Lokaal onderzoek

De GGD voert op verzoek specifiek onderzoek uit voor een gemeente. Bijvoorbeeld een gebiedsanalyse, onderzoek in het sociaal domein of evaluatieonderzoek. Hieronder treft u een link aan naar het tabelleboek over 55-plussers, met gegevens uit de monitor volwassenen en ouderen uit 2016.

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016, 55-plussers