Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn telt op 1 januari 2017 ruim 71.000 particuliere huishoudens. In 34% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is evenveel als in Nederland en in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, maar minder dan in Noord- en Oost-Gelderland. Bijna één op de vijf huishoudens met kinderen in de gemeente Apeldoorn betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Apeldoorn 35% uit van het aantal huishoudens; dat is meer dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland, maar minder dan in Nederland. Ruim een derde van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Apeldoorn bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Apeldoorn woont 5% in een institutioneel huishouden. De overig 95% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2017 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Apeldoorn 2,2; dat is iets hoger dan het gemiddelde in Nederland (2,1).

Huishoudenssamenstelling, 2017
  gemeente Apeldoorn gemeente Apeldoorn Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 71.199        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 22.078 31% 33% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 24.009 34%  34%  36%  33%
   Eenouderhuishoudens 4.942 7%  6%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 25.112 35%  33%  31%  38%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 9.452 13%  14%  14%  13%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied VeluweDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting groeit het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Apeldoorn tussen 2020 en 2040 met ongeveer 5%. Voor het COROP-gebied Veluwe wordt een groei van 8% verwacht tussen 2020 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Veluwe tussen 2020 en 2040 met 15% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 5%.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 25% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Zutphen. De gemeente Apeldoorn (35%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de ongunstige categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,2% in de gemeente Oldebroek tot 7,9% in de gemeente Zutphen. De gemeente Apeldoorn (6,9%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de ongunstige categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen