Extra informatie

Eenzaamheid

Generieke algemene omschrijving Eenzaamheid
Generieke algemene omschrijving Eenzaamheid Ouderen

Eenzaamheid in de gemeente Oude IJsselstreek

In 2016 is 42% de 65-plussers in de gemeente Oude IJsselstreek eenzaam: 35% is matig eenzaam, 5% is ernstig eenzaam en 2% is zeer ernstig eenzaam. Sociale eenzaamheid komt het meest voor (41%); bij een kleiner deel is (ook) sprake van emotionele eenzaamheid (33%).

Eén op de elf 65-plussers is (enigszins tot sterk) sociaal uitgesloten.

Het aandeel ouderen dat emotioneel eenzaam is, is in gemeente Oude IJsselstreek groter dan in de Achterhoek.

Eenzaamheid en sociale uitsluiting bij 65-plussers, 2016
  Gemeente Oude IJsselstreek Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Is eenzaam 42% 41% 42%
   Is matig eenzaam 35% 34% 35%
   Is (zeer) ernstig eenzaam 8% 7% 8%
Is sociaal eenzaam 41% 41% 42%
Is emotioneel eenzaam 33% 28% 29%
Is sociaal uitgesloten 9% 8% 8%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over eenzaamheid en sociale uitsluiting in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

O Eenzaamheid AH

Er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft eenzaamheid en sociale uitsluiting.

75-plussers zijn vaker eenzaam dan 65-74-jarigen.

Naarmate het opleidingsniveau hoger is, voelen minder mensen zich eenzaam en zijn minder mensen sociaal uitgesloten.

Alleenwonende 65-plussers zijn veel vaker eenzaam en sociaal uitgesloten dan 65-plussers die niet alleen wonen.

 

Eenzaamheid en sociale uitsluiting in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel eenzame 65-plussers varieert van 34% in de gemeente Heerde tot 48% in de gemeente Apeldoorn. De gemeente Oude IJsselstreek (42%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel 65-plussers dat sociaal is uitgesloten varieert van 5% in de gemeente Voorst tot 11% in de gemeente Montferland. De gemeente Oude IJsselstreek (9%) behoort tot de gemeenten die ongunstig scoren ten opzichte van het gemiddelde in Noord- en Oost-Gelderland.

 

O sociaal uitgeslotenO eenzaamheid