Extra informatie

Arbeidsparticipatie

Generieke algemene omschrijving Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie in de gemeente Oude IJsselstreek

Van de 15-75 jarigen in de gemeente Oude IJsselstreek heeft 64% betaald werk, dit is minder dan in de regio. In de gemeente Oude IJsselstreek hebben in 2015 ongeveer 3.800 volwassenen een uitkering. Dat is 15% van de potentiële beroepsbevolking (15 – 65 jarigen). Acht procent heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO), 4% een werkloosheidswetsuitkering (WW) en 3% een bijstandsuitkering.

Arbeidsparticipatie, januari 2015
  Gemeente Oude IJsselstreek Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Betaald werk (15 - 75 jarigen) 19.052 64% 66% 66% 65%
AO-uitkering (15 - 65 jarigen) 1.980 8% 8% 8% 6%
WW-uitkering (15 - 65 jarigen) 1.080 4% 4% 4% 3%
Bijstandsuitkering (15 - 65 jarigen) 710 3% 3% 3% 3%
Bron: CBS statline
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

 

Trends

In Nederland is het aantal volwassenen met betaald werk tussen 2008 en 2013 afgenomen. Tussen 2013 en 2015 is het stabiel.

Het aantal volwassenen met een uitkering is tussen 2008 en 2014 gestegen. Vanaf 2014 lijkt het aantal volwassenen met een uitkering te stabiliseren.

In de Achterhoek is het aantal volwassenen met betaald werk tussen 2008 en 2012 ongeveer hetzelfde gebleven. Na 2012 is er een lichte daling in het aantal volwassenen met betaald werk. Het aantal volwassenen met een uitkering is toegenomen.

In de gemeente Oude IJsselstreek is het aandeel volwassenen met betaald werk tussen 2008 en 2015 afgenomen.

Het aantal volwassenen met een uitkering is tussen 2008 en 2015 toegenomen. Vooral het aantal volwassenen met een WW-uitkering is tussen 2008 en 2015 gestegen. Het aantal volwassenen met een bijstandsuitkering is minder sterk gestegen en het aantal met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is tussen 2008 en 2011 licht gestegen en daarna weer licht gedaald.

 

Arbeidsparticipatie Oude IJsselstreekUitkeringen Oude IJsselstreek

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

Arbeidsparticipatie AHMannen hebben vaker betaald werk dan vrouwen.

Volwassenen in de leeftijd van 50-64 jaar hebben minder vaak betaald werk en vaker een uitkering dan de jongere leeftijdsgroepen.

Volwassenen met een laag opleidingsniveau hebben minder vaak betaald werk dan midden- en hoogopgeleiden. Het aandeel volwassenen dat een uitkering ontvangt, is onder laagopgeleiden bijna drie keer zo groot als onder midden- en hoogopgeleide volwassenen.

Samenwonende volwassenen hebben vaker betaald werk dan alleenwonende volwassenen. Van de alleenwonende volwassenen ontvangt bijna een kwart een uitkering. Dit percentage is ongeveer 2,5 keer zo groot als dat van samenwonende volwassenen.

Niet-westerse allochtonen hebben minder vaak betaald werk dan westerse allochtonen en autochtonen. Daarnaast is het aandeel niet-westerse allochtonen dat een uitkering ontvangt hoger dan het aandeel westerse allochtonen en autochtonen dat een uitkering ontvangt.

Arbeidsparticipatie in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 15-75 jarigen met een betaalde baan (minimaal 12 uur per week), loopt uiteen van 63% in de gemeente Zutphen tot 69% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Oude IJsselstreek (64%) behoort tot de gemeenten die onder gemiddeld (ongunstiger) scoren.

Het aandeel 15-65 jarigen dat een uitkering ontvangt, loopt uiteen van 10% in de gemeente Putten tot 21% in de gemeente Zutphen. De gemeente Oude IJsselstreek (15%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

 

Het aandeel 15 65 jarigen dat een uitkering ontvangt, 2015Het aandeel 15 75 jarigen met een betaalde baan, 2015