Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Daarnaast stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64 jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 30% in 2015 naar 51% in 2040. Dat betekent dat in 2040 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkenden zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

 

Leeftijdsopbouw in de gemeente Harderwijk

De gemeente Harderwijk heeft bijna 46.000 inwoners; dit is 27% van alle inwoners op de Noord-Veluwe. Op 1 januari 2016 is een kwart van de inwoners van de gemeente Harderwijk 0-20 jaar; bijna een op de zes inwoners is 65 jaar of ouder. Het verschil in percentages tussen deze twee leeftijdsgroepen is ook terug te zien in de groene en grijze druk; de groene druk ligt hoger dan de grijze druk.

De gemeente Harderwijk heeft een demografische druk van 72%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 72 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64 jaar). De demografische druk ligt hoger dan het landelijke percentage, maar lager dan in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. De groene druk is hoger in de gemeente Harderwijk dan in Nederland; de grijze druk is lager dan in Nederland, Noord- en Oost-Gelderland en de Noord-Veluwe.

Bevolkingsomvang, 2016
  Gemeente Harderwijk   Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 45.966  100% 169.857 814.854 16.979.120
Per leeftijdscategorie          
0-19 jaar 11.491 25% 25% 23% 22%
20-44 jaar 14.219 31% 29% 27% 31%
45-64 jaar 12.479 27% 28% 30% 28%
65-80 jaar 5.863 13% 14% 16% 14%
80+ 1.914 4% 5% 5% 4%
Demografische druk - 72% 77% 77% 69%
Groene druk - 43% 44% 40% 38%
Grijze druk - 29% 33% 37% 31%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

leeftijdsopbouw HarderwijkLeeftijdsopbouw Nederland

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognoses voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kennen een grote mate van onzekerheid. Daarom hebben onderstaande prognoses nadrukkelijk een indicatief karakter. Op basis van prognoses uit 2012 is het groeipercentage ten opzichte van het aantal inwoners in 2014  berekend.

Naar verwachting neemt de bevolkingsomvang in de gemeente Harderwijk de komende decennia toe. Dit komt overeen met het beeld in de Noord-Veluwe en in Nederland. In Noord- en Oost-Gelderland neemt de bevolkingsomvang naar verwachting iets af.

Bevolkingsprognose, 2012
  Gemeente Harderwijk Noord-Veluwe  Noord- en Oost-Gelderland  Nederland 
  Aantal  x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal inwoners per januari 20141 45,7   167,8   811,4   16.827,3  
Prognose aantal inwoners2                
2020 49,3 +8% 173,1 +3% 812,6 0% 17.141,01 +2%
2025 51,8 +13% 176,4 +5% 810,0 0% 17.389,11 +3%
2030 54,3 +19% 180,1 +7% 806,2 -1% 17.593,81 +5%
2035 56,3 +23% 183,9 +10% 801,4 -1% 17.739,21 +5%
1 Bron: CBS, 2014
2 Bron: Provincie Gelderland, 2012

Bevolkingsprognose gemeente HarderwijkNaast de bevolkingsomvang verandert ook de bevolkingssamenstelling de komende decennia. In de gemeente Harderwijk neemt naar verwachting zowel het aantal 0-20 jarigen als het aantal 20-65 jarigen en het aantal 65-plussers toe.

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

Demografische drukDe demografische druk loopt uiteen van 72% in de gemeenten Harderwijk en Doetinchem tot 90% in de gemeente Lochem. De gemeente Harderwijk behoort dus tot de gemeenten met de laagste demografische druk in Noord- en Oost-Gelderland.

De groene druk loopt uiteen van 37% in de gemeente Montferland tot 47% in de gemeente Elburg. De gemeente Harderwijk (43%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

De grijze druk loopt uiteen van 29% in de gemeente Harderwijk tot 49% in de gemeente Lochem. De gemeente Harderwijk is hiermee de gemeente met de laagste grijze druk in Noord- en Oost-Gelderland.

Groene drukGrijze druk

Bronnen