Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek telt op 1 januari 2017 bijna 17.000 particuliere huishoudens. In 36% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Nederland. Eén op de zes huishoudens met kinderen is een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Oude IJsselstreek 30% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets minder dan de helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Oude IJsselstreek bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Oude IJsselstreek woont 5% in een institutioneel huishouden. De overige 95% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2017 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Oude IJsselstreek 2,3; dat is iets groter dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2017
  gemeente Oude IJsselstreek gemeente Oude IJsselstreek Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 16.914        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 5.780 34% 34% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 6.005 36% 35% 36% 33%
   Eenouderhuishoudens 965 6% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 5.129 30% 30% 31% 38%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 2.351 14% 14% 14% 13%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied AchterhoekDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting neemt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Oude IJsselstreek tussen 2020 en 2040 met 4% af. Voor het COROP-gebied Achterhoek wordt een daling van 4% verwacht tussen 2020 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Achterhoek tussen 2020 en 2040 met 9% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 7% zal dalen.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,2% in de gemeente Oldebroek tot 7,9% in de gemeente Zutphen. De gemeente Oude IJsselstreek (5,7%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de gemiddelde categorie.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 25% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Zutphen. De gemeente Oude IJsselstreek (30%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gemiddelde categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen