Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

 

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Harderwijk

De gemeente Harderwijk telt op 1 januari 2017 ruim 19.000 particuliere huishoudens. In 38% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets meer dan één op de vijf  huishoudens met kinderen in de gemeente Harderwijk betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Harderwijk 33% uit van het aantal huishoudens; dat is meer dan in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland, maar minder dan in Nederland. Iets meer dan een derde van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Harderwijk bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Harderwijk woont 3% in een institutioneel huishouden. De overig 97% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2017 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Harderwijk 2,3; dat is iets meer dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2017
  gemeente Harderwijk gemeente Harderwijk Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 19.690        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 5.812 30% 32% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 7.451 38% 39% 36% 33%
   Eenouderhuishoudens 1.392 7% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 6.427 33% 29% 31%  38%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 2.323 12% 12% 14%  12%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied VeluweDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. Daarna blijft het aantal huishoudens vermoedelijk constant. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting groeit het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Harderwijk tussen 2020 en 2040 met ongeveer 8%. Voor het COROP-gebied Veluwe wordt een groei van 8% verwacht tussen 2020 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Veluwe tussen 2020 en 2040 met 15% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 5%.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 25% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Zutphen. De gemeente Harderwijk (33%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gemiddelde categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,2% in de gemeente Oldebroek tot 7,9% in de gemeente Zutphen. De gemeente Harderwijk (7,1%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de ongunstige categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen