Huishoudens

Demografische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door de vergrijzing neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat mantelzorg kan verlenen af. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een toename van het zorggebruik.  

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek telt op 1 januari 2022 ruim 17.100 particuliere huishoudens. In 34% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is hoger dan gemiddeld in Nederland. Iets meer dan één op de zes huishoudens met kinderen zijn eenouderhuishoudens.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Oude IJsselstreek 32% uit van het totaal aantal huishoudens; dat is lager dan gemiddeld in Nederland. Iets minder dan de helft (47%) van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Oude IJsselstreek bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Oude IJsselstreek woont 6% in een instelling, zoals een verzorgingstehuis of een revalidatiecentrum. De overige 94% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2022 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Oude IJsselstreek 2,2; dat is iets hoger dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 1 januari 2022
  gemeente Oude IJsselstreek

gemeente Oude IJsselstreek

Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 17.197         
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 5.857 34% 35% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 5.811 34% 34% 34% 32%
   Eenouderhuishoudens 1.019 6% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 5.529 32% 32% 33% 39%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 2.591 15% 15% 14% 13%
Bron: CBS, 2022
Als er een significant verschil (p<0,01) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied Achterhoek

De verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 11% tussen 2022 en 2042. Dit komt vooral door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Vergrijzing speelt hierbij een belangrijke rol. De grote generaties van net na de oorlog worden ouder en leven langer dan de generaties voor hen. Ouderen hebben een grotere kans om alleen te komen wonen doordat hun partner overlijdt of doordat ze zijn gescheiden.

Naar verwachting daalt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Oude IJsselstreek tussen 2022 en 2042 met ongeveer 3%. Voor de Achterhoek wordt een afname van ongeveer 1% verwacht. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens in Oude IJsselstreek tussen 2022 en 2042 met 3% zal stijgen. In de Achterhoek wordt een stijging van 7% verwacht. Voor eenouderhuishoudens in de gemeente Oude IJsselstreek wordt tussen 2022 en 2042 een stijging verwacht van 8%. In de Achterhoek wordt een stijging van 1% verwacht.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 5% in de gemeente Heerde tot 8% in de gemeente Zutphen. De gemeente Oude IJsselstreek (5,9%) hoort bij de gemeenten met de gemiddelde scores.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 26% in de gemeente Oldebroek tot 39% in de gemeente Zutphen. De gemeente Oude IJsselstreek (32,2%) hoort bij de gemeenten met de gemiddelde scores.

Eenouderhuishoudens Eenpersoonshuishoudens

Bronnen