Gewicht

Generieke algemene omschrijving Overgewicht
Generieke algemene omschrijving gewicht Jeugd

Gewicht in de gemeente Voorst

In de gemeente Voorst is in de jaren 2014 - 2016 6% van de 3-jarigen, 11% van de 5/6-jarigen en 16% van de 12/13-jarigen te zwaar. Ernstig ondergewicht komt voor bij 2% van de 5/6-jarigen en 2% van de 12/13-jarigen. In de gemeente Voorst hebben meer 12/13-jarigen overgewicht of obesitas dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht jeugd, 2014-2016
    Gemeente Voorst Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
3-jarigen1 overgewicht of obesitas 6% 8% 8%
5/6-jarigen2 overgewicht of obesitas 11% 10% 10%
  ernstig ondergewicht 2% 2% 2%
12/13-jarigen2 overgewicht of obesitas 16% 14% 14%
  ernstig ondergewicht 2% 2% 2%
1 : Bron Vérian Jeugdgezondheidszorg, betreft kalenderjaar 2014 en 2015
2 : Betreft schooljaar 2014-2015 en 2015-2016
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer cijfers over gewicht in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers Jeugdgezondheidszorg.

Trends

J gewicht VoorstIIn Midden-IJssel/Oost-Veluwe is sinds schooljaar 2010-2011 een dalende trend te zien in het aandeel 5/6-jarigen dat te zwaar is. In de gemeente Voorst is geen significante trend te zien

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

J gewicht MIJOVMeisjes van 3 jaar hebben vaker obesitas dan jongens van dezelfde leeftijd.

Meisjes van 5/6 jaar hebben vaker overgewicht of obesitas dan jongens van die leeftijd.

12/13-jarige meisjes hebben even vaak overgewicht of obesitas als jongens van dezelfde leeftijd.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

K 5 6 jarigen met ernstig ondergewichtHet aandeel 5/6-jarigen met ernstig ondergewicht loopt uiteen van 0,4% in de gemeente Lochem tot 3,5% in de gemeente Ermelo.
Het aandeel 5/6-jarigen met overgewicht of obesitas loopt uiteen van 8% in de gemeente Epe tot 13% in de gemeente Oldebroek.
Het aandeel 12/13-jarigen met overgewicht of obesitas loopt uiteen van 11% in de gemeente Aalten tot 21% in de gemeente Oldebroek.

De gemeente Voorst behoort zowel ten aanzien van het percentage 5/6-jarigen met ernstig ondergewicht, het percentage 5/6-jarigen met overgewicht of obesitas, als het percentage 12/13-jarigen met overgewicht of obesitas tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

K 5 6 jarigen met overgewicht incl obesitasK 12 13 jarigen met overgewicht incl obesitas

Zie ook

Cijfers jeugdgezondheidszorg Gemeente Voorst - gewicht 2010-2016
Generieke algemene omschrijving Overgewicht Volwassenen

Gewicht in de gemeente Voorst

In de gemeente Voorst heeft in 2016 8% van de volwassenen ondergewicht en 45% een normaal gewicht. Bijna de helft van de volwassenen in de gemeente Voorst heeft matig overgewicht (35%) of ernstig overgewicht (13%). Het percentage volwassenen met matig en ernstig overgewicht komt overeen met het gemiddelde in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht 19-65 jarigen, 2016
  Gemeente Voorst Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 8% 5% 6%
Normaal gewicht 45% 46% 45%
Matig overgewicht 35% 36% 36%
Ernstig overgewicht 13% 13% 13%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en volwassenen 2016.

Trends

V gewicht Voorst

In de gemeente Voorst en de Midden-IJssel/Oost-Veluwe is het percentage volwassenen met overgewicht gelijk gebleven ten opzichte van 2012.

Verschillen tussen doelgroepen in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe

V gewicht MIJ OV

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen. Vrouwen hebben vaker ernstig overgewicht dan mannen.

Naarmate de leeftijd toeneemt, komen matig en ernstig overgewicht vaker voor.

Naarmate het opleidingsniveau lager is, komt ernstig overgewicht vaker voor.

Onder alleenwonende volwassenen komt ernstig overgewicht vaker voor dan onder samenwonende volwassenen.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen met matig overgewicht loopt uiteen van 32% in de gemeente Harderwijk tot 39% in de gemeente Doetinchem. Het aandeel volwassenen met ernstig overgewicht loopt uiteen van 9% in de gemeente Oost Gelre tot 17% in de gemeente Oude IJsselstreek.

De gemeente Voorst behoort wat betreft het percentage volwassenen met matig overgewicht (35%) en ernstig overgewicht (13%) tot de gemeenten met gemiddelde scores.

 

V matig overgewicht, 2016V ernstig overgewicht, 2016

Gewicht in de gemeente Voorst

In de gemeente Voorst heeft in 2016 2% van de 65-plussers ondergewicht en 34% een normaal gewicht. Bijna twee op de drie 65-plussers in de gemeente Voorst heeft matig overgewicht (48%) of ernstig overgewicht (16%). Het percentage ouderen met matig overgewicht is hoger dan het gemiddelde in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe.

Gewicht 65-plussers, 2016
  Gemeente Voorst Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 2% 3% 3%
Normaal gewicht 34% 39% 37%
Matig overgewicht 48% 42% 43%
Ernstig overgewicht 16% 16% 17%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

O overgewicht MIJ OV

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen. Vrouwen hebben vaker ernstig overgewicht dan mannen.

Er is geen verschil tussen de leeftijdsgroepen voor wat betreft het voorkomen van matig en ernstig overgewicht.

Laag- en middenopgeleide ouderen hebben vaker matig overgewicht dan hoogopgeleide ouderen. Ernstig overgewicht komt vaker voor naarmate het opleidingsniveau lager is.

Bij alleenwonende ouderen komen matig en ernstig overgewicht even vaak voor als bij samenwonende ouderen.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 65-plussers met matig overgewicht loopt uiteen van 38% in de gemeente Zutphen tot 51% in de gemeente Aalten. Het aandeel 65-plussers met ernstig overgewicht loopt uiteen van 12% in de gemeente Lochem tot 24% in de gemeente Oude IJsselstreek.

De gemeente Voorst behoort wat betreft het percentage 65-plussers met matig overgewicht (48%) tot de gemeenten met ongunstige scores. Wat betreft ernstig overgewicht (16%), behoort de gemeente Voorst tot de gemeenten met gemiddelde scores.

O matig overgewichtO ernstig overgewicht