Extra informatie

Geluid- en geurhinder

Generieke algemene omschrijving Geluid

Geluid- en geurhinder in de gemeente Voorst

In 2012 ervaart 12% van de 19-65 jarigen in de gemeente Voorst ernstige geluidhinder van één of meer geluidsbronnen. Geluidhinder wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door verkeer met een snelheid groter dan 50 km/uur (4%), verkeer met een snelheid minder dan 50 km/uur (4%) en buren (3%), 

Vier procent van de 19-65 jarigen in de gemeente Voorst ervaart ernstige geurhinder van één of meer geurbronnen. In de meeste gevallen is dit afkomstig van openhaard of allesbrander (2%).

Er zijn geen verschillen ten aanzien van geluid- en geurhinder tussen de gemeente Voorst en de regio Midden-IJssel / Oost-Veluwe en/of Noord- en Oost-Gelderland.

Geluid- en geurhinder bij 19-65 jarigen, 2012
  Gemeente Voorst Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Ervaart ernstige geluidhinder van één of meer geluidsbronnen 12% 9% 10%
Ervaart ernstige geurhinder van één of meer geurbronnen 4% 4% 4%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

Het weergeven van trends is niet mogelijk, omdat in de voorgaande monitor (van 2008) andere vraagstellingen zijn gebruikt voor geluid- en geurhinder.

Verschillen tussen doelgroepen in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

Ernstige geluid  en geurhinder MIJ OV

In de figuur is geluid- en geurhinder uitgesplitst naar de verschillende doelgroepen in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Er zijn statistisch significante verschillen tussen de verschillende opleidingsniveaus en leeftijdsgroepen voor wat betreft geluidoverlast. Voor geuroverlast zijn verschillen tussen te zien tussen allochtonen en autochtonen. Ook zijn er verschillen tussen alleenwonenden en samenwonenden voor wat betreft geuroverlast.

Geluid- en geurhinder in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 19-65 jarigen dat ernstige geluidhinder ervaart, varieert van 7% in de gemeente Nunspeet tot 14% in de gemeente Brummen. De gemeente Voorst behoort tot de die het hoogst scoren.

Het aandeel 19-65 jarigen dat ernstige geurhinder ervaart, varieert van 3% in de gemeente Berkelland tot 7% in de gemeente Brummen. De gemeente Voorst behoort tot de gemeenten die  onder het gemiddelde scoren.

Aandeel 19 65 jarigen dat ernstige geluidhinder ondervindtAandeel 19 65 jarigen dat ernstige geurhinder ondervindt