Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Daarnaast stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64 jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 30% in 2015 naar 51% in 2040. Dat betekent dat in 2040 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkenden zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

 

Leeftijdsopbouw in de gemeente Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek heeft bijna 40.000 inwoners; dit is 13% van alle inwoners in de Achterhoek. Op 1 januari 2016 is ruim een op de vijf van de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek 0-20 jaar; ook is ruim een op de vijf inwoners 65 jaar of ouder.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft een demografische druk van 78%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 78 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64 jaar). Vergeleken met het landelijke percentage heeft de gemeente Oude IJsselstreek een hoge demografische, groene en grijze druk. De grijze druk ligt ook iets hoger dan het percentage in Noord- en Oost-Gelderland, de groene druk juist iets lager.

Bevolkingsomvang, 2016
  Gemeente Oude IJsselstreek   Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 39.657  100% 297.992 814.865 16.979.120
Per leeftijdscategorie          
0-19 jaar 8.765 22% 22% 23% 22%
20-44 jaar 9.890 25% 25% 27% 31%
45-64 jaar 12.432 31% 31% 30% 28%
65-80 jaar 6.495 16% 16% 16% 14%
80+ 2.075 5% 5% 5% 4%
Demografische druk   78% 77% 77% 69%
Groene druk   39% 39% 40% 38%
Grijze druk   38% 38% 37% 31%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

leeftijdsopbouw Oude IJsselstreekLeeftijdsopbouw Nederland

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognoses voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kennen een grote mate van onzekerheid. Daarom hebben onderstaande prognoses nadrukkelijk een indicatief karakter. Op basis van prognoses uit 2012 is het groeipercentage ten opzichte van het aantal inwoners in 2014  berekend.

Naar verwachting neemt de bevolkingsomvang in de gemeente Oude IJsselstreek de komende decennia af. Dit komt overeen met het beeld in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland. In Nederland neemt de bevolkingsomvang naar verwachting toe.

Bevolkingsprognose, 2012
  Gemeente Oude IJsselstreek Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland  Nederland 
  Aantal  x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal inwoners per januari 20141 39,6   298,1   811,4   16.827,3  
Prognose aantal inwoners2                
2020 38,7 -2% 294,6 -1% 812,6 0% 17.141,01 +2%
2025 38,1 -4% 290,0 -3% 810,0 0% 17.389,11 +3%
2030 37,3 -6% 284,5 -5% 806,2 -1% 17.593,81 +5%
2035 36,4 -8% 278.2 -7% 801,4 -1% 17.739,21 +5%
1 Bron: CBS, 2014
2 Bron: Provincie Gelderland, 2012

Bevolkingsprognose gemeente Oude IJsselstreekNaast de bevolkingsomvang verandert ook de bevolkingssamenstelling de komende decennia. In de gemeente Oude IJsselstreek neemt naar verwachting het aantal 0-20 jarigen iets af tot 2035. Het aantal 20-65 jarigen neemt ook af en het aantal 65-plussers neemt naar verwachting toe.

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

Demografische drukDe demografische druk loopt uiteen van 72% in de gemeenten Harderwijk en Doetinchem tot 90% in de gemeente Lochem. De gemeente Oude IJsselstreek (78%) behoort tot de gemeenten met een laag percentage.

De groene druk loopt uiteen van 37% in de gemeente Montferland tot 47% in de gemeente Elburg. De gemeente Oude IJsselstreek (39%) behoort tot de gemeenten met een lager percentage dan gemiddeld.

De grijze druk loopt uiteen van 29% in de gemeente Harderwijk tot 49% in de gemeente Lochem. De gemeente Oude IJsselstreek (38%) behoort hier tot de gemeenten met een gemiddeld percentage.

Groene drukGrijze druk

Bronnen