Voeding

Een gevarieerd en gezond voedingspatroon draagt bij aan een goede gezondheid en het welbevinden van mensen. Het draagt bij aan een gezond gewicht en aan het voorkomen van ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose en een aantal vormen van kanker.

Het dagelijks eten van voldoende groente en fruit en het beperken van zoete dranken zijn belangrijke elementen van een gezond voedingspatroon van kinderen. Voor kinderen tussen 1 en 12 jaar beveelt het Voedingscentrum dagelijks 50-200 gram groente en 1,5 tot 2 porties fruit aan, waarbij de kleinste hoeveelheden voor de jongste kinderen gelden. Voor sap, diksap, limonade of frisdrank is de aanbeveling om dit maar één keer in de week te drinken. Zoete dranken bevatten namelijk veel suiker en dus veel calorieën. Water is de beste dorstlesser.

Voeding in de gemeente Oude IJsselstreek

In de gemeente Oude IJsselstreek eet 58% van de kinderen dagelijks fruit en eet 44% dagelijks groente. Een kwart van de kinderen drinkt dagelijks meer dan twee zoete drankjes. Het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet, is lager in de gemeente Oude IJsselstreek dan in de Achterhoek.

Voeding kinderen, 2017
  gemeente Oude IJsselstreek Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Eet dagelijks fruit 58% 63% 62%
Eet dagelijks groente 44% 47% 44%
Drinkt dagelijks meer dan twee zoete drankjes 24% 25% 23%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Trends

K voeding Oude IJsselstreek

In de Achterhoek is het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet en het aandeel dat dagelijks groente eet tussen 2013 en 2017 toegenomen. Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt, vertoont sinds 2009 een dalende trend.

In de gemeente Oude IJsselstreek is het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet en het aandeel dat dagelijks groente eet, ongeveer gelijk gebleven sinds 2009. Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt, vertoont in de gemeente sinds 2013 een dalende trend.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

K voeding AH

Meisjes drinken minder zoete drankjes per dag dan jongens.

Jonge kinderen eten vaker dagelijks groente en fruit dan oudere kinderen. Ook drinken jonge kinderen minder zoete drankjes per dag dan oudere kinderen.

Naarmate de sociaaleconomische status hoger wordt, eten kinderen vaker dagelijks groente en fruit en drinken ze minder zoete drankjes per dag.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Kinderen die dagelijks fruit eten, 2017

Het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 50% in de gemeente Oldebroek tot 74% in de gemeente Voorst. De gemeente Oude IJsselstreek (58%) behoort tot de gemeenten met gemiddelde scores.

Het aandeel kinderen dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 54% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Oude IJsselstreek (44%) behoort tot de gemeenten die gunstig scoren.

Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt, loopt uiteen van 18% in gemeente Ermelo tot 32% in gemeente Elburg. Hier valt de gemeente Oude IJsselstreek (24%) in de categorie met de gemiddelde scores.

Kinderen die dagelijks  2 zoete drankjes drinken, 2017Kinderen die dagelijks groente eten, 2017

Bronnen

  • Stevens G et al. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, HBSC 2017
  • Universiteit Utrecht, Utrecht

Ontbijten en het dagelijks eten van voldoende groente en fruit zijn belangrijke elementen van een gezond voedingspatroon. Het ontbijt geeft je weer energie na de nacht. Ontbijten brengt de spijsvertering op gang. Bovendien voorkomt het trek in snoep of koek later op de ochtend. Voor jongeren van 14 jaar en ouder beveelt het Voedingscentrum dagelijks 250 gram groente en 200 gram fruit aan.

Voeding in de gemeente Oude IJsselstreek

In de gemeente Oude IJsselstreek ontbijt in 2015 76% van de middelbare scholieren dagelijks, 41% eet dagelijks groente en 28% eet dagelijks fruit. In de gemeente Oude IJsselstreek eten de middelbare scholieren minder vaak dagelijks groente dan gemiddeld in de Achterhoek.

Voeding middelbare scholieren 2015
  Gemeente Oude IJsselstreek Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Ontbijt dagelijks 76% 78% 75%
Eet dagelijks fruit 28% 30% 30%
Eet dagelijks groente 41% 50% 43%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Trends

J voeding Oude IJsselstreek

Net als in de Achterhoek ontwikkelt het ontbijtgedrag van de middelbare scholieren in de gemeente Oude IJsselstreek zich sinds 2003 in gunstige zin. Het percentage middelbare scholieren in de gemeente Oude IJsselstreek dat dagelijks fruit eet is in 2015 juist lager dan in 2007. Dezelfde ontwikkeling is te zien in de Achterhoek. In de gemeente Oude IJsselstreek is geen duidelijke trend in de consumptie van groente te zien. In de Achterhoek is het percentage middelbare scholieren dat dagelijks groente eet gestegen ten opzichte van 2011.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

J voeding Ah

Jongens ontbijten vaker dagelijks dan meisjes, maar eten minder vaak dagelijks fruit en groente dan meisjes.

Tweedeklassers ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks fruit dan vierdeklassers.

Havo/vwo’ers ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks fruit en groente dan vmbo’ers.

Autochtonen ontbijten vaker dagelijks dan allochtonen.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Middelbare scholieren die dagelijks ontbijtenHet aandeel middelbare scholieren dat dagelijks ontbijt, loopt uiteen van 69% in de gemeente Heerde tot 84% in de gemeente Voorst. Het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 30% in de gemeente Elburg tot  58% in de gemeente Oost Gelre en het aandeel dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 26% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Lochem. De gemeente Aalten behoort zowel ten aanzien van dagelijks ontbijten (77%) als dagelijks fruit eten (30%) bij de gemeenten die gemiddeld scoren; ten aanzien van dagelijks groente eten (53%) behoort de gemeente Aalten tot de gunstig scorende gemeenten.

Middelbare scholieren die dagelijks fruit etenMiddelbare scholieren die dagelijks groente eten

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • E-MOVO 2015.
  • Stichting Voedingscentrum
  • Richtlijnen Schijf van Vijf 2016