Alcoholgebruik

Generieke algemene omschrijving Alcoholgebruik
Generieke algemene omschrijving Alcoholgebruik Jongeren

Alcoholgebruik in de gemeente Elburg

In 2015 heeft in de gemeente Elburg 18% van de middelbare scholieren recent (in de vier weken vóór het onderzoek) alcohol gedronken (een glas of meer). Veel alcohol op één avond is extra schadelijk. 14% van de middelbare scholieren heeft recent bij minstens één gelegenheid vijf of meer glazen alcohol gedronken (bingedrinken). Van de middelbare scholieren die alcohol gebruiken, drinkt de meerderheid dus veel alcohol.

Het alcoholgebruik (ooit en recent) in de gemeente Elburg is lager dan in Noord- en Oost-Gelderland; het recent alcoholgebruik is ook lager dan in Nederland. Het percentage bingedrinkers is lager dan in de Noord-Veluwe, in Noord- en Oost-Gelderland en in Nederland.

In de gemeente Elburg zijn er evenveel ouders die instemmen met het alcoholgebruik van hun kind als in de Noord-Veluwe en in Noord- en Oost-Gelderland.

Alcoholgebruik middelbare scholieren, 2015
  Gemeente Elburg Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland  
Heeft ooit alcohol gedronken (een slokje of een glas of meer) 54% 58% 62% 59%
Heeft recent alcohol gedronken (een glas of meer) 18% 22% 28% 26%
Is recent bingedrinker 14% 18% 22%  22%
Ouders stemmen in met het alcoholgebruik 20% 19% 23%  -
- : Geen gegevens beschikbaar
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Middelbare scholieren in de gemeente Elburg drinken vooral alcohol thuis bij anderen (13%) of met anderen thuis (13%).

Trends

Landelijk is het percentage middelbare scholieren dat recent alcohol heeft gedronken en het percentage recente bingedrinkers tussen 2003 en 2013 gedaald.

Ook in de gemeente Elburg is het percentage alcoholgebruikers en het percentage bingedrinkers onder scholieren sinds 2003 flink gedaald. Tussen 2011 en 2015 is het percentage alcoholgebruikers alleen onder vierdeklassers significant gedaald; het percentage bingedrinkers is zowel onder tweede- als onder vierdeklassers significant gedaald. In de Noord-Veluwe is alcoholgebruik en bingedrinken alleen onder vierdeklassers significant afgenomen.

J alcoholgebruikers Elburg

J bingedrinkers Elburg

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

J alcohol NVOnder jongens is het aandeel alcoholgebruikers en het aandeel bingedrinkers groter dan onder meisjes. Ouders van jongens stemmen vaker in met alcoholgebruik dan ouders van meisjes.

Onder vierdeklassers is het aandeel alcoholgebruikers en het aandeel bingedrinkers groter dan onder tweedeklassers. Ouders van vierdeklassers stemmen vaker in met alcoholgebruik dan ouders van tweedeklassers.

Onder vmbo'ers is het aandeel alcoholgebruikers en het aandeel bingedrinkers groter dan onder havo/vwo'ers. Ouders van vmbo'ers stemmen vaker in met alcoholgebruik dan ouders van havo/vwo'ers.

Onder autochtonen is het aandeel alcoholgebruikers groter dan onder niet-westerse allochtonen. Ouders van autochtonen stemmen vaker in met alcoholgebruik dan ouders van allochtonen.

Alcoholgebruik in Noord- en Oost-Gelderland

J alcoholrecent

De kaarten laten zien dat het alcoholgebruik toeneemt van het westelijke naar het oostelijke deel van de regio.

Het aandeel middelbare scholieren dat recent alcohol heeft gebruikt, loopt uiteen van 15% in de gemeente Oldebroek tot 40% in de gemeente Aalten. Het aandeel recente bingedrinkers loopt uiteen van 14% in de gemeente Elburg tot 32% in de gemeente Aalten. Het aandeel ouders dat instemt met alcoholgebruik, loopt uiteen van 17% in de gemeente Zutphen tot 33% in de gemeente Oude IJsselstreek.

Met 18% recente drinkers, 14% bingedrinkers en 20% ouders die instemmen met alcoholgebruik hoort de gemeente Elburg bij de gemeenten die in gunstig scoren.

J alcoholoudersJ alcoholbinge