Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Daarnaast stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64 jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 30% in 2015 naar 51% in 2040. Dat betekent dat in 2040 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkenden zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

 

Leeftijdsopbouw in de gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft bijna 160.000 inwoners; dit is 46% van alle inwoners in Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Op 1 januari 2016 is ruim een vijfde van de inwoners van de gemeente Apeldoorn 0-20 jaar; een op de vijf inwoners is 65 jaar of ouder. Het verschil in percentages tussen deze twee leeftijdsgroepen is ook terug te zien in de groene en grijze druk; de groene druk ligt hoger dan de grijze druk.

De gemeente Apeldoorn heeft een demografische druk van 73%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 73 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64 jaar). Vergeleken met het landelijke percentage heeft de gemeente Apeldoorn een hoge demografische, groene en grijze druk. De demografische en grijze druk liggen echter lager dan de percentages in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Bevolkingsomvang, 2016
  Gemeente Apeldoorn   Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 159.025  100% 347.005 814.854 16.979.120
Per leeftijdscategorie          
0-19 jaar 35.514 22% 22% 23% 22%
20-44 jaar 45.808 29% 27% 27% 31%
45-64 jaar 46.278 29% 30% 30% 28%
65-80 jaar 23.617 15% 16% 16% 14%
80+ 7.808 5% 5% 5% 4%
Demografische druk   73% 77% 77% 69%
Groene druk   39% 39% 40% 38%
Grijze druk   34% 38% 37% 31%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

      Leeftijdsopbouw Nederlandleeftijdsopbouw Apeldoorn

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognoses voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kennen een grote mate van onzekerheid. Daarom hebben onderstaande prognoses nadrukkelijk een indicatief karakter. Op basis van prognoses uit 2012 is het groeipercentage ten opzichte van het aantal inwoners in 2014  berekend.

Naar verwachting neemt de bevolkingsomvang in de gemeente Apeldoorn de komende decennia iets af. Dit komt overeen met het beeld in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. In Nederland neemt naar verwachting de bevolkingsomvang toe.

Bevolkingsprognose, 2012
  Gemeente Apeldoorn Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland  Nederland 
  Aantal  x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal inwoners per januari 20141 157,5   345,5   811,4   16.827,3  
Prognose aantal inwoners2                
2020 157,2 0% 344,8 -0% 812,6 0% 17.141,01 +2%
2025 156,9 0% 343,6 -1% 810,0 0% 17.389,11 +3%
2030 156,1 -1% 341,6 -1% 806,2 -1% 17.593,81 +5%
2035 154,5 -2% 339,4 -2% 801,4 -1% 17.739,21 +5%
1 Bron: CBS, 2014
2 Bron: Provincie Gelderland, 2012

Bevolkingsprognose gemeente ApeldoornNaast de bevolkingsomvang verandert ook de bevolkingssamenstelling de komende decennia. In de gemeente Apeldoorn neemt naar verwachting het aantal 0-20 jarigen iets af tot 2035. Het aantal 20-65 jarigen neemt ook af en het aantal 65-plussers neemt naar verwachting toe.

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

Demografische druk

De demografische druk loopt uiteen van 72% in de gemeenten Harderwijk en Doetinchem tot 90% in de gemeente Lochem. De gemeente Apeldoorn (73%) behoort tot de gemeenten met een lager percentage dan gemiddeld.

De groene druk loopt uiteen van 37% in de gemeente Montferland tot 47% in de gemeente Elburg. De gemeente Apeldoorn (39%) behoort tot de gemeenten met een laag percentage.

De grijze druk loopt uiteen van 29% in de gemeente Harderwijk tot 49% in de gemeente Lochem. De gemeente Apeldoorn (34%) behoort hier tot de gemeenten die lager dan gemiddeld scoren.

Groene drukGrijze druk

Bronnen