Geluid- en geurhinder

We hebben allemaal te maken met geluiden in onze leefomgeving; op het werk, onderweg, maar ook in en om ons huis. Sommige geluiden zijn prettig, andere geluiden kunnen ervaren worden als storend of ongewenst. Wanneer geluid als ongewenst wordt ervaren, doordat het bijvoorbeeld te hard klinkt of te lang duurt, dan kan dat invloed hebben op de gezondheid en het welzijn. De belangrijkste gezondheidseffecten zijn:

  • (ernstige) hinder, slaapverstoring, verstoring van de dagelijkse activiteiten en stress.
  • verhoogde bloeddruk en verhoogde niveaus van het stresshormoon cortisol, waardoor het risico op hart- en vaatziekten en psychische aandoeningen wordt verhoogd;
  • negatieve invloed op het leervermogen van kinderen.

De gevoeligheid voor en de effecten van geluidhinder kunnen verschillen tussen individuen. 

Een frisse geur geeft vaak een goed gevoel. Geur afkomstig van industrie, wegverkeer en veehouderij wordt vaak als negatief ervaren. Dit kan leiden tot verschillende gezondheidseffecten:

  • ergernis en angst; deze kunnen vervolgens leiden tot stressverschijnselen als hoofdpijn, benauwdheid en misselijkheid;
  • ongezond gedrag; te denken valt aan het sluiten van ramen waardoor minder wordt geventileerd, of aan het niet graag buiten zijn waardoor men minder beweging en daglicht krijgt;
  • verstoring van het sociale leven; bijvoorbeeld doordat men bezoek niet graag uitnodigt en/of familie of vrienden niet graag op bezoek komen.

Bovengenoemde oorzaken kunnen vervolgens leiden tot depressieve klachten. Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen, want ook hier geldt dat de individuele gevoeligheid en beleving verschilt van mens tot mens.

Geluid- en geurhinder in de gemeente Harderwijk

In 2012 ervaart 13% van de 19-65 jarigen in de gemeente Harderwijk ernstige geluidhinder van één of meer geluidsbronnen. Geluidhinder wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door buren (6%) , verkeer met een snelheid groter dan 50 km/uur (3%)  en verkeer met een snelheid lager dan 50 km/uur (3%).

Vijf procent van de 19-65 jarigen in de gemeente Harderwijk ervaart ernstige geurhinder van één of meer geurbronnen. In de meeste gevallen is dit afkomstig van riolering of zuivering (2%) en openhaard of allesbrander (2%).

In de gemeente Harderwijk wordt vaker ernstige geluidhinder ervaren dan gemiddeld in de regio Noord-Veluwe en in Noord- en Oost-Gelderland. Er zijn geen verschillen ten aanzien van geurhinder tussen de gemeente Harderwijk en de Noord-Veluwe en/of Noord- en Oost-Gelderland.

Geluid- en geurhinder bij 19-65 jarigen, 2012
  Gemeente Harderwijk Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Ervaart ernstige geluidhinder van één of meer geluidsbronnen 13% 10% 10%
Ervaart ernstige geurhinder van één of meer geurbronnen 5% 5% 4%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

Het weergeven van trends is niet mogelijk, omdat in de voorgaande monitor (van 2008) andere vraagstellingen zijn gebruikt voor geluid- en geurhinder.

Verschillen tussen doelgroepen in de regio Noord-Veluwe

Ernstige geluid  en geurhinder Noord Veluwe

In de figuur is geluid- en geurhinder uitgesplitst naar de verschillende doelgroepen in de Noord-Veluwe. Statistisch significante verschillen zijn alleen aangetoond tussen de verschillende opleidingsniveaus voor geluidhinder.

Geluid- en geurhinder in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 19-65 jarigen dat ernstige geluidhinder ervaart, varieert van 7% in de gemeente Nunspeet tot 14% in de gemeente Brummen. De gemeente Harderwijk behoort tot de gemeenten die bovengemiddeld scoren.

Het aandeel 19-65 jarigen dat ernstige geurhinder ervaart, varieert van 3% in de gemeente Berkelland tot 7% in de gemeente Brummen. De gemeente Harderwijk behoort tot de gemeenten in de middenmoot.

Aandeel 19 65 jarigen dat ernstige geluidhinder ondervindtAandeel 19 65 jarigen dat ernstige geurhinder ondervindt

Bronnen