Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Daarnaast stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64 jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 30% in 2015 naar 51% in 2040. Dat betekent dat in 2040 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkenden zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

 

Leeftijdsopbouw in de gemeente Doetinchem

De gemeente Doetinchem heeft ruim 56.500 inwoners; dit is 19% van alle inwoners in de Achterhoek. Op 1 januari 2016 is ruim eenvijfde van de inwoners van de gemeente Doetinchem 0-20 jaar; een op de vijf inwoners is 65 jaar of ouder. De groene druk ligt iets hoger dan de grijze druk.

De gemeente Doetinchem heeft een demografische druk van 72%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 72 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64 jaar). De demografische, groene en grijze druk liggen in de gemeente Doetinchem hoger dan de landelijke percentages, maar lager dan de percentages in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Bevolkingsomvang, 2016
  Gemeente Doetinchem   Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 56.827  100% 297.992 814.854 16.979.120
Per leeftijdscategorie          
0-19 jaar 12.767 22% 22% 23% 22%
20-44 jaar 15.932 28% 25% 27% 31%
45-64 jaar 17.046 30% 31% 30% 28%
65-80 jaar 8.313 15% 16% 16% 14%
80+ 2.709 5% 5% 5% 4%
Demografische druk   72% 77% 77% 69%
Groene druk   39% 39% 40% 38%
Grijze druk   34% 38% 37% 31%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

leeftijdsopbouw DoetinchemLeeftijdsopbouw Nederland

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognoses voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kennen een grote mate van onzekerheid. Daarom hebben onderstaande prognoses nadrukkelijk een indicatief karakter. Op basis van prognoses uit 2012 is het groeipercentage ten opzichte van het aantal inwoners in 2014  berekend.

Naar verwachting neemt de bevolkingsomvang in de gemeente Doetinchem de komende decennia af. Dit komt overeen met het beeld in de Achterhoek en in Noord- en Oost-Gelderland. In Nederland neemt de bevolkingsomvang naar verwachting toe.

Bevolkingsprognose, 2012
  Gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland  Nederland 
  Aantal  x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal inwoners per januari 20141 56,3   298,1   811,4   16.827,3  
Prognose aantal inwoners2                
2020 56,0 -1% 294,6 -1% 812,6 0% 17.141,01 +2%
2025 55,5 -2% 290,0 -3% 810,0 0% 17.389,11 +3%
2030 54,5 -3% 284,5 -5% 806,2 -1% 17.593,81 +5%
2035 53,1 -6% 278.2 -7% 801,4 -1% 17.739,21 +5%
1 Bron: CBS, 2014
2 Bron: Provincie Gelderland, 2012

Bevolkingsprognose gemeente DoetinchemNaast de bevolkingsomvang verandert ook de bevolkingssamenstelling de komende decennia. In de gemeente Doetinchem neemt naar verwachting het aantal 0-20 jarigen iets af tot 2035. Het aantal 20-65 jarigen neemt ook af en het aantal 65-plussers neemt naar verwachting toe.

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

Demografische druk

De demografische druk loopt uiteen van 72% in de gemeenten Harderwijk en Doetinchem tot 90% in de gemeente Lochem. De gemeente Doetinchem behoort dus tot de gemeenten met het laagste percentage.

De groene druk loopt uiteen van 37% in de gemeente Montferland tot 47% in de gemeente Elburg. De gemeente Doetinchem (39%) behoort tot de gemeenten met een laag percentage.

De grijze druk loopt uiteen van 29% in de gemeente Harderwijk tot 49% in de gemeente Lochem. De gemeente Doetinchem (34%) behoort ook hier tot de gemeenten die lager dan gemiddeld scoren.

Groene drukGrijze druk

Bronnen