Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Daarnaast stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64 jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 30% in 2015 naar 51% in 2040. Dat betekent dat in 2040 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkenden zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

 

Leeftijdsopbouw in de gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft ruim 161.000 inwoners; dit is 46% van alle inwoners in Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Op 1 januari 2018 is ruim een vijfde van de inwoners van de gemeente Apeldoorn 0-19 jaar; eveneens ruim een op de vijf inwoners is 65 jaar of ouder.

De gemeente Apeldoorn heeft een demografische druk van 74%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 74 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64 jaar). Vergeleken met het landelijke percentage heeft de gemeente Apeldoorn een hoge demografische, groene en grijze druk. De demografische en grijze druk liggen echter lager dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Bevolkingsomvang, 2018
  Gemeente Apeldoorn   Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 161.156  100% 350.968 820.165 17.181.084
Per leeftijdscategorie          
0-19 jaar 35.774 22% 22% 22% 22%
20-44 jaar 45.705 28% 26% 26% 31%
45-64 jaar 46.758 29% 30% 30% 28%
65-80 jaar 24.904 16% 17% 16% 14%
80+ 8.015 5% 5% 5% 5%
Demografische druk   74% 79% 79% 70%
Groene druk   39% 39% 40% 38%
Grijze druk   36% 40% 38% 32%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

      leeftijdsopbouw Apeldoornleeftijdsopbouw Nederland

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

Demografische druk

De demografische druk loopt uiteen van 74% in de gemeente Harderwijk tot 93% in de gemeente Lochem. De gemeente Apeldoorn (74%) behoort tot de gemeenten met het laagste percentage.

De groene druk loopt uiteen van 36% in de gemeente Montferland tot 47% in de gemeente Elburg. De gemeente Apeldoorn (39%) behoort tot de gemeenten met een laag percentage.

De grijze druk loopt uiteen van 31% in de gemeente Harderwijk tot 53% in de gemeente Lochem. De gemeente Apeldoorn (36%) behoort ook hier tot de gemeenten die lager dan gemiddeld scoren.

Groene drukGrijze druk

Bronnen