Lokaal onderzoek

De GGD voert op verzoek specifiek onderzoek uit voor een gemeente. Bijvoorbeeld een gebiedsanalyse, onderzoek in het sociaal domein of evaluatieonderzoek.

 

Kwalitatief onderzoek in de wijk Orden in Apeldoorn

In de wijk Orden van gemeente Apeldoorn heeft GGD Noord- en Oost-Gelderland een kwalitatief onderzoek uitgevoerd om meer zicht te krijgen op gezondheid, leefstijl en gezondheidsvaardigheden van laaggeletterden en anderstaligen.

Aanleiding voor dit onderzoek was de wens om mensen in beeld te krijgen die je via vragenlijstonderzoek (zoals de Gezondheidsmonitors) niet of nauwelijks bereikt. Uit het onderzoek komt naar voren dat bevindingen uit het kwalitatieve onderzoek overall in lijn zijn met de resultaten uit de Gezondheidsmonitor. De meerwaarde van het kwalitatieve onderzoek is de mogelijkheid tot verdieping, aanvullingen op de thema’s in de Gezondheidsmonitor en het perspectief vanuit zowel inwoners als professionals.  

Inhoudelijk geven de resultaten aanleiding om met name in te zetten op het stimuleren van gezonde voeding, voldoende bewegen en het verbeteren van gezondheidsvaardigheden. Het bereiken van de doelgroep door middel van de juiste communicatie en goede samenwerking tussen professionals is daarbij van belang.

Voor meer informatie, zie onderstaand onderzoeksrapport.

Onderzoeksrapport Orden

 

Wijkcijfers gemeente Apeldoorn, Corona Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022

Wijken Apeldoorn totaal
Wijk Anklaar
Wijk Kerschoten
Wijk Loenen
Wijk Orden
Wijk Sluisoord
Wijk Sprenkelaar
Wijk Vogelkwartier

 

Cijfers doelgroep 55-plus gemeente Apeldoorn, Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016.

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016, 55-plussers