Extra informatie

Sociaaleconomische status

Generieke algemene omschrijving Sociaaleconomische status

Sociaaleconomische status in de gemeente Voorst

Het gemiddeld besteedbaar inkomen is in de gemeente Voorst €37.500 euro per jaar per huishouden. Dit ligt hoger dan gemiddeld in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland.

In de gemeente Voorst heeft 6% van de particuliere huishoudens een laag inkomen. In deze huishoudens woont 7% van de minderjarige kinderen in de gemeente Voorst. Beide percentages zijn lager dan gemiddeld voor Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland.

Het percentage volwassenen dat aangeeft moeite te hebben met rondkomen is in de gemeente Voorst 15%. Dit is lager dan gemiddeld in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland.

In de gemeente Voorst heeft 42% van de volwassenen van 19 jaar en ouder een laag opleidingsniveau. Dit is hoger dan gemiddeld in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, maar komt overeen met het percentage volwassenen met een laag opleidingsniveau in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland.

Inkomen en opleidingsniveau van de bevolking, 2012-2014
  Voorst Midden IJssel-Oost Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
gemiddeld besteedbaar inkomen per particulier huishouden1 €37.500 €35.400 €35.000 €34.800
percentage volwassenen van 19 jaar en ouder dat moeite heeft met rondkomen2 15% 20% 19% 19%
percentage particuliere huishoudens met laag inkomen3 6% 8% 8% 10%
percentage minderjarige kinderen dat woont in particulier huishouden met laag inkomen3 7% 10% 9% 12%
percentage laag opgeleide volwassenen van 19 jaar en ouder2 42% 38% 41% 41%
1 Bron: CBS, 2014
2 Bron: Monitor Volwassenen en Ouderen, 2012
3 Bron: CBS, 2013
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

Landelijk is het percentage huishoudens met een laag inkomen tussen 2009 en 2013 gestegen. Ook het percentage minderjarige kinderen dat woont in een huishouden met een laag inkomen, is in die periode gestegen.

In de gemeente Voorst is het percentage huishoudens met een laag inkomen tussen 2010 en 2013 gestegen. Dit komt overeen met de trend in Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Het percentage minderjarige kinderen dat in een huishouden met een laag inkomen woont, is in de gemeente Voorst tussen 2009 en 2011 eerst nog wat gedaald, waarna tussen 2011 en 2013 een stijging te zien is. In Midden-IJssel/Oost-Veluwe is sinds 2010 een stijgende lijn te zien.

Het percentage volwassenen van 19 tot 65 jaar dat aangeeft moeite te hebben met rondkomen, is tussen 2008 en 2012 gelijk gebleven in de gemeente Voorst. In Midden-IJssel/Oost-Veluwe is dit percentage gestegen.

Het percentage volwassenen met een laag opleidingsniveau is tussen 2008 en 2012 gelijk gebleven in de gemeente Voorst. Dit percentage is gedaald in Midden-IJssel/Oost-Veluwe.

B huishoudens met laag inkomen VoorstB opleidingsniveau en rondkomen Voorst

Verschillen tussen doelgroepen in Midden IJssel/Oost Veluwe

B opleidingsniveau en rondkomen MIJOVVrouwen zijn vaker laag opgeleid dan mannen en geven ook vaker aan moeite te hebben met rondkomen dan mannen.  

Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt het percentage volwassenen met een laag opleidingsniveau toe. Verder geven de 19- tot 35-jarigen en 35- tot 50-jarigen vaker dan gemiddeld aan moeite te hebben met rondkomen, terwijl de 65- tot 75-jarigen en 75-plussers minder vaak dan gemiddeld aangeven moeite te hebben met rondkomen.

Naarmate het opleidingsniveau toeneemt, geven minder volwassenen aan moeite te hebben met rondkomen.

Alleenstaanden zijn vaker laag opgeleid dan samenwonenden en geven ook vaker aan moeite te hebben met rondkomen dan samenwonenden.  

Tot slot geven autochtonen minder vaak aan moeite te hebben met rondkomen dan allochtonen, waarbij met name niet-westerse allochtonen vaker moeite hebben met rondkomen.

Sociaaleconomische status in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel laag opgeleiden varieert van 33% in de gemeente Zutphen tot 52% in de gemeente Oldebroek. De gemeente Voorst (42%) scoort gemiddeld.

Het aandeel kinderen die wonen in een huishouden met een laag inkomen varieert van 6% in de gemeente Oost Gelre tot 13% in de gemeente Zutphen. De gemeente Voorst (7%) valt in de groep gemeenten waar relatief weinig kinderen wonen in een huishouden met een laag inkomen.

B Percentage kinderen die wonen in een huishouden met een laag inkomenB Percentage volwassenen van 19 jaar en ouder met een laag opleidingsniveau