Geluid- en geurhinder

Geluid en geur zijn factoren die een belangrijke rol spelen in de kwaliteit van de leefomgeving. Naast dat geluid en geur prettig kunnen zijn, kunnen ze ook direct en indirect leiden tot hinder en gezondheidsklachten.

Geluid kan direct invloed hebben op lichaam en geest. Indirect kan geluid leiden tot effecten wanneer het geluid als ongewenst wordt beoordeeld. Bij geluid spelen ook akoestische (bijv. decibels) en niet-akoestische factoren (bijv. vermijdbaarheid en voorspelbaarheid) een rol.

Gezondheidseffecten waar men last van kan hebben met betrekking tot geluid zijn: slaapverstoring, verstoring van prestatie, verstoring van concentratie, hinder, stress, (psycho-)somatische reacties (zoals een verhoogde bloeddruk en toename in stresshormonen), en cardiovasculaire en psychische aandoeningen.

Geluidbronnen die zijn uitgevraagd zijn: verkeer op wegen waar je harder mag dan 50 km/uur, verkeer op wegen waar je niet harder mag dan 50 km/uur, treinverkeer, vliegverkeer, brommers/scooters, buren, bedrijven/industrie en windturbines/windmolens.

Geurhinder kan ergernis of ongerustheid over de gezondheid veroorzaken. Dit kan leiden tot stress, hoofpijn, misselijkheid, benauwdheid en slapenloosheid. Daarnaast kan geurhinderongezond gedrag uitlokken, zoals het sluiten van ramen, niet naar buiten gaan of het verstoren van het sociale leven. Uiteindelijk kan geurhinder, middels de bovengenoemde oorzaken, zelfs leiden tot depressieve klachten.

Geurbronnen die zijn uitgevraagd zijn: riolering/zuivering, openhaard/allesbrander/andere houtkachel, vuurkorf/barbecue/terrashaard, landbouw- en veeteeltactiviteiten, andere bedrijven/ industrie en vliegverkeer.

De beoordeling en gevoeligheid van geluid en geur spelen ook een rol in het ervaren van gezondheidsklachten en kunnen verschillen tussen individuen. Ook als mensen geen hinder ervaren kunnen zij gezondheidsklachten ervaren.

Geluid- en geurhinder in de gemeente Doetinchem

In 2022 ervaart 55% van de volwassenen (18 t/m 64 jaar) in de gemeente Doetinchem matige tot ernstige geluidhinder van één of meer geluidbronnen. De belangrijkste bronnen van geluidhinder onder volwassenen in de gemeente Doetinchem zijn: brommers/scooters (35%), buren (31%) en wegverkeer <50 km/u (23%).

In 2022 ervaart 32% van de volwassenen in de gemeente Doetinchem matige tot ernstige geurhinder van één of meer geurbronnen. De belangrijkste bronnen van geurhinder onder volwassenen in de gemeente Doetinchem zijn: barbecues, vuurkorven en terrashaarden (16%), open haarden, allesbranders en andere houtkachels (15%) en landbouw- en veeteeltactiviteiten (8%).

Het aandeel volwassenen in de gemeente Doetinchem dat geluid- en/of geurhinder ervaart van één of meer bronnen verschilt niet significant van de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Geluid- en geurhinder 18 t/m 64 jaar, 2022
  Gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Ervaart matige tot ernstige geluidhinder van één of meer geluidbronnen 55% 51% 57%
Ervaart matige tot ernstige geurhinder van één of meer geurbronnen 32% 31% 32%
Als er een significant verschil (p<0,01) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over geluid- en geurhinder in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen.

Trends

V geluid  en geurhinder Doetinchem

Het aandeel volwassenen dat matige of ernstige geluidhinder ervaart van één of meer geluidbronnen in de gemeente Doetinchem lijkt te stijgen tussen 2020 en 2022, maar deze trend is niet significant. Het aandeel volwassenen dat matige of ernstige geurhinder ervaart van één of meer geurbronnen lijkt ook te stijgen, maar ook deze trend is niet significant.

In de Achterhoek lijkt het aandeel volwassenen dat matige of ernstige geluidhinder ervaart van één of meer geluidbronnen te stijgen tussen 2020 en 2022, maar deze trend is niet significant. Het aandeel volwassenen dat matige of ernstige geurhinder ervaart van één of meer geurbronnen lijkt ook te stijgen, maar ook deze trend is niet significant.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

Ernstige geluid  en geurhinder Achterhoek

Er zijn geen significante verschillen in de verschillende doelgroepen met betrekking tot het ervaren van geluid- en/of geurhinder in de Achterhoek.

Geluid- en geurhinder in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen dat matige tot ernstige geluidhinder ervaart van één of meer geluidbronnen, loopt uiteen van 42% in de gemeente Aalten tot 64% in de gemeente Epe. De gemeente Doetinchem (55%) behoort tot de gemeenten met de gemiddelde scores.

Het aandeel volwassenen dat matige tot ernstige geurhinder ervaart van één of meer geurbronnen, loopt uiteen van 26% in de gemeente Aalten tot 39% in de gemeente Oldebroek. De gemeente Doetinchem (32%) behoort tot de gemeenten met de gemiddelde scores.

Aandeel 19 65 jarigen dat ernstige geluidhinder ondervindt Aandeel 19 65 jarigen dat ernstige geurhinder ondervindt

Bronnen