Lichamelijke activiteit

Lichamelijke activiteit verbetert de kwaliteit van leven en is goed voor de gezondheid. Matig intensief bewegen zijn activiteiten als fietsen, stevig wandelen of trampolinespringen. Deze activiteiten verlagen het risico op hartziekten, diabetes, beroerte, depressie, botontkalking en vroegtijdig overlijden. Daarnaast verlaagt het ook het risico op verschillende soorten kanker. Intensief bewegen, zoals hardlopen, voetballen of tennis, verbetert daarnaast de conditie van het hart en de longen. 

 

In 2017 zijn nieuwe beweegrichtlijnen gemaakt. Deze zijn eind 2017 door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg aangenomen. In de nieuwe beweegrichtlijn staat dat kinderen dagelijks minstens één uur matig intensief lichamelijk actief moeten zijn. Daarnaast moeten ze ook minimaal drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten doen en moeten ze voorkomen om veel te zitten. Verder wordt geadviseerd om veel zitten te voorkomen. In 2021 zaten kinderen gemiddeld 7 uur en 12 minuten per dag; school is voor kinderen de belangrijkste zitactiviteit.

Een richtlijn die ouders kunnen gebruiken om oogproblemen te voorkomen is de 20-20-2 richtlijn: na 20 minuten dichtbij kijken (bijvoorbeeld beeldschermgebruik), 20 seconden in de verte kijken en daarnaast minimaal twee uur per dag naar buiten. Door deze richtlijn te hanteren kan ook het beeldschermgebruik van kinderen verminderd worden.

Lichamelijke activiteit in de gemeente Apeldoorn

In de gemeente Apeldoorn beweegt in 2021 34% van de kinderen minstens één uur per dag. Daarnaast is 75% van de kinderen lid van een sportvereniging. Aan de andere kant blijkt dat 28% van de kinderen elke dag meer dan twee uur tv kijkt of computert.

De gemeente Apeldoorn verschilt niet significant van Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland voor deze onderwerpen.

Lichamelijke activiteit van kinderen, 2021
  Gemeente Apeldoorn Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Beweegt minstens 1 uur per dag 34% 37% 38%
Is lid van een sportvereniging 75% 77% 77%
Wekelijks > 14 uur tv kijken of computeren 28% 29% 30%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Trends

K lichamelijke activiteit Apeldoorn

In Midden-IJssel/Oost-Veluwe en de gemeente Apeldoorn is het aandeel kinderen dat lid is van een sportvereniging en het aandeel kinderen dat wekelijks meer dan veertien uur tv kijkt of computert stabiel gebleven.

Verschil tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

K lichamelijke activiteit Midden-IJsselOost-Veluwe

Jongens bewegen vaker minstens één uur per dag dan meisjes.

Oudere kinderen zijn vaker lid van een sportvereniging, maar besteden ook vaker meer dan veertien uur per week aan tv kijken of computeren dan jongere kinderen. Daarnaast bewegen vier- tot en met zevenjarige kinderen vaker minstens één uur per dag dan acht- tot twaalfjarige kinderen.

Kinderen uit een gezin met een hoge sociaaleconomische status zijn vaker lid van een sportvereniging en besteden minder vaak meer dan veertien uur per week aan tv kijken of computeren dan kinderen uit een gezin met een lage sociaaleconomische status.

Lichamelijke activiteit in Noord- en Oost-Gelderland

Kinderen (4-12 jaar) die bewegen

Het aandeel kinderen dat minstens één uur per dag beweegt, loopt uiteen van 34% in de gemeente Harderwijk tot 48% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Apeldoorn (34%) hoort bij de gemeenten die ongunstig scoort.

Het aandeel kinderen dat lid is van een sportvereniging loopt uiteen van 61% in gemeente Nunspeet tot 87% in gemeente Oost Gelre. De gemeente Apeldoorn (75%) hoort bij de gemeenten die gemiddeld scoort.

Het aandeel kinderen dat wekelijks meer dan veertien uur tv kijkt of computert, loopt uiteen van 20% in gemeente Nunspeet tot 37% in gemeente Oude IJsselstreek. De gemeente Apeldoorn (28%) hoort bij de gemeenten die gemiddeld scoort.

Beeldschermgebruik bij kinderen (0-12 jaar)Kinderen (4-12 jaar) die lid zijn van een sportvereniging

Volgens de beweegrichtlijn moeten jongeren tot 18 jaar dagelijks minimaal een uur matig intensief bewegen. Vanaf 18 jaar is de richtlijn om wekelijks minimaal 2,5 uur aan matig intensieve inspanning moeten doen verspreid over meerdere dagen.

Daarnaast wordt in de beweegrichtlijn geadviseerd aan jongeren tot 18 jaar om minstens drie keer per week spier- en botversterkende oefeningen te doen. Vanaf 18 jaar is de richtlijn om dit minimaal twee keer per week te doen.

De beweegrichtlijnen zijn vooral gericht op het onderhouden van gezondheid op de lange termijn.

Lichamelijke activiteit in de gemeente Apeldoorn

Middelbare scholieren (tweede- en vierdeklassers) 

In de gemeente Apeldoorn beweegt in 2021 15% van de middelbare scholieren dagelijks minimaal een uur en is 88% wekelijks actief in de vrije tijd. In 2019 was 68% van de middelbare scholieren lid van een sportvereniging.

Het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks minimaal een uur beweegt of dat lid is van een sportvereniging ligt lager in de gemeente Apeldoorn dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe.

Lichamelijke activiteit middelbare scholieren, 2021
  Gemeente Apeldoorn Midden-IJssel/Oost-Veluwe Nederland
Beweegt iedere dag minimaal een uur  15% 17% 16%
Is wekelijks actief (sport/bewegen) in de vrije tijd 88% 89% 88%
Is lid van een sportvereniging * 68% 72% -
- : Geen gegevens beschikbaar
* : Cijfers uit Gezondheidsmonitor Jeugd 2019; niet nagevraagd in 2021
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Jongvolwassenen (18-25 jaar) 

In 2019 beweegt 78% van de jongvolwassenen in de gemeente Apeldoorn minstens vijf dagen per week minimaal 30 minuten. Daarnaast sport 52% minstens twee keer per week. In de gemeente Apeldoorn beweegt een groter aandeel van de jongvolwassenen minstens vijf keer per week voor minimaal 30 minuten dan in Noord- en Oost-Gelderland. 

Lichamelijke activiteit jongvolwassenen, 2019
  Gemeente Apeldoorn Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Beweegt minstens 5 dagen per week minimaal 30 minuten  78% 76% 73%
Sport minimaal 2 keer per week  52% 51% 52%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over lichamelijke activiteit in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij ‘Zie ook’, Cijfers jongeren 2019. 

Trends

J lichamelijke activiteit Apeldoorn

Middelbare scholieren (tweede- en vierdeklassers) 

In de gemeente Apeldoorn is het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks minimaal een uur beweegt tussen 2011 en 2015 toegenomen en tussen 2015 en 2019 gelijk gebleven. Tussen 2019 en 2021 is dit aandeel weer afgenomen. Het aandeel middelbare scholieren dat lid is van een sportvereniging is tussen 2011 en 2019 niet significant veranderd.  

In Midden-IJssel/Oost-Veluwe is het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks minimaal een uur beweegt niet significant veranderd tussen 2011 en 2021. Het aandeel middelbare scholieren dat lid is van een sportvereniging is niet significant veranderd tussen 2011 en 2015 en toegenomen tussen 2015 en 2019.

 

 

Verschil tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

J lichamelijke activiteit Midden-IJssel Oost-Veluwe

Middelbare scholieren 

Jongens zijn vaker lid van een sportvereniging dan meisjes.

Tweedeklassers zijn vaker lid van een sportvereniging dan vierdeklassers.

Havo/vwo’ers zijn vaker lid van een sportvereniging dan vmbo’ers.

 

Jongvolwassenen

Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het aandeel dat minstens vijf dagen per week minimaal 30 minuten beweegt.

Er is geen verschil in het aandeel dat minstens vijf dagen per week minimaal 30 minuten beweegt tussen theoretisch en praktisch opgeleide mensen. 

 

 

 

Lichamelijke activiteit in Noord- en Oost-Gelderland

J NNGB

Middelbare scholieren

Het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks minimaal een uur beweegt, loopt uiteen van 11% in de gemeente Oldebroek tot 25% in de gemeente Lochem. De gemeente Apeldoorn (15%) hoort bij de gemeenten met de ongunstige scores.

Het aandeel dat lid is van een sportvereniging loopt uiteen van 52% in de gemeente Nunspeet tot 83% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Apeldoorn (68%) hoort bij de gemeenten met de gemiddelde scores.

Jongvolwassenen

Het aandeel jongvolwassenen dat minstens vijf dagen per week minimaal 30 minuten beweegt, loopt uiteen van 61% in de gemeente Epe tot 81% in de gemeente Voorst. De gemeente Apeldoorn (78%) hoort bij de gemeenten met de gunstige scores.

 

 

JV beweegnormJ lid sportvereniging

Bronnen

  • Gezondheidsraad
  • Beweegrichtlijnen 2017
  • Den Haag: Gezondheidsraad, 2017

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) stelt dat volwassenen minstens vijf dagen per week een half uur matig inspannend actief moeten zijn. De norm is vooral gericht op het onderhouden van gezondheid op de lange termijn.

Intensieve lichamelijke activiteit bevordert de conditie van hart en longen, ofwel de cardiorespiratoire fitheid. Ook hier is een norm voor: de Fitnorm. Een volwassene voldoet aan de Fitnorm wanneer hij/zij op ten minste drie dagen per week minimaal twintig minuten per dag intensief beweegt.

Volwassenen zijn inactief wanneer ze op geen enkele dag minimaal 30 minuten bewegen.

Lichamelijke activiteit in de gemeente Apeldoorn

In de gemeente Apeldoorn voldoet in 2020 52% van de volwassenen aan de beweegrichtlijn 2017. Drie op de vijf volwassenen beweegt minstens 150 minuten per week matig intensief en vier op de vijf volwassenen doet minstens twee keer per week bot- en spierversterkende activiteiten. Bijna drie op de vijf volwassenen sport minstens één keer per week.

In de gemeente Apeldoorn voldoet een kleiner deel van de volwassenen aan de beweegrichtlijn dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Minder volwassenen in de gemeente Apeldoorn bewegen minstens 150 minuten per week dan in Midden-IJssel/ Oost-Veluwe. Daarnaast doet een kleiner deel van de volwassenen minstens twee keer per week bot- en spierversterkende activiteiten dan elders in Noord- en Oost-Gelderland.

Lichamelijke activiteit 18-65 jarigen, 2020
  Gemeente Apeldoorn Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Voldoet aan de beweegrichtlijn1 52% 55% 55%
Beweegt minstens 150 minuten per week 60% 63% 63%
Doet minimaal 2 keer per week bot- en spierversterkende activiteiten 79% 81% 82%
Sport minimaal 1 keer per week 55% 55% 55%
1 : Minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning en minstens 2 keer per week bot- en spierversterkende activiteiten
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over lichamelijke activiteit in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020.

Trends

V lichamelijke activiteit Apeldoorn

In de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe ligt het aandeel volwassenen dat voldoet aan de beweegrichtlijn in 2020 net zo hoog als in 2012. Het aandeel volwassenen dat minimaal 1 keer per week sport laat van 2016 naar 2020 een significant dalende trend zien.

In de gemeente Apeldoorn daalt het aantal volwassenen dat voldoet aan de beweegrichtlijn, maar deze trend is niet significant. De groep volwassenen die minimaal 1 keer per week sport neemt van 2016 naar 2020 significant af.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

V lichamelijke activiteit MIJOV

Vrouwen voldoen vaker aan de beweegrichtlijn dan mannen. Tegelijkertijd is onder mannen het percentage dat ten minste wekelijks sport hoger dan bij vrouwen.

Wanneer de leeftijd toeneemt, neemt het percentage volwassenen dat ten minste eens per week sport af.

Naarmate de sociaaleconomische status (SES) toeneemt, neemt het percentage volwassenen dat wekelijks sport toe.

Van de volwassenen die alleen wonen, voldoet een kleiner percentage aan de beweegrichtlijn dan van de volwassenen die met minimaal één persoon samenwonen.

Lichamelijke activiteit volwassenen in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen dat voldoet aan de beweegrichtlijn, loopt uiteen van 51% in de gemeente Oldebroek tot 65% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Apeldoorn (52%) behoort tot de gemeenten die ongunstig scoren.

Het percentage volwassenen dat minstens één dag per week sport, loopt uiteen van 46% in de gemeente Nunspeet tot 64% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Apeldoorn (55%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

V voldoet aan NNGBV sport minstens een dag per week

Bronnen

De beweegrichtlijn 2017 stelt dat 65-plussers minstens 150 minuten per week matig inspannend actief moeten zijn, verspreid over meerdere dagen. Daarnaast moeten 65-plussers minstens twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten uitvoeren, in combinatie met balansoefeningen. De beweegrichtlijn is een minimumrichtlijn om mensen te motiveren in beweging te komen. Voor mensen die voldoen aan de richtlijn geldt dat meer bewegen nog beter is. 

Lichamelijke activiteit in de gemeente Apeldoorn

In de gemeente Apeldoorn voldoet in 2020 twee op de vijf 65-plussers aan de beweegrichtlijn 2017. Bijna de helft van de 65-plussers beweegt minstens 150 minuten per week matig intensief en ruim drie kwart doet minstens twee keer per week bot- en spierversterkende activiteiten. Daarnaast doet 5% van de 65-plussers minstens twee keer per week balansoefeningen.

Ruim een op de drie 65-plussers sport minimaal één keer per week. Een op de tien 65-plussers maakt gebruik van sport- en/of beweegactiviteiten voor ouderen vanuit een activiteiten- of dienstencentrum en 9% maakt gebruik van overige sport- en/of beweegactiviteiten in de eigen gemeente.

Het percentage 65-plussers dat minstens twee keer per week balansoefeningen doet, is in de gemeente Apeldoorn lager dan in Noord- en Oost-Gelderland. Daarnaast is het aandeel 65-plussers in de gemeente Apeldoorn dat gebruik maakt van sport- en/of beweegactiviteiten vanuit een activiteiten- of dienstencentrum lager dan in Midden-IJssel/ Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Lichamelijke activiteit 65-plussers, 2020
  Gemeente Apeldoorn Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Voldoet aan de beweegrichtlijn1 39% 40% 40%
Beweegt minstens 150 minuten per week 46% 48% 48%
Doet minimaal 2 keer per week bot- en spierversterkende activiteiten 75% 73% 72%
Doet minstens 2 keer per week balansoefeningen 5% 6% 7%
Sport minimaal 1 keer per week 35% 36% 35%
Maakt gebruik van sport- en/of beweegactiviteiten in de eigen gemeente 9% 11% 13%
Maakt gebruik van overige sport- en/of beweegactiviteiten in de eigen gemeente 14% 16% 17%
1: Minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning en minstens 2 keer per week bot- en spierversterkende activiteiten
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over lichamelijke activiteit in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020.

 

Trends

O lichamelijke activiteit ApeldoornIn Midden-IJssel/Oost-Veluwe neemt het aandeel ouderen dat voldoet aan de beweegrichtlijn licht af, maar deze trend is niet significant. Daarnaast daalt het percentage ouderen dat minimaal 1 keer per week sport, maar ook deze afname is niet significant.

In de gemeente Apeldoorn blijft het aandeel ouderen dat voldoen aan de beweegrichtlijn gelijk in de periode 2016-2020. Het percentage ouderen dat minimaal 1 keer per week sport neemt af, maar deze trend is niet significant.

 

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

O lichamelijke activiteit MIJOV

Mannen voldoen vaker aan de beweegrichtlijn dan vrouwen.

Mensen van 65 tot en met 74 jaar voldoen vaker aan de beweegrichtlijn en sporten vaker dan 75-plussers.

Naarmate de sociaaleconomische status (SES) toeneemt, neemt het percentage 65-plussers dat voldoet aan de beweegrichtlijn en dat minstens één keer per week sport toe.

65-plussers die alleen wonen voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijn en sporten minder vaak dan 65-plussers die samenwonen.

Lichamelijke activiteit in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 65-plussers dat voldoet aan de beweegrichtlijn, loopt uiteen van 32% in gemeente Oldebroek tot 47% in gemeente Doetinchem. De gemeente Aalten (43%) behoort tot de gemeenten die gunstig scoren.

Het aandeel 65-plussers dat minstens eens per week sport, loopt uiteen van 28% in de gemeente Oldebroek tot 41% in de gemeente Doetinchem. De gemeente Aalten (34%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

O voldoet aan NNGBO is inactief

 

Bronnen