierdoor verslechterd tijdens corona. Vooral jongvolwassenen werden op het gebied van mentale gezondheid zwaar getroffen.

Om te meten of kinderen psychosociale problemen kunnen hebben, is de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) gebruikt. De SDQ is een vragenlijst die bestaat uit 25 vragen die betrekking hebben op hyperactiviteit / aandacht tekort, emotionele problemen, problemen met leeftijdsgenoten, gedragsproblemen en pro-sociaalgedrag. De SDQ-totaalscore geeft een aanwijzing of er sprake is van een matig verhoogde of een verhoogde kans op psychosociale problematiek.

Tot slot worden ouders ook apart bevraagd over pesten en de weerbaarheid van hun kind.

Psychische gezondheid in de gemeente Doetinchem

In de gemeente Doetinchem heeft in 2021 20% van de 4-12 jarige kinderen een verhoogde kans op psychosociale problemen. Dit is in lijn met resultaten uit de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Psychische gezondheid kinderen (4-12 jaar), 2021
  Gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Heeft indicatie voor psychosociale problemen 20% 21% 21%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trend

K psychische gezondheid, Doetinchem

In de Achterhoek is na een stijging tussen 2013 en 2017, in 2021 een stabilisatie te zien in het aandeel kinderen met een verhoogde kans op psychosociale problemen. In de gemeente Doetinchem is dit aandeel sinds 2009 stabiel.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

K psychische gezondheid Achterhoek

Jongens hebben vaker een verhoogde kans op psychosociale problemen dan meisjes.

Psychische gezondheid in Noord- en Oost-Gelderland

Kinderen met een verhoogde kans op psychosociale problemen

Het aandeel kinderen met een verhoogde kans op psychosociale problemen, loopt uiteen van 13% in de gemeente Hattem tot 27% in de gemeente Epe. De gemeente Doetinchem (20%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Bronnen

 • Van Beuningen, J. & Moonen, L.
 • Gezondheid belangrijker voor geluk dan leefstijl
 • Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013
 • van Bon-Martens M, Kleinjan M, Hipple Walters B, Shields-Zeeman L, van den Brink C
 • Delphistudie ‘definitie mentale gezondheid’ Resultaten van een consensusprocedure met verschillende perspectieven
 • Utrecht: Trimbos Instituut, 2022
 • Reep C, Hupkens C
 • Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl. Mentale gezondheid en corona
 • Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021
 • Theunissen, M.H.C.; Wolff de, M.; Grieken van, A.; Mieloo, C. (2016), TNO, Leiden
 • Handleiding voor het gebruik van de SDQ binnen de Jeugdgezondheidszorg. Vragenlijst voor het signalering van psychosociale problemen bij 3-17 jarigen.

De afgelopen jaren zijn er verschillende signalen dat de psychische gezondheid van jongeren afneemt; deze afname is bij meisjes sterker dan bij jongens. De verslechtering van de mentale gezondheid hangt waarschijnlijk samen met andere factoren, zoals de toenemende prestatiedruk en de coronacrisis.

De psychosociale gezondheid van jongeren is gemeten met de SDQ, welke onder meer vragen bevat over emotionele problemen, de omgang met anderen en hyperactiviteit. Psychosociale problematiek kan leiden tot verminderde schoolprestaties, slecht sociaal functioneren, jeugdcriminaliteit, schooluitval en een hoger risico op psychische problematiek op latere leeftijd.  De symptomen kunnen lijken op normaal puberaal gedrag, waardoor het herkennen van psychosociale ongezondheid soms lastig is.

De psychische gezondheid van jongvolwassenen is gemeten met de MHI-5. Iemand wordt aangemerkt als psychisch ongezond als diegene zich bijvoorbeeld vaak neerslachtig voelt, zenuwachtig is of onrustig is.

Weerbaarheid wordt gemeten aan de hand van acht items die bijvoorbeeld gaan over het maken van keuzes en het opkomen voor jezelf. Weerbaar zijn draagt bij aan het hebben van een goede mentale gezondheid.

Stress wordt door iedereen wel eens ervaren, maar wanneer stressgevoelens langdurig aanhouden heeft dit gevolgen voor de lichamelijke en mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen. Chronische stress kan bijvoorbeeld zorgen voor een minder sterk immuunsysteem, slapeloosheid en depressie.  Jongeren ervaren vooral stress door school of huiswerk, ‘alles wat ze moeten doen’ en eigen problemen. Jongvolwassenen ervaren vooral stress door school of werk en ‘alles wat ze moeten doen’.

Psychische gezondheid in de gemeente Doetinchem

Middelbare scholieren (tweede- en vierdeklassers) 

In de gemeente Doetinchem heeft in 2021 31% van de middelbare scholieren een verhoogd risico op psychosociale problemen. Daarnaast is 15% van de middelbare scholieren onvoldoende weerbaar en ervaart 43% stress door één of meer factoren.

De psychische gezondheid van middelbare scholieren is in de gemeente Doetinchem vergelijkbaar met die in de Achterhoek en Nederland.

Psychische gezondheid middelbare scholieren, 2021
  Gemeente Doetinchem Achterhoek Nederland
Heeft een verhoogd risico op psychosociale problemen 31% 30% -
Is onvoldoende weerbaar 15% 13% 12%
Voelt zich (zeer) vaak gestrest door één of meer factoren 43% 43% 44%
- : Geen gegevens beschikbaar.
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Jongvolwassenen (16-25 jaar) 

Van de jongvolwassenen in de gemeente Doetinchem heeft 34% een verhoogd risico op psychische problemen in 2019. 10% is onvoldoende weerbaar en 58% ervaart stress door één of meerdere factoren.

Het aandeel jongvolwassenen dat een verhoogd risico heeft op psychische problemen, ligt hoger in de gemeente Doetinchem dan in de Achterhoek. In de gemeente Doetinchem ligt het aandeel jongvolwassenen dat stress ervaart door één of meerdere factoren hoger dan in de Achterhoek.

Psychische gezondheid  jongvolwassenen, 2019
    Gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Heeft een verhoogd risico op psychische problemen Jongvolwassenen 34% 27% 29%
Is onvoldoende weerbaar Jongvolwassenen 10% 11% 10%
Voelt zich (zeer) vaak gestrest door één of meer factoren  Jongvolwassenen 58% 50% 54%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over psychische gezondheid in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij ‘Zie ook’, Cijfers jongeren 2019. 

Trends

J psychosoc Gemeente Doetinchem

Middelbare scholieren (tweede- en vierdeklassers) 

In de gemeente Doetinchem is het aandeel middelbare scholieren met een verhoogd risico op psychosociale problemen tussen 2015 en 2021 toegenomen. Het aandeel middelbare scholieren dat (zeer) vaak stress ervaart door één of meer factoren is tussen 2019 en 2021 niet significant veranderd.

In de Achterhoek is het aandeel middelbare scholieren met een verhoogd risico op psychosociale problemen toegenomen tussen 2015 en 2021. Het aandeel middelbare scholieren dat (zeer) vaak stress ervaart door één of meer factoren is tussen 2019 en 2021 niet significant veranderd.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

J psychische gezondheid AH

Middelbare scholieren (tweede- en vierdeklassers) 

Meisjes hebben vaker een verhoogd risico op psychosociale problemen en ervaren vaker stress door één of meer factoren dan jongens.

Vierdeklassers ervaren vaker stress door één of meer factoren dan tweedeklassers.

Havo/vwo’ers ervaren vaker stress door één of meer factoren dan vmbo’ers.

Jongvolwassenen (16-25 jaar) 

Vrouwen hebben vaker een verhoogd risico op psychische problemen en ervaren vaker stress door één of meerdere factoren dan mannen. 

Er is geen verschil tussen praktisch en theoretisch opgeleide jongvolwassenen met betrekking tot het risico op psychische problemen en het ervaren van stress door één of meerdere factoren. 

Psychische gezondheid in Noord- en Oost-Gelderland

J indicatie voor psychosociale problemen

Middelbare scholieren 

Het aandeel middelbare scholieren met een verhoogd risico op psychosociale problemen loopt uiteen van 21% in de gemeente Brummen tot 39% in de gemeente Elburg. De gemeente Doetinchem (31%) hoort bij de gemeenten met de gemiddelde scores.

Het aandeel middelbare scholieren dat (zeer) vaak stress ervaart door één of meer factoren loopt uiteen van 37% in de gemeente Elburg tot 51% in de gemeente Harderwijk. De gemeente Doetinchem (43%) hoort bij de gemeenten met de gemiddelde scores.

Jongvolwassenen (16-25 jaar) 

Het aandeel jongvolwassenen met een verhoogd risico op psychische problemen loopt uiteen van 21% in de gemeente Winterswijk tot 36% in de gemeente Epe. De gemeente Doetinchem (34%) hoort bij de gemeenten met de ongunstige scores. 

Het aandeel middelbare scholieren dat onvoldoende weerbaar is, loopt uiteen van 5% in de gemeente Berkelland tot 12% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Doetinchem (6%) behoort tot de gemeenten die gunstig scoren.

J stress

J MHI-5

Bronnen

 • Van Beuningen, J. & Moonen, L.
 • Gezondheid belangrijker voor geluk dan leefstijl
 • Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013
 • van Bon-Martens M, Kleinjan M, Hipple Walters B, Shields-Zeeman L, van den Brink C
 • Delphistudie ‘definitie mentale gezondheid’ Resultaten van een consensusprocedure met verschillende perspectieven
 • Utrecht: Trimbos Instituut, 2022
 • Reep C, Hupkens C
 • Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl. Mentale gezondheid en corona
 • Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021
 • Conijn B, Ruiter M
 • Preventie van depressie, Factsheet Preventie 2011
 • Utrecht, Trimbos-instituut, 2011.
 • RIVM
 • Welke factoren beïnvloeden de kans op psychische problemen bij jeugd?
 • HBSC-Nederland
 • Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland
 • Pharos
 • Chronische/toxische stress en Gezondheid

Indicatoren voor de mentale gezondheid van volwassenen zijn geluk, het risico op een angststoornis of depressie, de mate waarin men regie over het eigen leven ervaart, veerkracht en stress.

De mate van gelukkig zijn zegt iets over de tevredenheid met het eigen leven. De mentale gezondheid en ervaren algemene gezondheid hangen sterk samen met geluk. Mensen die gelukkig zijn, hebben een betere gezondheid (zowel mentaal als lichamelijk) dan mensen die niet gelukkig zijn. Als mensen gelukkiger zijn, ervaren ze minder stress en houden ze zich gemakkelijker aan een gezonde leefstijl.

Bij een angststoornis is er sprake van heftige, aanhoudende angstklachten zonder dat er sprake is van een reële bedreiging. Een angststoornis heeft effect op het sociaal functioneren en het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden. Angststoornissen gaan vaak gepaard met een depressie. Bij een depressie is sprake van een aanhoudende neerslachtige stemming en een ernstig verlies aan interesses in (bijna) alle dagelijkse activiteiten. Daarnaast komen symptomen voor als eet-, slaap- en concentratieproblemen, rusteloosheid, vermoeidheid en terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding. Het risico op een angststoornis of depressie is gemeten met de Kessler Psychological Distress Scale (K10).

Mensen die regie over hun leven ervaren, kunnen beter omgaan met (gezondheids)problemen. Regie ervaren beschermt tegen de ontwikkeling van depressieve symptomen en tegen achteruitgang in lichamelijk functioneren bij mensen met een chronische ziekte. Zelfregie is belangrijk voor iemands zelfredzaamheid en vergroot de kwaliteit van leven. De mate waarin men regie over het eigen leven ervaart, is gemeten met de Pearlin & Schooler Mastery Scale.

Veerkracht is het vermogen dat je in staat stelt om te gaan en te herstellen van stress, veranderingen en tegenslag. Het versterken van veerkracht kan (mentale) problemen voorkomen of verminderen.

Ervaren spanning of druk geeft stress. Iedereen ervaart wel eens stress, maar wanneer deze stressgevoelens langdurig aanhouden kan dit chronische stress veroorzaken. Stress is van invloed op zowel de mentale als lichamelijke gezondheid. Zo kan chronische stress onder andere leiden tot psychische problemen en stoornissen, overspannenheid, burn-outs, overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, een minder sterk immuunsysteem, slapeloosheid en depressie.

Mentale gezondheid in de gemeente Doetinchem

In 2020 voelt 58% 18-65 jarigen in de gemeente Doetinchem zich meestal gelukkig (geeft een cijfer 8 of hoger). Ruim negen op de tien 18-65 jarigen ervaart regie over het eigen leven en drie kwart heeft een gemiddeld tot hoge score voor veerkracht.

De helft van de volwassenen loopt risico op een angststoornis of depressie en 21% heeft (heel) veel stress ervaren in de afgelopen 4 weken.

De mentale gezondheid van volwassenen in de gemeente Doetinchem is vergelijkbaar met de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Mentale gezondheid  18-65 jarigen, 2020
  Gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Voelt zich gelukkig 58% 60% 60%
Risico op angststoornis of depressie 50% 49% 49%
Heeft voldoende regie over eigen leven 92% 93% 93%
Gemiddeld tot hoge veerkracht 74% 77% 76%
Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren 21% 18% 19%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over mentale gezondheid in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020.

Trends

V psychische gezondheid Doetinchem

Het aandeel volwassenen van 18-65 jaar met risico op een angststoornis of depressie steeg in de Achterhoek tussen 2012 en 2020. Dit geldt ook voor de gemeente Doetinchem.

Tussen 2012 en 2016 daalde het aandeel volwassenen van 19-65 jaar met regie over het eigen leven in de Achterhoek. Dit lijkt ook te gelden voor de gemeente Doetinchem, maar deze daling is niet significant

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

V Psychische gezondheid AH

Van de vrouwen heeft een groter deel risico op een angststoornis of depressie dan van de mannen.

Bij 19-34 jarigen is het aandeel dat regie over het eigen leven ervaart het grootst en bij 50-65 jarigen het kleinst.

Naarmate het opleidingsniveau hoger is, is het aandeel volwassenen met risico op een angststoornis of depressie kleiner. Het aandeel volwassenen dat regie over het eigen leven ervaart en dat het leven zinvol vindt, is groter naarmate het opleidingsniveau hoger is.

Van de volwassenen die alleen wonen, heeft een groter deel risico op een angststoornis of depressie dan van de volwassenen die niet alleen wonen. Van de alleenwonende volwassenen ervaart een kleiner deel regie over het eigen leven en vindt een kleiner deel het leven zinvol dan van de volwassenen die niet alleen wonen.

 

Mentale gezondheid in Noord- en Oost-Gelderland

V geluk

Het aandeel volwassenen van 18-65 jaar dat zich meestal gelukkig voelt (geeft een cijfer 8 of hoger), varieert van 56% in de gemeente Zutphen tot 66% in de gemeente Epe. De gemeente Doetinchem (58%) behoort tot de gemeenten die ongunstig scoren.

Het aandeel volwassenen van 18-65 jaar met risico op een angststoornis of depressie, loopt uiteen van 44% in de gemeente Oost Gelre tot 56% in de gemeente Montferland. De gemeente Doetinchem (50%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel volwassenen van 18-65 jaar met een gemiddeld tot hoge score voor veerkracht, varieert van 72% in de gemeente Apeldoorn tot 82% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Doetinchem (74%) behoort tot de gemeenten die ongunstig scoren.

 

V risico op angststoornis of depressieV veerkracht

Bronnen

 • Van Beuningen, J. & Moonen, L.
 • Gezondheid belangrijker voor geluk dan leefstijl
 • Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013
 • van Bon-Martens M, Kleinjan M, Hipple Walters B, Shields-Zeeman L, van den Brink C
 • Delphistudie ‘definitie mentale gezondheid’ Resultaten van een consensusprocedure met verschillende perspectieven
 • Utrecht: Trimbos Instituut, 2022
 • Reep C, Hupkens C
 • Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl. Mentale gezondheid en corona
 • Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021
 • Pharos
 • Chronische/toxische stress en Gezondheid
 • Utrecht: Pharos, 2019
 • Veenhoven, R.
 • Gezond geluk; Effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen voor de preventieve gezondheidszorg
 • Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2006
 • Conijn B, Ruiter M
 • Preventie van depressie (2011); factsheet preventie 2011
 • Utrecht: Trimbos-Instituut, 2011
 • Bisschop, M.I.
 • Psychosocial resources and the consequences of specific chronic diseases in older age; The longitudinal Aging Study Amsterdam
 • Leiden: VU University Amsterdam, 2004.
 • Lokkerbol, J., Van Splunteren, P., Lokman & S., Smit, F.
 • Versterken van mentaal kapitaal in het onderwijs
 • Utrecht: Trimbos-Instituut, 2012

Indicatoren voor de mentale gezondheid van volwassenen zijn geluk, het risico op een angststoornis of depressie, de mate waarin men regie over het eigen leven ervaart, veerkracht en stress.

De mate van gelukkig zijn zegt iets over de tevredenheid met het eigen leven. De mentale gezondheid en ervaren algemene gezondheid hangen sterk samen met geluk. Mensen die gelukkig zijn, hebben een betere gezondheid (zowel mentaal als lichamelijk) dan mensen die niet gelukkig zijn. Als mensen gelukkiger zijn, ervaren ze minder stress en houden ze zich gemakkelijker aan een gezonde leefstijl.

Bij een angststoornis is er sprake van heftige, aanhoudende angstklachten zonder dat er sprake is van een reële bedreiging. Een angststoornis heeft effect op het sociaal functioneren en het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden. Angststoornissen gaan vaak gepaard met een depressie. Bij een depressie is sprake van een aanhoudende neerslachtige stemming en een ernstig verlies aan interesses in (bijna) alle dagelijkse activiteiten. Daarnaast komen symptomen voor als eet-, slaap- en concentratieproblemen, rusteloosheid, vermoeidheid en terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding. Het risico op een angststoornis of depressie is gemeten met de Kessler Psychological Distress Scale (K10).

Mensen die regie over hun leven ervaren, kunnen beter omgaan met (gezondheids)problemen. Regie ervaren beschermt tegen de ontwikkeling van depressieve symptomen en tegen achteruitgang in lichamelijk functioneren bij mensen met een chronische ziekte. Zelfregie is belangrijk voor iemands zelfredzaamheid en vergroot de kwaliteit van leven. De mate waarin men regie over het eigen leven ervaart, is gemeten met de Pearlin & Schooler Mastery Scale.

Veerkracht is het vermogen dat je in staat stelt om te gaan en te herstellen van stress, veranderingen en tegenslag. Het versterken van veerkracht kan (mentale) problemen voorkomen of verminderen.

Ervaren spanning of druk geeft stress. Iedereen ervaart wel eens stress, maar wanneer deze stressgevoelens langdurig aanhouden kan dit chronische stress veroorzaken. Stress is van invloed op zowel de mentale als lichamelijke gezondheid. Zo kan chronische stress onder andere leiden tot psychische problemen en stoornissen, overspannenheid, burn-outs, overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, een minder sterk immuunsysteem, slapeloosheid en depressie.

Mentale gezondheid in de gemeente Doetinchem

In 2020 voelt twee op de drie 65-plussers in de gemeente Doetinchem zich meestal gelukkig (geeft een cijfer 8 of hoger). Bijna negen op de tien 65-plussers ervaart regie over het eigen leven en 76% heeft een gemiddeld tot hoge score voor veerkracht.

Van de 65-plussers loopt twee op de vijf risico op een angststoornis of depressie en heeft 4% (heel) veel stress ervaren in de afgelopen 4 weken.

De mentale gezondheid van ouderen in de gemeente Doetinchem is vergelijkbaar met de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Mentale gezondheid  65-plussers, 2020
  Gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Voelt zich gelukkig 67% 65% 65%
Risico op angststoornis of depressie 40% 40% 40%
Heeft voldoende regie over eigen leven 87% 86% 87%
Gemiddeld tot hoge veerkracht 76% 75% 75%
Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren 4% 5% 6%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over psychische gezondheid in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020.

Trends

O psychische gezondheid AH

In de Achterhoek neemt het aandeel 65-plussers met risico op een angststoornis of depressie significant af in de periode 2016-2020. Het aandeel ouderen met regie over het eigen leven blijft vrijwel stabiel in deze periode.

Ook in de gemeente Doetinchem neemt het aandeel 65-plussers met risico op een angststoornis of depressie significant af van 2016 naar 2020. Het aandeel ouderen dat voldoende regie heeft over het eigen leven laat een toename zien, maar deze trend is niet significant.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

O psychische gezondheid AH

Vrouwen voelen zich minder vaak gelukkig en lopen een groter risico op een angststoornis of depressie dan mannen. Ook hebben vrouwen minder vaak een gemiddeld tot hoge score voor veerkracht vergeleken met mannen.

Ouderen vanaf 75 jaar voelen zich minder vaak gelukkig en lopen vaker risico op een angststoornis of depressie dan ouderen tussen de 65 en 74 jaar. Daarbij hebben 75-plussers minder vaak een gemiddeld tot hoge score voor veerkracht dan ouderen tussen de 65 en 74 jaar.

Naarmate de sociaaleconomische status (SES) toeneemt, voelen ouderen zich vaker gelukkig (geeft een cijfer 8 of hoger). Ook het aandeel ouderen met een gemiddelde tot hoge score voor veerkracht is groter naarmate de SES hoger is. Het aandeel ouderen met risico op een angststoornis of depressie is juist kleiner naarmate de SES hoger is.

Ouderen die samen wonen, beoordelen hun geluk vaker met een 8 of hoger dan ouderen die alleen wonen. Het risico op een angststoornis of depressie komt vaker voor onder ouderen die alleen wonen. Een kleiner deel van de alleenwonende ouderen scoort gemiddeld tot hoog voor veerkracht vergeleken met ouderen die samen wonen.

Mentale gezondheid in Noord- en Oost-Gelderland

O geluk

Het aandeel 65-plussers dat zich meestal gelukkig voelt (geeft een cijfer 8 of hoger), varieert van 59% in de gemeente Montferland tot 71% in de gemeente Epe. De gemeente Doetinchem (67%) behoort tot de gemeenten die gunstig scoren.

Het aandeel 65-plussers met risico op een angststoornis of depressie, loopt uiteen van 35% in de gemeente Epe tot 50% in de gemeente Oldebroek. De gemeente Doetinchem (40%) behoort tot de gemeenten die gunstig scoren.

Het aandeel 65-plussers jaar met een gemiddeld tot hoge score voor veerkracht, varieert van 65% in de gemeente Oldebroek tot 80% in de gemeente Brummen. De gemeente Doetinchem (76%) behoort tot de gemeenten die gunstig scoren.

 

 

O risico angststoornis of depressieO veerkracht

Bronnen

 • Van Beuningen, J. & Moonen, L.
 • Gezondheid belangrijker voor geluk dan leefstijl
 • Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013
 • van Bon-Martens M, Kleinjan M, Hipple Walters B, Shields-Zeeman L, van den Brink C
 • Delphistudie ‘definitie mentale gezondheid’ Resultaten van een consensusprocedure met verschillende perspectieven
 • Utrecht: Trimbos Instituut, 2022
 • Reep C, Hupkens C
 • Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl. Mentale gezondheid en corona
 • Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021
 • Pharos
 • Chronische/toxische stress en Gezondheid
 • Utrecht: Pharos, 2019
 • Veenhoven, R.
 • Gezond geluk; Effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen voor de preventieve gezondheidszorg
 • Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2006
 • Conijn B, Ruiter M
 • Preventie van depressie (2011); factsheet preventie 2011
 • Utrecht: Trimbos-Instituut, 2011
 • Bisschop, M.I.
 • Psychosocial resources and the consequences of specific chronic diseases in older age; The longitudinal Aging Study Amsterdam
 • Leiden: VU University Amsterdam, 2004.
 • Lokkerbol, J., Van Splunteren, P., Lokman & S., Smit, F.
 • Versterken van mentaal kapitaal in het onderwijs
 • Utrecht: Trimbos-Instituut, 2012