Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

De komende jaren zal de Nederlandse bevolking blijven groeien. Naar verwachting bereiken we in 2029 een inwonertal van 18 miljoen. Daarnaast zal het aantal ouderen komende jaren sterk toenemen: bijna een kwart van de bevolking zal in 2029 65 jaar of ouder zijn. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Bovendien stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting.

Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64-jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 33% in 2020 naar 47% in 2060. Dat betekent dat in 2060 voor iedere potentieel werkende persoon bijna twee 65-plussers zijn.

De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

De groene druk is de verhouding tussen het aantal personen tussen de toekomstige beroepsbevolking (0-20-jarigen), en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64-jarigen). De grijze en groene druk maken samen de demografische druk; de verhouding tussen de werkende klasse en de jongeren en ouderen. Naar verwachting zullen zowel de groene als demografische druk de komende jaren toenemen van 37% naar 39% en van 70% naar 86% respectievelijk in 2060.

Leeftijdsopbouw in de gemeente Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek heeft ruim 39.000 inwoners. Op 1 januari 2020 is iets meer dan één op de vijf inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek 0-19 jaar. Bijna een kwart van de inwoners is 65 jaar of ouder.  

De gemeente Oude IJsselstreek heeft een demografische druk van 80%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 80 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64 jaar). Vergeleken met het landelijke percentage en het percentage van de Achterhoek, heeft de gemeente Oude IJsselstreek een hoge demografische en grijze druk. Oude IJsselstreek heeft een hogere grijze druk dan regio Noord- en Oost-Gelderland. 

Bevolkingsomvang, 2020
  Gemeente Oude IJsselstreek   Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 39.388  100% 298.804

827.731

17.407.585
Per leeftijdscategorie          
0-19 jaar 8.137 21% 21% 22% 22%
20-44 jaar 9.716 25% 25% 26% 31%
45-64 jaar 12.162 31% 31% 29% 28%
65-80 jaar 7.135 18% 18% 17% 15%
80+ 2.238 6% 6% 5% 5%
Demografische druk   80% 79% 80% 70%
Groene druk   37% 37% 39% 37%
Grijze druk   43% 42% 40% 33%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

leeftijdsopbouw Nederlandleeftijdsopbouw Oude IJsselstreek

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

De demografische druk loopt uiteen van 74% in de gemeente Doetinchem tot 94% in de gemeente Lochem. De gemeente Oude IJsselstreek (80%) behoort tot de gemeenten met een lage demografische druk. 

De grijze druk loopt uiteen van 32% in de gemeente Harderwijk tot 55% in de gemeente Lochem. De gemeente Oude IJsselstreek (43%) behoort tot de gemeenten met een gemiddelde grijze druk. 

 

 

Demografische drukGrijze druk

Bronnen