Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Generieke algemene omschrijving Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente Voorst

In 2016 verricht 40% van de volwassenen van 19-65 jaar in de gemeente Voorst vrijwilligerswerk. Eén op de zes volwassenen is mantelzorger. Twee procent van alle volwassenen in de gemeente Voorst is tamelijk zwaar belast tot overbelast door het geven van mantelzorg.

Er zijn geen (significante) verschillen tussen Voorst en de regio wat betreft vrijwilligerswerk en mantelzorg geven.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 19-65 jarigen, 2016
  Gemeente Voorst Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 40% 36% 37%
Is mantelzorger¹ 17% 16% 17%
Is tamelijk zwaar tot overbelast door mantelzorg geven 2% 2% 2%
¹ Langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

 Meer gegevens over vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

Trends

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg Voorst

Het aandeel vrijwilligers onder de 19-65 jarigen is gelijk gebleven tussen 2012 en 2016 in Midden-IJssel / Oost-Veluwe. In de gemeente Voorst is het aandeel vrijwilligers tussen 2012 en 2016 afgenomen.

Er zijn sinds 2012 meer volwassenen mantelzorg gaan verlenen in Midden-IJssel / Oost-Veluwe. Hetzelfde geldt voor de gemeente Voorst.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg MIJOV

Het aandeel vrouwen dat mantelzorg geeft is twee keer zo groot als het aandeel mannen.

35-65 jarigen doen vaker vrijwilligerswerk dan 19-34 jarigen.
Het grootste aandeel mantelzorgers bevindt zich in de leeftijdsgroep 50-64 jaar en het kleinste aandeel in de leeftijdsgroep 19-34 jaar. Mantelzorg wordt vaak gegeven door (schoon)kinderen. Volwassenen in de leeftijdsgroep 50-64 jaar hebben relatief vaak oudere ouders die hulpbehoevend zijn.

Hoogopgeleide volwassenen doen vaker vrijwilligerswerk dan volwassenen met een gemiddeld of laag opleidingsniveau.

Het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet of mantelzorg geeft verschilt niet tussen alleenwonende en samenwonende volwassenen.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 28% in de gemeente Doetinchem tot 47% in de gemeente Heerde. De gemeente Voorst behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel volwassenen dat mantelzorg geeft, varieert van 14% in de gemeente Apeldoorn tot 22% in de gemeente Aalten. Ook hier scoort de gemeente Voorst gemiddeld.

V vrijwilligerswerkV mantelzorg geven

Generieke algemene omschrijving Vrijwilligerswerk Ouderen

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente Voorst

In 2016 verricht 37% van de 65-plussers in de gemeente Voorst vrijwilligerswerk. Eén op de zes 65-plussers is mantelzorger; één op de twaalf 65-plussers ontvangt mantelzorg. Eén procent van alle 65-plussers in de gemeente Voorst is tamelijk zwaar belast tot overbelast door het geven van mantelzorg.

Er zijn geen (significante) verschillen tussen gemeente Voorst en de regio wat betreft vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 65-plussers, 2016
  Gemeente Voorst Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 37% 35% 36%
Is mantelzorger¹ 17% 16% 15%
Is mantelzorgontvanger 8% 10% 11%
Is tamelijk zwaar tot overbelast door mantelzorg geven 1% 2% 2%
1 Langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

O Vrijwilligerswerk en mantelzorg MIJOV

Mannen doen vaker vrijwilligerswerk dan vrouwen.
Een groter aandeel vrouwen dan mannen ontvangt mantelzorg. Dat heeft deels met de leeftijd te maken. Onder de oudste ouderen zijn meer vrouwen dan mannen, en de zorgbehoefte neemt toe met de leeftijd.

Onder 65-74 jarigen is het aandeel vrijwilligers en mantelzorgers groter dan onder 75-plussers.
Het aandeel 75-plussers dat mantelzorg ontvangt, is ruim drie keer zo groot als het aandeel 65-74 jarigen dat mantelzorg ontvangt.

Naarmate het opleidingsniveau toeneemt, is het aandeel vrijwilligers en mantelzorgers groter.
Het aandeel dat mantelzorg ontvangt, is kleiner bij hoger opgeleiden. Deels hangt dit samen met de leeftijd. Jongere ouderen zijn gemiddeld hoger opgeleid en hebben minder zorg nodig dan oudere ouderen.

Van de 65-plussers die met minimaal één persoon samen wonen, is een groter aandeel vrijwilliger en/of mantelzorger dan van de 65-plussers die alleen wonen.
Van de alleenwonende 65-plussers ontvangt een groter aandeel mantelzorg dan van de samenwonende 65-plussers. Dit hangt deels samen met de leeftijd: oudere ouderen wonen vaker alleen en hebben vaker zorg nodig dan jongere ouderen.

 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in Noord- en Oost-Gelderland

O vrijwilligerswerk

Het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 29% in de gemeente Doetinchem tot 44% in de gemeente Lochem. De gemeente Voorst 37% behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel 65-plussers dat mantelzorg geeft, varieert van 13% in de gemeente Montferland tot 21% in de gemeente Ermelo. De gemeente Voorst 17% behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel 65-plussers dat mantelzorg ontvangt, varieert van 7% in de gemeente Lochem tot 16% in de gemeente Montferland. De gemeente Voorst 8% behoort tot de gemeenten met minder mantelzorgontvangers dan gemiddeld in de regio.

 

O mantelzorg gevenO mantelzorg ontvangen